Szkolenie: ANALIZA FINANSOWA FIRMY W EXCELU. Warsztaty komputerowe.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-finansowa-firmy-w-excelu-warsztaty-komputerowe-49201-id503

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA FINANSOWA FIRMY W EXCELU. Warsztaty komputerowe.

  ID szkolenia: 49201
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  centrum miasta
  brak danych
  Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 11-12.03.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-15.30
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Na szkoleniu tym dowiesz się jak używając zaawansowanych narzędzi Excela oraz wykorzystując możliwości Visual Basica zbudować spójny model finansowy firmy. Szkolenie wprowadzi Cię w tajniki używania makr, formantów, formularzy użytkownika, a decyzje finansowe w Twoje firmie podejmiesz obserwując dynamicznie zmieniający się wykres. Uczestnicy szkolenia na zakończenie kursu otrzymają gotową aplikację zawierającą model finansowy firmy.

Szkolenie skierowane jest do:

brak danych

Program szkolenia:

1. Podstawy języka Visual Basic:

Gdzie znajduje się kod języka Visual Basic. Edytor Visual Basica, stosowanie okien edytora, okno właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika. Makra - wykorzystanie i nagrywanie. Edycja kodu makra. Formanty, zastosowanie
i właściwości.

2. Zestaw 3 ćwiczeń wprowadzających w podstawy Visual Basica:

Ćwiczenie 1 - kopiowanie wartości - przykład używania pasków przewijania i określenia ich właściwości.
Umiejętność automatycznego nagrywania makra. Prosta edycja kodu makra na potrzeby użytkownika.
Ćwiczenie 2 - poszukiwanie maximum ze zbioru wartości. Posługiwanie się paskiem przewijania powiązanym z dynamicznie zmieniającym się wykresem. Szukanie rozwiązania na dynamicznym wykresie.
Ćwiczenie 3 - budowa formularza użytkownika. Wprowadzanie danych za pomocą formularzy.
Komunikowanie się formularzy z arkuszem Excela. Elementy składowe formularza użytkownika: pola tekstowe, listy, pola kombi, pola wyboru, przyciski opcji, pokrętła. Stosowanie formularzy użytkownika jako okien dialogowych.

3. Gotowy model analizy finansowej firmy jest wieloarkuszowym modelem Excela. Każde po sobie następujące ćwiczenie,
dobudowuje w ramach modelu jego kolejny arkusz, tworząc moduły:

bilansu
rachunku zysków i strat
przepływów pieniężnych
prognozowania sprzedaży
wprowadzenia nowych inwestycji
obliczania amortyzacji oraz moduł analizy modelu, pozwalający z pozycji jednego arkusza na wielowymiarowe modelowanie podstawowych sprawozdań finansowych firmy.

4. Model arkusza bilansu:

Budowa arkusza odzwierciedlającego układ bilansu (aktywa trwałe, obrotowe)
Budowa modułu prognozowania majątku trwałego. Wprowadzanie amortyzacji z użyciem funkcji Excela. Wprowadzenie do modułu pasków przewijania i przycisków wyboru w celu płynnej zmiany okresu amortyzacji i metody amortyzacji.
Budowa modułu generowania nowych inwestycji. Użycie formantów (opcje wyboru) - sterowanie włączaniem nowego majątku do prognozy bilansu. Wykorzystanie funkcji JEŻELI i formatowania warunkowego. Powiązanie modułu nowych inwestycji z modułem liczenia amortyzacji.

5. Moduł należności.

Wprowadzenie formantów umożliwiających płynne modelowanie udziału sprzedaży kredytowej w sprzedaży ogółem oraz długości cyklu rozliczeniowego należności. Budowa powiązań z arkuszem rachunku wyników.

6. Model arkusza rachunku wyników.

Budowa arkusza odzwierciedlającego układ rachunku wyników.

7. Budowa modułu sprzedaży. Prognozowanie poziomu sprzedaży na podstawie obserwowanego trendu na bazie danych
historycznych. Podstawy analizy trendów.
8. Wprowadzenie na arkusz modułu sprzedaży przycisków opcji, pozwalających wybrać jeden z trzech typów trendu:

liniowy
wykładniczy
określony przez użytkownika

9. Wyliczenie prognozy sprzedaży.

10. Zaprognozowanie poszczególnych kosztów w funkcji odsetka od sprzedaży.

11. Wybór kluczowych parametrów, których wpływ na poziom sprzedaży jest znaczący. Budowa formantów umożliwiających
dynamiczną zmianę powyższych parametrów. Użycie pasków przewijania, klawiszy wyboru opcji.

12. Model arkusza przepływów gotówkowych:

Budowa arkusza automatycznie, bazując na bilansie i rachunku wyników, generującego przepływy gotówkowe.
Budowa powiązań tego arkusza z arkuszami bilansu i rachunku wyników.
Określenie poziomu gotówki niezbędnej w przedsiębiorstwie na podstawie analizy danych historycznych.
Wbudowanie dynamicznego wykresu obrazującego nadwyżkę lub niedobór gotówki.

13. Model arkusza Analiza modelu:

Na czym polega znaczenie arkusza Analiza modelu.
Możliwości arkusza Analiza modelu a analiza wrażliwości.
Zasady wyboru kluczowych parametrów modelu.
Umieszczenie kluczowych parametrów na arkuszu.
Użycie elementów sterujących - paski przewijania, przyciski opcji. Ustalanie zakresu zmian parametrów, ustawienie właściwości elementów sterujących.

14. Wizualizacja otrzymanych wyników:

Umieszczenie na arkuszu dynamicznych wykresów. Jak zbudować wykres, który wyświetla kategorię finansowa (np. zysk netto) dowolnie wybrane przez użytkownika.

15. Budowa powiązań parametrów i elementów sterujących dynamicznie zmieniającym się wykresem. Analiza sprawozdań
finansowych na podstawie obserwacji dynamicznego wykresu.

Informacje o prelegentach:

Marek Zduńczyk - absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1190 zł +23% VAT - cena za osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia

Szkolenie, kurs: ANALIZA FINANSOWA FIRMY W EXCELU. Warsztaty komputerowe.