Szkolenie: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-zakupami-i-redukcja-kosztow-zaopatrzenia-68437

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA


  ID szkolenia: 68437
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Logistyka i zaopatrzenie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska
  UL. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11-12.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Procesy zaopatrzenia i realizacji zakupów warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Zarządzanie gospodarką materiałową decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy logistycznej oraz wiedzy z zakresu finansów, controllingu i zarządzania. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Całokształtem działań zaopatrzenia należy tak sterować, aby przedsiębiorstwa mogły szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku.

Szkolenie skierowane jest do:

- dyrektorów oraz kierowników ds. zakupów i zaopatrzenia,
- specjalistów ds. zaopatrzenia w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
- koordynatorów zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
- kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
- zapasami,
- logistyką produkcji i przepływem materiałów,
- controllingiem materiałowym, zaopatrzenia oraz optymalizacją i efektywnością gospodarki materiałowej

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1.Dział zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

-Rola zakupów i bezpieczeństwa materiałowego w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
-Otoczenie gospodarcze i czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców i materiałów, ocena warunków rynku zaopatrzenia
-Cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa i poziomy decyzji w zaopatrzeniu
-Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing)
-Uwarunkowania wewnętrzne zaopatrzenia przedsiębiorstwa
-Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa

2.Organizacja zakupu i procesu zaopatrzenia
-Pozyskanie informacji o materiałach i dostawcach, analiza ofert,
-Analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców
-Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym
-Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych
-Specyfikacja zaopatrzenia
-Negocjacje zakupowe
-Procedura kwalifikacji dostawców,
-Kontrakt zaopatrzeniowy,
-Okresowa ocena dostawców,

3. Współpraca z dostawcą i minimalizacja ryzyka zakupu.
-zakup, obliczanie wielkości i terminu zamówienia, modele zamawiania,
-proces składania zamówień do dostawcy,
-zarządzanie zapasami – analiza, planowanie i controlling zapasów,
-systemy komunikacji i współpracy z dostawcą, wymiana dokumentów elektronicznych, platformy zakupowe i portale zarządzania zaopatrzeniem
-sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw
-realizacja dostaw i operacje przyjęcia zaopatrzenia (procedury odbioru)
-kontrola w operacjach przyjęcia zaopatrzenia, dokumentacja i ewidencja przyjęcia materiałów
-zastosowanie narzędzi automatycznej identyfikacji w procesie zaopatrzenia – systemy identyfikacji, kody kreskowe, EPC (RFID), etykiety logistyczne
-mechanizmy kontroli i sterowania jakością w zaopatrzeniu, standaryzacja

4. Transport i realizacja dostaw materiałów.
-zakres zarządzania i sposoby realizacji transportu w procesie realizacji dostaw
-międzynarodowe reguły handlowe INCOTERMS 2010
-spedycja i usługi transportowe
-stawki i taryfy transportowe

5. Wpływ zaopatrzenia na wynik finansowy przedsiębiorstwa
-analiza kosztów zakupu i procesu zaopatrzenia,
-działa zakupów - centrum kosztów czy centrum wydatków
-budżetowanie kosztów materiałowych
-system mierników kompleksowej oceny zaopatrzenia
-wpływ zakupu i zaopatrzenia na wynik przedsiębiorstwa.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji. Ze względu na interdyscyplinarny obszar realizowanych prac i wymaganej w praktyce wiedzy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA