Szkolenie: PLANOWANIE I OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH- Jak zapewnić organizacji rozwój i zwiększenie wartości rynkowej dzięki nowym projektom inwestycyjnym?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-i-ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-jak-zapewnic-organizacji-rozwoj-i-zwiekszenie-wartosci-rynkowej-dzieki-nowym-projektom-inwestycyjnym-68320

Informacje o szkoleniu

 • PLANOWANIE I OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH- Jak zapewnić organizacji rozwój i zwiększenie wartości rynkowej dzięki nowym projektom inwestycyjnym?


  ID szkolenia: 68320
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  ADN Centrum Konferencyjne
  Al.Jana Pawła II 25 p.9
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16-17.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  15 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jednym z podstawowych zadań kadry menedżerskiej jest planowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i ocena ich opłacalności, czyli opracowanie i rzetelna analiza realnej wizji sukcesu. Umiejętność zaplanowania efektywnego przedsięwzięcia, kalkulowania ryzyka projektu, prognozowania przepływów pieniężnych z inwestycji świadczy o zdolność menedżerów do zapewnienia rozwoju i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu metod opracowania skutecznego, funkcjonalnego i rzetelnego planu inwestycji oraz metod oceny opłacalności projektu, które są niezbędne dla podjęcia ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Jak prowadzić analizę strategiczną projektu?
Jak prowadzić analizę finansową planu inwestycji, interpretacja danych?
Jak praktycznie stosować rachunek zysków w projekcie inwestycyjnym?
W jaki sposób prowadzić analizę rozbieżności wyników papierowych i wyników gotówkowy?
Jak dokonać oceny przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej?
Jaki jest przewidywany wynik rachunku zysków i strat inwestycji?
Jakie narzędzia wykorzystywać do oceny wiarygodności prognozy?
Jak testować plan inwestycji, prowadząc analizę wrażliwości i oceny opłacalności projektu?
Jakie są statyczne i dynamiczne metody oceny projektów?
Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami statycznymi?
Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi?
Jak prognozować przepływy gotówki związane z inwestycją?
Jakie są sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych?
Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
Jak zarządzać ryzykiem w projekcie inwestycyjnym?
Jaka jest dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych?
Jakie są możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem określonych metod oceny projektów inwestycyjnych?

Podczas szkolenia stosowane są mini-wykłady, analizy przypadków, dyskusje, ćwiczenia, które mają zarówno rozbudować wiedzę w danych obszarach, jak i poprawić umiejętności praktycznego zastosowania

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie zarządu, rady nadzorczej
Dyrektorzy, kierownicy odpowiedzialni za rozwój i ekspansję
Kadra menedżerska odpowiedzialna za realizację inwestycji
Kierownicy projektów
Pracownicy działów inwestycyjnych, finansowych
Osoby odpowiedzialne z rozwój i wdrażanie nowych projektów

Program szkolenia:

Dzień I

TWORZENIE, PLANOWANIE, STRUKTURA EFEKTYWNEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ NAD BUDOWĄ SPOSOBU OCENY PROJEKTU?
Budowa i istota projektu inwestycyjnego

Planowanie, budżetowanie, kontrola efektywności działań
Efektywność działań
Prezentacja, cele i zakres działania
Analiza strategiczna projektu inwestycyjnego
Składowe konstrukcji analizy opłacalności i ryzyka inwestycji

JAK STWORZYĆ STRUKTURĘ, JAKIE ELEMENTY UWZGLĘDNIĆ W BUDOWIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO?
Tworzenie planu analizy projektu

Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie
Zasady ujmowania przychodów i kosztów
Arkusz bilansowy
Rachunek przepływów środków pieniężnych

ANALIZA WSKAŹNIKOWA, INTERPRETACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W OCENIE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Czym mówią poszczególne wskaźniki i jak je zastosować w ocenie inwestycji?

Istota analizy wskaźnikowej
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki sprawności zarządzania

ANALIZA ELEMENTÓW OCENY INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z CZASEM
Określenie horyzontu czasowego projektu inwestycyjnego

Plan inwestycyjny
Pan odpisów amortyzacyjnych
Identyfikacja produktów lub grup asortymentowych produktów w planie sprzedaży
Wybór opcji prognozy w cenach bieżących i stałych
Określenie finansowych i ekonomicznych założeń do prognozy

KLUCZOWE POZYCJE I WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI
Weryfikacja form prognozy finansowej

Prognoza bilansu
Przewidywany wynik rachunku zysków i strat
Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
Poziom rentowności zysków
Ciągłość wskaźników finansowych
Analiza scenariuszy

WYBÓR PROGNOZ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I OCZEKIWAŃ
Planowanie finansowe projektu inwestycyjnego

Prognoza przychodów ze sprzedaży
Planowanie kosztów bezpośrednich
Planowanie kosztu personelu
Planowanie pozostałych kosztów rodzajowych o charakterze stałym
Planowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Planowanie zmian sald i aktywów i pasywów
Planowanie zmian pozostałych sald bilansowych
Harmonogram zaciągania i spłaty kredytów oraz pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych

Dzień II

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I OCENA OPŁACALNOŚCI

PROWADZENIE OCENY PROJEKTU INWESTYCYJNEGO RÓŻNYMI METODAMI
Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów

Ocena opłacalności inwestycji metodami statycznymi
Księgowa stopa zwrotu
Okres zwrotu inwestycji prosty i zdyskontowany
Ocena opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi
Zmiany wartości w czasie
Analiza metodą zaktualizowanej wartości netto
Wewnętrzna stopa zwrotu
Case study: ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Jak dobrać odpowiednie finansowanie dla projektu i ocenić jego efektywność?

Analiza źródeł finansowania
Metody szacowania kosztu kapitału
Średni ważony koszt kapitału – istota i zasady zastosowania

PRZEPŁYWY GOTÓWKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ
Kluczowy czynnik płynności w projekcie

Prognozowanie przepływów gotówki związanych z inwestycją
Prezentacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej
Budowa przepływów operacyjnych
Czynnik czasu w analizie inwestycji
Analiza wrażliwości w rachunku inwestycyjnym

SPORNE KWESTIE OCENY OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Jedna metoda – klika prawidłowych wyników Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe

JAKIE SĄ SPOSOBY OGRANICZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO?
Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym

Metody oceny ryzyka inwestycyjnego
Rodzaje i źródła ryzyka w projekcie
Najskuteczniejsze metody ograniczenia ryzyka inwestycyjnego

PODSUMOWANIE I DOKUMENTACJA OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

Informacje o prelegentach:

Aleksandra Tarasek

Ekspert i doradca w dziedzinie finansów, konsultant i doradca finansowy dla firm. Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty dotyczące zagadnień finansowych. Posiada wyjątkowe umiejętności przekazywania wiedzy na najwyższym poziomie. Pracownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni analityk finansowy. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu bankowości i usług finansowych. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania finansami, modeli kontrolingowych i analiz rachunku przepływów pieniężnych. Jest ekspertem i doradcą w zakresie budowania kontrolingowych modeli analitycznych dla potrzeb zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zajmuje się analizą kondycji finansowej podmiotów na potrzeby wewnętrznego zarządzania lub inwestycyjnej polityki strategicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - +23%VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * Cena nie zawiera noclegu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 02.03.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 03.03.2017 - 1 770 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: PLANOWANIE I OCENA OPŁACALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH- Jak zapewnić organizacji rozwój i zwiększenie wartości rynkowej dzięki nowym projektom inwestycyjnym?