Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/studium-produktywnosci-w-uslugach-i-biurach-43146-id2073

Informacje o szkoleniu

Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Studium Produktywności zawiera zestaw narzędzi do analizy produktywności zespołów wykonujących prace specjalistyczne, mało powtarzalne, przy zmiennym obciążeniu zadaniami. To podejście pozwala dokonać podziału prac specjalistycznych na rodziny i warianty oraz połączyć ten podział z obciążeniem i zmierzonymi czasami czynności w ramach modelu wielowariantowego (ang.mixed-model). Dzięki temu możliwe jest opracowanie Studium Produktywności (ang. Capacity Study), które pozwala analizować zmienne obciążenie i bilansować względem niego liczbę pracowników, czy identyfikować działania doskonalące dające największe przełożenie na wzrost produktywności.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESACI SZKOLENIA
Osoby zajmujące się zarządzaniem i doskonaleniem procesów usługowych, administracyjnych i biurowych, w tym kadra zarządzająca, specjaliści doskonalenia jakości, koordynatorzy Lean oraz każdy, kto chce zrozumieć, na czym polega istota planowania kompleksowej reorganizacji firmy usługowej.

Program szkolenia:

Cel szkolenia
Poznaj w praktyce, jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami takimi jak:

• Znacząca poprawa produktywności złożonych procesów ”end-to-end”, a także mało powtarzalnych i przy zmiennym zapotrzebowaniu.
• Uzyskanie dużych korzyści przy ograniczonych inwestycjach w IT.
• Lepsza współpraca działów w realizacji celów biznesowych.
Program szkolenia
Procesy end-to-end w usługach i biurach są złożone, przebiegają przez kilka działów, zawierają zarówno pracę specjalistyczną, jak i czynności zautomatyzowane w aplikacjach IT. Wykonywane prace są często mało powtarzalne, a popyt jest bardzo zmienny. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak uzyskać znaczną poprawę produktywności takich właśnie procesów dzięki zaawansowanym metodom Lean, m.in. w modelu High-Mix Variable Demand. Uczestnicy będą mogli zastosować poznane metody w praktyce, analizując rzeczywiste procesy na terenie firmy, w której odbędzie się warsztat.


Korzyści dla firmy

1. Wykształcenie wewnętrznych specjalistów, którzy będą potrafili osiągnąć większe efekty z projektów doskonalących.
2. Wykształcenie kadry menadżerskiej i specjalistów w planowaniu kompleksowej reorganizacji firmy wg zasad Lean Management w celu skrócenia czasu realizacji procesów, redukcji kosztów i poprawy jakości.
3. Usprawnienie współpracy pomiędzy działami.Korzyści dla uczestnika

1. Poznanie metod reorganizacji procesów end-to-end, dostosowanych do prac skomputeryzowanych ale i umysłowych, w tym niskiej powtarzalności.
2. Poznanie narzędzi Lean Management, których wdrożenie skutkuje skróceniem czasu realizacji procesu, redukcją kosztów i eliminacją błędów.
3. ”Zobaczenie” całego strumienia wartości w firmie oraz swojej w nim roli, lepsze zrozumienie oczekiwań klientów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Informacje o prelegentach:

-

Wydarzenia towarzyszące:

Symulacja Lean dla procesów usługowych i biurowych
Metody TWI - prosty sposób na szybkie usprawnianie prac specjalistycznych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1800 netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, 4 x przerwy kawowe, 2 x obiady

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na www.lean.org.pl. Jeśli chcesz otrzymać go drogą mailową zadzwoń pod 71 798 57 33.


Cena uzależniona od liczby uczestników z jednej firmy:
liczba uczestników z jednej firmy

1 - 2 uczestników- 1800 netto / za osobę

3 - 5 uczestników- 1600 zł netto/ za osobę

6 - i więcej uczestników - 1 400 zł netto / za osobę

Wydarzenie: Studium produktywności w usługach i biurach