Podatek dochodowy od osób fizycznych - 2015/2016

O szkoleniu

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 300 04 34
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działu kadr i płac

Program szkolenia

Program szkolenia

Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2015r. i planowanych na rok 2016.
Skutki podatkowe najnowszego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie oskładkowania umów o dzieło.
Opodatkowanie wycieczek integracyjnych nowe wykładnie
Opodatkowanie polis na podróże zagraniczne nowe wykładnie
Opodatkowanie instrumentów finansowych dla managerów - wykładnie organów skarbowych
Uchwalone zmiany dotyczące opodatkowania świadczeń z zfśs a także kosztów firmy związanych z tym świadczeniem
Uchwalone zmiany w ordynacji podatkowej dotyczące rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika
Nowe wykładnie dotyczące opodatkowania samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych
Nowe interpretacje podatkowe dotyczące rozliczania samochodów służbo-wych wykorzystywanych do celów służbowych przez pracownika
Nowa wykładnia Min. Fin w sprawie zaliczania w koszty wydatków ponoszonych za niepracowników m.in. członków rodzin
Zmiany od 1 lipca 2015 dotyczące nowych wzorów wniosków o interpretację przepisów podatkowych oraz sposobu uiszczania opłat za nie
Nowa wykładnia podatkowa dotycząca opodatkowania okularów zapewnianych/dofinansowanych przez zakład pracy
Opodatkowanie odszkodowań wypłacanych przez zakłady pracy w tym także rent wyrównawczych - nowe wykładnie
Rozliczanie paliwa a także innych wydatków eksploatacyjnych w najnowszych wyjaśnieniach Min. Fin. w sytuacji wykorzystywania samochodów służbowych dla celów prywatnych w związku z wejściem w życie od 1.01.2015 r. przepisów podatkowych w zakresie ustalania przychodu z tego tytułu
Opodatkowanie imprez integracyjnych a także innych nieodpłatnych świadczeń dawanych pracownikom w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
Sponsoring w świetle podatku dochodowego
opodatkowanie odpraw dla pracowników w świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015 nowych przepisów podatkowych a mających zastosowanie także do roku 2014 - nowe wykładnie organów skarbowych
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące rozliczania paliwa w sytuacji wykorzystywania samochodów służbowych dla celów prywatnych w związku z wejściem w życie od 1.01.2015 r. przepisów podatkowych w zakresie ustalania przychodu z tego tytułu
Nowe zwolnienia przedmiotowe w tym zadośćuczynienia i odszkodowania wypłacane zwalnianym pracownikom- omówienie
Opodatkowanie miejsc parkingowych zapewnianych pracownikom przez zakład pracy
Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych
Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników działaczy związkowych
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za naukę pracownika m.in. studia, studia podyplomowe, szkolenia, szkolenia okresowe m.in. kierowców, kursy językowe
Opodatkowanie okularów dla pracowników- omówienie związanych z tym problemów
Opodatkowanie działalności wykonywanej osobiście/działalności gospodarczej w świetle nowej wykładni Min. Fin.
Opodatkowanie świadczeń dla radnych w tym m.in. szkoleń ,telefonów, samochodów
Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych od gminy m.in. dopłat do wywozu śmieci, dofinansowania do szkoleń dla członków komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym, przemocy w rodzinie itp.
Stypendia sportowe - opodatkowanie
Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za managera
Opodatkowanie umów do 200 zł. wybrane problemy, wyjaśnienia bieżące
Opodatkowanie medali okolicznościowych dla pracowników
Nowe wykładnie dotyczące opodatkowania przychodów z praw autorskich
Opodatkowanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej- możliwości zwolnienia podatkowego
stanowisko fiskusa w zakresie opodatkowania wydatków za parkingi ,autostrady,toalety ponoszonych w trakcie podróży służbowych
Wyjaśnienie MF dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę przez zakład pracy- wykładnie podatkowe
Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych bieżące wyjaśnienia
Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich
Opodatkowanie wygranych w konkursach organizowanych przez zakłady pracy - wykładnie Min. Fin.
Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
Opodatkowanie zasiłku chorobowego po zmarłym pracowniku - wyjaśnienia Min. Fin.
Opodatkowanie świadczeń z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - wybrane problemy
Opodatkowanie świadczeń po zmarłym, byłym, aktualnym pracowniku oraz emerycie-renciście m.in. w zakresie umorzonych pożyczek, zapomóg - nowe wyjaśnienia
Opodatkowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników firm energetycznych
Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń dla menadżerów, zleceniobiorców, przewodniczących Rad, Komisji
Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów od zakładów pracy w tym od związków zawodowych - nowe zasady
Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez członków rodzin zmarłych pracowników, emerytów, rencistów
Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
Darowizny na rzecz pracowników
Bieżące wyjaśnienia Min. Fin. w zakresie zwolnień podatkowych do kwoty 380 zł rocznie z art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy PIT (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a Związki Zawodowe) - zakres wymiany informacji
Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
Konsultacje pytania i odpowiedzi

Zajęcia poprowadzi Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Czas trwania

10.00 - 15.00

Prelegenci

Zajęcia poprowadzi Piotr Kossakowski - specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum miasta

Gdańsk

ul.

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
brutto / os
490
Cena zawiera:
  • materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastk
Zapisz się

Organizator

eduexpert sc
03-216 Warszawa
Modlińska 6
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

eduexpert sc
03-216 Warszawa Modlińska 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!