Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-specjalisty-ds-cen-transferowych-i-dokumentacji-podatkowej-24326-id1131

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej


  ID szkolenia: 24326
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Jordana 18
  40-043 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00- 15:30
 • Organizator szkolenia:

  EduTax
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: Szkolenie prowadzi do nabycia przez Uczestników umiejętności samodzielnej identyfikacji podmiotów powiązanych oraz rozpoznawania tych transakcji, w stosunku do których w danym roku powstanie obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej. Dzięki prezentacji i omówieniu w trakcie szkolenia przykładowych dokumentacji podatkowych, Uczestnicy będą w stanie samodzielnie sporządzić dokumentację podatkową dla transakcji z podmiotami powiązanymi tak, by spełniała ona wszelkie wymogi formalne i merytoryczne.

Szkolenie skierowane jest do:

- Specjaliści ds. księgowości, finansów, księgowi
- Główni księgowi, dyrektorzy finansowi
- Kierownicy działu podatków, specjaliści ds. podatków, tax managerowie

Program szkolenia:

I dzień – Zajęcia teoretyczne
1. Definicja pojęcia „Ceny Transferowe”;
1.1. Zasada pełnej konkurencji – art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju);
1.2. Wytyczne OECD w Sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowej;

2. Podmioty powiązane i metody szacowania ceny;
2.1. Identyfikacja podmiotów powiązanych ze względu na powiązania osobowe, majątkowe i kapitałowe;
2.2. Omówienie podstawowych modeli transakcyjnych (najem, usługi zarządzania i administracji, sprzedaż/zakup towarów, pożyczki);
2.3. Metody ustalania (szacowania) cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi:
2.3.1. Standardowe metody szacowania cen transakcyjnych (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży, metoda rozsądnej marży);
2.3.2. Metoda zysku transakcyjnego;
2.3.3. Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników);
2.4. Regulacje zawarte w podpisanych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;

3. Dokumentacje podatkowe;
3.1. Pojęcie "transakcji" podlegającej udokumentowaniu;
3.2. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych ze względu na wartość transakcji;
3.3. Dokumentowanie transakcji z tzw. rajami podatkowymi;
3.4. Elementy obligatoryjne (formalne) dokumentacji podatkowej;
3.5. Wybór prawidłowej metody ustalenia ceny jako najistotniejszy element dokumentacji podatkowej;
3.6. Obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych za dany rok obrotowy (CIT-8);
3.7. Sankcje za brak dokumentacji podatkowych;

4. Porozumienia cenowe
4.1. Obrona przyjętej metody szacowania dochodu i zastosowanej ceny (Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2006 r.,Dział IIa Ordynacji podatkowej);
4.2. Porozumienia jednostronne;
4.3. Porozumienia dwustronne;
4.4. Porozumienia wielostronne;

II Dzień – zajęcia praktyczne (warsztaty)
5. Warsztaty szkoleniowe dotyczące sporządzania przykładowej dokumentacji podatkowej
6. Przygotowanie przykładowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dostawy towarów;
7. Przygotowanie przykładowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki;
8. Przygotowanie przykładowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji nabycia usługi niematerialnej;
9. Pytania i praktyczne odpowiedzi;

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi promocjami na stronie internetowej www.edutax.pl

Informacje o prelegentach:

Maciej Taul – prawnik, aplikant IV roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Katowicach; zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Roedl & Partner; ECDDP Sp. z o.o.) specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte
i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków CIT i VAT oraz SSE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800 netto+23% VAT (2 dni szkolenia)

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Dostępne zniżki:

 • 5 O

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

- Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.

- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mail?em. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. - Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wydarzenie: Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej