Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/proces-zakupowy-i-techniki-negocjacji-zakupowych-74028-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie umożliwia rozwój funkcji Zakupów jako istotnego czynnika przewagi konkurencyjnej w nowoczesnej organizacji handlowej, zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze zakupów, poprawę jakości planowania i skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz poprawę poziomu obsługi Klienta.

Cele szkolenia:

- Zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji Zakupów i ról jakie ma do wypełnienia
w organizacjach handlowych w kontekście "supply chain management",
- Trening umiejętności negocjacyjnych na użytek procesu Zakupów.
- Wprowadzenie do 9-etapowego modelu procesu Zakupów oraz modelu Pełnego Kosztu Własności TCO (Total Cost of Ownership) jako podstaw procesu decyzyjnego w obszarze zakupów,
- Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze Zakupów (wybór wskaźników, tworzenie scorecards i dashboards dla Działu Zakupów we własnej organizacji),
- Wdrożenie Uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację zarządzania zapasami.
Korzyści ze szkolenia:

Budowanie dobrych i trwałych relacji z Dostawcami,

Rozwój kompetencji negocjacyjnych

Poprawa jakości planowania w obszarze Zakupów,

Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Zakupów i Zapasów),

Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw,

Wzrost poziomu satysfakcji i lojalności Klientów,

Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności organizacji poprzez doskonalenie głównych procesów biznesowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby na średnio zaawansowanym poziomie wiedzy i praktyki negocjacyjnej.

Zapraszamy przede wszystkim managerów średniego szczebla oraz handlowców i kupców, którzy na codzień prowadzą negocjacje biznesowe.

Program szkolenia:

Moduł I - "Nowoczesne Zakupy":

 • Miejsce Zakupów w nowoczesnej organizacji,
 • Zintegrowany łańcuch dostaw Supply Chain - najlepsze praktyki współpracy z Dostawcami,
 • Wykorzystywanie narzędzi e-procurement w procesie Zakupowym,
 • Piramida Skutecznego Partnerstwa we współpracy z Dostawcami – budowa zaufania, zarządzanie oczekiwaniami i honorowanie uzgodnień,
 • Pojęcie Pełnego Kosztu Własności TCO i jego rola w strategii Zakupów,
 • Analiza Pareto w identyfikowaniu obszarów optymalizacji,


Moduł II - "Kształtowanie współpracy z Dostawcami":

 • Rozumienie rynku Dostawców i ich strategii tworzenia cen (suppliers "pricing"),
 • W jaki sposób wypracować długotrwałą politykę zakupową?
 • Tworzenie mechanizmów oporu dla podnoszenia cen przez Dostawców,
 • Pomiar i ocena efektywności dla Dostawców - dobór technik i narzędzi,
 • Wykorzystanie macierzy Kraljic’ a - portfelowa metoda oceny sytuacji zakupowej,
 • Formalizacja współpracy zakupowej – zakupy kontraktowe, zarządzanie kontraktami, Work Breakdown Structure dla kontraktu.


Moduł III - "Techniki ewaluacji ceny":

 • Metody analizy cen,
 • Wytwarzanie mechanizmów konkurencji jako narzędzie obniżki ceny - podział wolumenu Zakupów,
 • Metody analizy kosztów - wyodrębnianie Składników Kosztowych,
 • Analiza typu "powinno kosztować".


Moduł IV - "Negocjacje w procesie Zakupów":

 • Kompetencje negocjacyjne w Dziale Zakupów,
 • Kluczowe czynniki sukcesu w negocjowaniu,
 • Definiowanie celów negocjacyjnych – własnych i Dostawcy,
 • Diagram celów negocjacyjnych i przestrzeń porozumienia ZOPA ("zone of possible agreement"),
 • Najlepsza alternatywa - BATNA ("best alternative to negotiated agreement"),
 • Negocjowanie kontraktu – obszary ryzyka,
 • Przygotowanie negocjacji - główne etapy procesu (10 etapów),
 • Ważność ceny/ ważność innych warunków współpracy
 • Proces negocjowania kontraktu – 10 etapów,
 • Taktyki i kontr taktyki negocjacyjne,
 • Techniki perswazji i wywieranie wpływu,
 • Negocjowanie w zespole,
 • Wybór typu kontraktu, najlepsze praktyki dla ustalenia warunków cenowych,
 • Działania post negocjacyjne – 10 etapów.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Proces zakupowy i techniki negocjacji zakupowych