Szkolenie: Znowelizowane aktualne w 2017 roku Prawo budowlane

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/znowelizowane-aktualne-w-2017-roku-prawo-budowlane-69198

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zagadnień prawa budowlanego. Omówione zostaną nowelizacje wprowadzone w 2017r.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia

Menadżerowie firm budowlanych, Przedsiebiorcy budowlani, Podwykonawcy, Osoby Zarządzające, wszyscy zainteresowani tematem.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie – historia PB w Polsce.
2.Aktualne przepisy ogólne PB.
3.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - warunki ich wykonywania.
4.Zmienione zasady postępowanie poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych.
5.Obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy – robót.
6.Znowelizowane procedury poprzedzające rozpoczęcia robót budowlanych.
7.Istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę wg zmienionych przepisów od 1 stycznia 2017 r.
8.Realizacja robót budowlanych i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego.
9.Przepisy Prawa budowlanego – dotyczące obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych.
10.Funkcjonujące aktualnie organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego w Polsce.
11.Obowiązująca odpowiedzialność zawodowa i karna w budownictwie.
12.Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 - zł netto

Cena zawiera:

Cena zawiera: - materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: Znowelizowane aktualne w 2017 roku Prawo budowlane