Szkolenie

Stosunek pracy pracowników samorządowych z uwzględnieniem zmian 2012

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

TEMAT: Stosunek pracy pracowników samorządowych z uwzględnieniem zmian 2012

TERMIN: 13.12.2011
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 430 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%


Prelegent
Michał Culepa >>> czytaj więcej


Rozpoczęcie godz 9:30

1. Źródła prawa pracy dla pracowników samorządowych w tym:
* zakres obowiązywania przepisów kodeksowych,
* ustawa o pracownikach samorządowych jako przepisy szczególne
* przepisy zakładowe w jednostkach
2. Podmioty stosunków pracy w samorządzie terytorialnym
3. Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych:
* umowa o pracę,
* powołanie,
* wybór
4. Zniesienie mianowania i obowiązywanie mianowań dokonanych przed 31.12.2008
5. Nawiązanie stosunku pracy:
* konkurs na wolne stanowiska urzędnicze,
* służba przygotowawcza.
6. Czas pracy pracowników samorządowych
* elastyczne zasady kształtowania systemu czasu pracy
* stosowanie przepisów kodeksowych
* problem godzin nadliczbowych
7. Zmiana treści stosunku pracy, w tym:
* przeniesienie stałe,
* przeniesienie czasowe,
* porozumienie zmieniające,
* wypowiedzenie warunków pracy i płacy
8. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków.
9. Obowiązki pracowników samorządowych (w tym):
* podstawowe obowiązki,
* obowiązek wykonywania obowiązków służbowych,
* zakaz łączenia stanowisk służbowych z innymi zajęciami,
* oświadczenie o działalności gospodarczej,
* oświadczenie o stanie majątkowym,
* zakaz łączenia stanowisk,
* oceny kwalifikacyjne.
10. Uprawnienia pracowników samorządowych
* zasady kształtowania wynagrodzeń w samorządzie
* przepisy płacowe: rozporządzenia wykonawcze i regulaminy wynagradzania,
* przepisy płacowe dla pracowników mianowanych
* obowiązkowe składniki płacowe
* fakultatywne składniki płacowe
* inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy)
11. Odpowiedzialność prawna pracowników:
* odpowiedzialność porządkowa pracowników samorządowych,
* odpowiedzialność materialna pracowników,
* odpowiedzialność karna pracowników,
* - inne rodzaje odpowiedzialności.
12. Rozwiązanie i ustanie stosunku pracy pracowników samorządowych.
13. Pytania i odpowiedzi.

Zakończenie godz. 15.30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=245&cntnt01returnid=39

Czas trwania

9:30 - 15:30

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 grudnia 2011
Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 grudnia 2011
Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
netto
430 PLN
Cena zawiera:
  • dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT
Weź udział

Organizator

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa
Drawska 10a/27
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa Drawska 10a/27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!