Uprawnienia rodzicielskie pracowników z uwzględnieniem zmian 2012

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

TEMAT: Uprawnienia rodzicielskie pracowników z uwzględnieniem zmian 2012

TERMIN: 12.12.2011
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 430 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%PrelegentRozpoczęcie godz 9:30

I. Zmiany w przepisach

1. Zmiany w przepisach wchodzące w życie od 1 stycznia 2012 roku, w tym:

- zmiana wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego;

- zmiana wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego przy ciążach mnogich;

- zmiana wymiaru urlopu ojcowskiego;

- wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego dla pracowników, którzy rozpoczęli wykorzystywanie takiego urlopu przed 1 stycznia 2012 r. i kontynuują jego wykorzystywanie w dniu 1 stycznia 2012 r.

II. Uprawnienia rodzicielskie pracowników

2. Szczególna ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży;
3. Przedłużanie umowy o pracę na czas określony do dnia porodu;
4. Sposób liczenia tygodni ciąży;
5. Możliwość jednostronnego cofnięcia wypowiedzenia przez kobietę w ciąży – najnowsze orzecznictwo sądowe;
6. Prace wzbronione kobietom w ciąży;
7. Urlop macierzyński;
8. Poronienie a urodzenie martwego dziecka – konsekwencje w uprawnieniach pracowniczych;
9. Przejęcie części urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka;
10. Dodatkowy urlop macierzyński;
11. Urlop ojcowski;
12. Urlop wychowawczy;
13. Zmniejszenie wymiaru czasu pracy na czas, kiedy pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (roczna ochrona stosunku pracy);
14. Wyłączenia ochrony stosunku pracy na urlopie wychowawczym i w czasie pierwszego roku od zmniejszenia wymiaru etatu;
15. Przerwy na karmienie – dokumentacja, do kiedy przysługują;
16. Uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4, 8, 14;
17. Korzyści finansowe dla firmy wynikające z zatrudniania pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.


Zakończenie około godz. 15:30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)
Warunki uczestnictwaPodstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;


Warunki rezygnacjiRezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=243&cntnt01returnid=39

Czas trwania

9:30 - 15:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto
430
Cena zawiera:
  • dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT
Zapisz się

Organizator

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa
Drawska 10a/27
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;


Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa Drawska 10a/27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!