Szkolenie: CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych-kod-zawodu-241103-68583

Informacje o szkoleniu

 • CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

  ID szkolenia: 68583
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  al. Z. Krasińskiego 9/4
  31-111 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 6.05.-10.06.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  06-07.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  13-14.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  20-21.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  27-28.05.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  10.06.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 10.06.2017 r. o godz. 15.15
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Rachunkowości
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

- W Tax Consilium nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI
- Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków: głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcę podatkowego oraz eksperta z zakresu kadr i płac
- Przez min. 70% czasu będziesz liczył zadania, analizował przypadki, ćwiczył w grupach i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE firm polskich i międzynarodowych (76 h warsztatów)
- Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY zbiory przepisów, ćwiczenia, prezentacje, zadania
z rachunkowości, podatkowe case study, przykłady kadrowo-płacowe i inne, które WYKORZYSTASZ
W PRACY
- Zdobędziesz KOMPETENCJE, UMIEJĘTNOŚCI i DOBRE PRAKTYKI stosowane w rachunkowości
- Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie przesyłał Ci podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe
- Będziesz się uczył w MAŁEJ GRUPIE od 6 do 14 osób
- Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


DZIĘKI SZKOLENIU: ZWIĘKSZYSZ

- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


DZIĘKI SZKOLENIU: OTRZYMASZ

- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych
- SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
- Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej)
- OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


DZIĘKI SZKOLENIU: ZYSKASZ

- CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
kod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS*
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych zgodne
z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
- Możliwość spłaty w ratach 0%
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 30 dni opieki poszkoleniowej
- Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
- Pakiet szkoleniowy (notatnik, długopis, ołówek, torbę)
- 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych i inne rabaty


POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

- W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń
- Będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm
- Będziesz dokonywał oceny kondycji finansowej firm
- Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych
- Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie
- Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych
i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów
- Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia
- Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego
- Sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych)
- Weźmiesz udział w warsztatach prawa podatkowego oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych.


ZOSTAĆ CENIONYM SPECJALISTĄ

- Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
- Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
- Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
- Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
- Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów
oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
- Zyskasz umiejętność samodzielnego prowadzenia księgowości firm.
- Jako grupa praktyków nauczymy Cię tego, w czym jesteśmy najlepsi.
Wszyscy trenerzy Tax Consilium posiadają doświadczenie zawodowe i biznesowe.

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

- jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to jednak wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić)
- pracujesz w dziale finansowo-księgowym lub biurze rachunkowym i chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje
- chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości
- prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywnie zarządzać jej finansami, samodzielnie prowadzić jej księgowość
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

MODUŁ I. Rachunkowość

1. Organizacja i dokumentacja w rachunkowości
2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju
3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
4. Leasing
5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
6. Ustalanie wyniku finansowego
7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku
8. Aktywa przedsiębiorstwa
9. Pasywa przedsiębiorstwa
10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym:
11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku

MODUŁ II. Podstawy controllingu
1. Metodologia analizy finansowej
2. Źródła danych do analizy finansowej
3. Wskaźniki analizy
4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki
5. Sposoby prowadzenia analizy
6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:
a) pozioma (struktury)
b) pozioma (dynamiki)
7. Interpretacja poszczególnych wskaźników
8. Złota reguła finansowania

MODUŁ III. Podatki i prawo podatkowe

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków
2. Podatek od towarów i usług
3. Podatek akcyzowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE
7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe
8. Wszczynanie postępowania podatkowego

MODUŁ IV. Prawo pracy i ubezpieczenia

1. Kodeks pracy
2. Kodeks cywilny - formy zatrudnienia
3. System ubezpieczeń społecznych
4. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
5. Zbieg tytułów ubezpieczeń
6. Ubezpieczenie osób zatrudnionych przez pracodawcę z Unii Europejskiej nie mającego siedziby ani przedstawicielstwa w naszym kraju.

Pełny program znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.taxconsilium.com

Informacje o prelegentach:

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To główni księgowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi, eksperci kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1725 zł netto - 1725 zł brutto

Cena zawiera:

certyfikat specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) wg klasyfikacji mpips, zaświadczenie men, 30 dni opieki poszkoleniowej, materiały szkoleniowe i zbiory przepisów, atrakcyjne zniżki i rabaty

Dostępne zniżki:

 • 10% - zniżki dla studentów
 • 5% - zniżki przy zapisie 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Tytuł wydarzenia: CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)