Szkolenie

Zarządzanie kryzysowe jako element zapewnienia ciągłości działania w odniesieniu do regulacji prawnych i dobrych praktyk

O szkoleniu

Uczestnik zyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na zarządzanie w sytuacji kryzysowej z perspektywy państwa i przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

Program szkolenia

DZIEŃ I

BLOK I –ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Z PERSPEKTYWY PAŃSTWA – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Zagrożenie, sytuacja kryzysowa i kryzys z perspektywy państwa – Ćwiczenie
2. Teoria zarządzania kryzysowego w państwie a jego ciągłość funkcjonowania
3. Omówienie wymagań ustawy o zarządzaniu kryzysowym
4. Struktury zarządzania kryzysowego w państwie
5. Komunikacja kryzysowa w państwie – Ćwiczenie
6. Ewakuacja jako narzędzie z zakresu zarządzania kryzysowego
7. Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego – istota i scenariusze

BLOK II – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORSTWA – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Zagrożenie, sytuacja kryzysowa i kryzys z perspektywy przedsiębiorstwa – Ćwiczenie
2. Teoria zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie a jego ciągłość działania
3. Omówienie dokumentów normatywnych zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie
4. Struktury zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie
5. Komunikacja kryzysowa w przedsiębiorstwie – Ćwiczenie
6. Ewakuacja a zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem
7. Testy z zakresu zarządzania kryzysowego – istota, scenariusze i podnoszenie efektywności – Ćwiczenie

BLOK III – CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA A ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Zintegrowane podejście do zarządzania kryzysowego (państwo i przedsiębiorstwo)
2. Infrastruktura krytyczna w integrowaniu zarządzania kryzysowego
3. Zarządzanie kryzysowe przez zapewnianie ciągłości działania
4. Wspólne struktury zarządzania kryzysowego – Ćwiczenie
5. Zintegrowana komunikacja kryzysowa
6. Ryzyko w modelu zintegrowanym – istota, metody analizy i oceny, sposoby postępowania, wstęp do analizy BIA – Ćwiczenie
7. Dobre praktyki

DZIEŃ II

BLOK IV – STRATEGIA ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Definicja i cel strategii
2. Budowa scenariuszy postępowania i określenie sposobów wznowienia krytycznych procesów i zasobów – Ćwiczenie
3. Scenariusze sytuacji kryzysowych i opracowanie strategii postępowania – Ćwiczenie
4. Strategie w obszarze biznesowym
5. Strategie w obszarze IT

BLOK V – STRUKTURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Dlaczego potrzebujemy Planu Zarządzania Kryzysowego
2. Zasady wyznaczenia osób w strukturze zarządzania kryzysowego
3. Budowa graficznej struktury zarządzania kryzysowego w organizacji – Ćwiczenie
4. Określenie zadań , uprawnień i kompetencji dla zespołów kryzysowych
5. Opracowanie reakcji w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych
6. Plan, zasoby, procedury i komunikacja w zarządzaniu kryzysowym
7. Zasady współpracy ze służbami pracującymi w trybie ciągłym
8 .Zasady współpracy z lokalnymi Sztabami Zarządzania Kryzysowego (powiat, województwo)

BLOK VI- PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA- WYKŁAD, ĆWICZENIA

1. Dlaczego potrzebujemy Planu Ciągłości Działania (BCP)
2. Cechy dobrego Planu Ciągłości Działania (BCP)
3. Cel i zakres Planów Ciągłości Działania
4. Zasady opracowania struktury dokumentacji BCP – Ćwiczenie
5. Podstawowe procedury BCP
6. Zasady uruchomienia BCP
7. Zasady komunikacji i linie łączności
8. Kluczowe zadania i odpowiedzialności osób i zespołów w ramach BCP
9. Zasoby niezbędne do uruchomienia BCP
10. Komunikacja zewnętrzna (media, pracownicy, interesariusze)
11. Proces wycofania Planów Ciągłości Działania

BLOK VII – TESTOWANIA UTRZYMANIE I PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA (BCMS) – WYKŁADY, ĆWICZENIA

1. Czemu służą testy
2. Podstawowe zasady testowania
3. Opracowanie planów i scenariuszy testów – ćwiczenie
4. Ryzyka związane z realizacją testów
5. Dokumentowanie testów
6. Zasady przeglądu ustaleń związanych z BCMS
7. Dane wejściowe do przeglądu
8. Wyniki przeglądu

BLOK VIII – AUDYT I DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I KORYGUJĄCE – WYKŁAD

1. Zasady audytowania i opracowanie planów audytu
2 .Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
3. Częstotliwość i zakres audytu
4. Działania zapobiegawcze
5. Działania korygujące

BLOK IX – MODEL DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI W OBSZARZE ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

BLOK X – KORZYŚCI W WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

Czas trwania

9:00 – 17:00

Prelegenci

Cytat

Trener Akadamii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 czerwca 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
990 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
  • 10.1% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!