Szkolenie: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-specjalista-ds-podatkowych-pit-cit-vat-pcc-kod-zawodu-241105-69513

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)


  ID szkolenia: 69513
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  InterHouse Hotel
  Bratysławska 2
  31-201 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 2-17.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: Kraków

  02-03.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  09-10.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  16-17.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00

  Egzamin odbędzie się: 17.12.2017 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych
i uzyskaj CERTYFIKAT SPECJALISTY
DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
z kodem zawodu według kwalifikacji
zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MENW PRAKTYCE NAUCZ SIĘ
MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)

Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach
i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE

Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY
(zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)

Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI
cenione na rynku pracy

Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą
w kontakcie przez cały czas trwania Kursu

Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową
OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

NASZE KURSY POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej,
biurze podatkowym lub rachunkowym

Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego.

Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości
i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków.

Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe
w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego,
ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie.

Program szkolenia:

I. Ordynacja podatkowa

Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
Skutki zmian ordynacji podatkowej.
Organy podatkowe i ich właściwość.
Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
Terminy płatności podatku.
Zaległość podatkowa.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Podpisywanie składanych deklaracji.
Informacje podatkowe.
Odpowiedzialność solidarna.
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
Kontrola podatkowa.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
Zwolnienia.
Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienia od podatku.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.

IV. Podatek od towarów i usług VAT

Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
Podstawy prawne podatku akcyzowego.
Zakres opodatkowania.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
Import, eksport towarów.
Import, eksport usług.
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
Powstanie obowiązku podatkowego.
Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
Zwolnienia od podatku.
Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

V. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.
Opodatkowanie spadków, darowizn, zachowku.
Zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny.
Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1.498 - 1.498 zł. brutto

Cena zawiera:

Certyfikat z kodem zawodu, Zaświadczenie MEN, 48 godzin lekcyjnych warsztatów, materiały, pakiet powitalny : torba, notes, ołówek, długopis,30 dni opieki poszkoleniowej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)