Szkolenie

Certyfikowany kurs specjalisty ds. cen transferowych i dokumentacji podatkowej

O szkoleniu

Cel szkolenia: Szkolenie prowadzi do nabycia przez Uczestników umiejętności samodzielnej identyfikacji podmiotów powiązanych oraz rozpoznawania tych transakcji, w stosunku do których w danym roku powstanie obowiązek opracowania dokumentacji podatkowej. Dzięki prezentacji i omówieniu w trakcie szkolenia przykładowych dokumentacji podatkowych, Uczestnicy będą w stanie samodzielnie sporządzić dokumentację podatkową dla transakcji z podmiotami powiązanymi tak, by spełniała ona wszelkie wymogi formalne i merytoryczne.
Kto powinien wziąć udział?
- Specjaliści ds. księgowości, finansów, księgowi
- Główni księgowi, dyrektorzy finansowi
- Kierownicy działu podatków, specjaliści ds. podatków, tax managerowie

Program szkolenia

I dzień – Zajęcia teoretyczne
1. Definicja pojęcia „Ceny Transferowe”;
1.1. Zasada pełnej konkurencji – art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju);
1.2. Wytyczne OECD w Sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowej;

2. Podmioty powiązane i metody szacowania ceny;
2.1. Identyfikacja podmiotów powiązanych ze względu na powiązania osobowe, majątkowe i kapitałowe;
2.2. Omówienie podstawowych modeli transakcyjnych (najem, usługi zarządzania i administracji, sprzedaż/zakup towarów, pożyczki);
2.3. Metody ustalania (szacowania) cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi:
2.3.1. Standardowe metody szacowania cen transakcyjnych (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odprzedaży, metoda rozsądnej marży);
2.3.2. Metoda zysku transakcyjnego;
2.3.3. Szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników);
2.4. Regulacje zawarte w podpisanych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;

3. Dokumentacje podatkowe;
3.1. Pojęcie "transakcji" podlegającej udokumentowaniu;
3.2. Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych ze względu na wartość transakcji;
3.3. Dokumentowanie transakcji z tzw. rajami podatkowymi;
3.4. Elementy obligatoryjne (formalne) dokumentacji podatkowej;
3.5. Wybór prawidłowej metody ustalenia ceny jako najistotniejszy element dokumentacji podatkowej;
3.6. Obowiązek zawiadamiania organów podatkowych o obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowych za dany rok obrotowy (CIT-8);
3.7. Sankcje za brak dokumentacji podatkowych;

4. Porozumienia cenowe
4.1. Obrona przyjętej metody szacowania dochodu i zastosowanej ceny (Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2006 r.,Dział IIa Ordynacji podatkowej);
4.2. Porozumienia jednostronne;
4.3. Porozumienia dwustronne;
4.4. Porozumienia wielostronne;

II Dzień – zajęcia praktyczne (warsztaty)
5. Warsztaty szkoleniowe dotyczące sporządzania przykładowej dokumentacji podatkowej
6. Przygotowanie przykładowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji dostawy towarów;
7. Przygotowanie przykładowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki;
8. Przygotowanie przykładowej dokumentacji cen transferowych dla transakcji nabycia usługi niematerialnej;
9. Pytania i praktyczne odpowiedzi;

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi promocjami na stronie internetowej www.edutax.pl

Prelegenci

Cytat
Maciej Taul – prawnik, aplikant IV roku aplikacji radcowskiej w OIRP w Katowicach; zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, pracując uprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Roedl & Partner; ECDDP Sp. z o.o.) specjalizuje się w zagadnieniach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych,
w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym; prowadzący liczne szkolenia otwarte
i zamknięte z tematyki dotyczącej podatków CIT i VAT oraz SSE

Gdzie i kiedy

Katowice 28 - 29 listopada 2012
centrum Katowic

40-043 Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
netto+23% VAT (2 dni szkolenia)
800 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.
Weź udział

Organizator

EduTax
43-100 Tychy
Żorska 4/6
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

- Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.

- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mail?em. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. - Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EduTax
43-100 Tychy Żorska 4/6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!