Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/adobe-illustrator-cs5-poziom-zaawansowany-29953-id465

Informacje o szkoleniu

 • Adobe Illustrator CS5 – poziom zaawansowany


  ID szkolenia: 29953
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Innowacji ProLearning
  Legnicka 52
  Wrocław, Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 h
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Innowacji ProLearning
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jeden z najlepszych programów do tworzenia i edycji grafiki wektorowej (krzywe), jedyny obecnie konkurent programu CorelDRAW, niezwykle zaawansowany i doskonale współpracujący z innymi aplikacjami firmy Adobe (Photoshop, Flash, InDesign, GoLive… itd). Na kursie poza samym programem omawia się tworzenie i edycję skomplikowanych obiektów wektorowych oraz sposoby na ułatwienie sobie pracy i automatyzację trudniejszych zadań.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby pracujące na Adobe Illustrator.

Program szkolenia:

1. Paleta narzędziowa oraz transformacje – narzędzia do selekcji i tworzenia oraz modyfikacji prostych oraz gotowych obiektów wektorowych, kolory wypełnienia i obrysu obiektów, paleta Stroke oraz Swatches, paleta Color Picker. Różne sposoby oraz narzędzia do transformacji obiektów, menu Object/Transform oraz Object/Arrange, Grupowanie i blokowanie obiektów. Pomocnicze funkcje menu Select oraz narzędzie Eyedropper – rozwinięcie/skrócenie tematu w zależności od wiedzy uczestników kursu. Ćwiczenia – tworzenie skomplikowanych obiektów za pomocą Copy oraz Paste In Front z użyciem palety Stroke.
2. Paleta narzędziowa oraz narzędzia malarskie i specjalne – Brush oraz Blob brush (pędzelki) – paleta Brushes, używanie gotowych i tworzenie własnych końcówek pędzli różnych rodzajów (Calligraphic, Scatter, Art), narzędzia Perspective Grid, Mesh, Width, Gradient, Blend, Symbol Sprayer (omówienie i zastosowanie symboli, paleta Symbols, współpraca z obiektami 3D) - rozwinięcie/skrócenie tematu
w zależności od wiedzy uczestników kursu.
3. Narzędzia pomocnicze – Eraser, Scissors oraz Knife.
4. Funkcje pomocnicze – menu Object/Path.
5. Teksty i typografia – narzędzia do wprowadzania i edycji tekstu, menu Type, paleta
i zakładki Character, Paragraph oraz Open Type (omówienie rodzajów czcionek),
tekst po krzywej i wewnątrz różnych obiektów, oblewanie tekstem oraz menu Object/Envelope Distort i omówienie opcji Expand przy różnych okazjach. Zamiana na krzywe. Import tekstu. Style znakowe i akapitowe - rozwinięcie tematu w zależności od wiedzy uczestników kursu.
6. Maski na obiektach i maski przeźroczystości.
7. Live Trace – omówienie opcji, przykłady, zastosowanie.
8. Style obiektowe – palety Graphic Styles oraz Appearance – współpraca pomiędzy paletami, zastosowanie, możliwości, przykłady.
9. Palety Transform i Align (zmiany położenia obiektów względem siebie i dokumentu)
- rozwinięcie/skrócenie tematu w zależności od wiedzy uczestników kursu.
10. Paleta Pathfinder – omówienie opcji i możliwości, przykłady.
11. Paleta Swatches i kolory dodatkowe (na przykładzie modelu Pantone) – zastosowanie, tworzenie, przenoszenie, grupowanie.
12. Menu Effect i współpraca z paletą Appearance oraz Graphic Styles, spłaszczanie przeźroczystości – ewentualne problemy.
13. Przygotowanie do druku – paleta Attributes (overprint, zalewki, zalewki ujemne – omówienie, zastosowanie, przykłady), przygotowanie kolorów dodatkowych (Spot).
14. Tworzenie i edycja wykresów – omówienie, przykłady.
15. Formaty plików, współpraca z innymi programami, zapis pliku do wykorzystania
w różnych mediach. Preferencje programu.

Informacje o prelegentach:

Operator DTP i grafik komputerowy z 14-letnim doświadczeniem, wykładowca grafiki komputerowej od 1999 roku. Adobe Certified Expert – pierwszy z egzaminów zdany w 1999 roku (Adobe Illustrator 8.1). Przez 2 lata wykładowca w renomowanym Publishing Institute (Adobe Authorized Training Centre), później współpracujący między innymi z CE Edusoft, szkolił pracowników Wydawnictwa Presspublica S.A., Dziennika "Super Express", Dziennika "Przegląd Sportowy", Avon Polska, Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Petrochemii Płock S.A., Kompanii Piwowarskiej S.A. oraz wielu innych firm w czasie szkoleń zamkniętych i setki osób prywatnych w czasie szkoleń otwartych. Współpracując wiele lat z warszawską firmą SAD Sp. z o.o. - (Adobe Authorized Training Centre) - prowadził szkolenia dofinansowywane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu "Inwestycja w kreatywność - wsparcie sektora usług kreatywnych", a także szereg szkoleń zamkniętych i otwartych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • do uzgodnienia do uzgodnienia

Cena zawiera:

- przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie trenera - materiały - lunch oraz catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do kontaktu rownież z oddziałem warszawskim:
ul. Domaniewska 47
02-672 Warszawa
tel. 22 266 01 91
fax. 22 378 16 65
centrum@prolearning.pl

Wydarzenie: Adobe Illustrator CS5 – poziom zaawansowany