Szkolenie

Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie

O szkoleniu

Cel szkolenia
- Zdobycie wiedzy z zakresu controllingu i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia.
- Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych.
- Nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania centrów odpowiedzialności.
- Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu do polskich firm.
- Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów.
Kto powinien wziąć udział?
  • kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
  • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
  • właściciele firm chcący uzyskać informację o sposobie oceny poszczególnych jednostek wchodzących w skład ich przedsiębiorstw

Program szkolenia

1)  Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

a)  Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
b)  Strategiczny/operacyjny moduł controllingu
c)  Organizacja controlingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej
d)  Składniki systemu informacji zarządczej - planowanie, kontrola, kierowanie
e)  Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności

2)  Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej

a)  Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
b)  Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności
c)  Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu - alokacja zasobów, motywowanie, skład, narzędzia pracy
d)  Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania
e)  Plan finansowy - sprawozdania finansowe pro forma

3)  Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

a)  Rachunek kosztów zmiennych
b)  Rachunek kosztów standardowych
c)  Rachunek kosztów działań
d)  Inne modele rachunku kosztów

4)  Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

a)  Uwarunkowania zastosowania podejścia procesowego - wady, zalety, korzyści w stosunku do tradycyjnych systemów rachunkowości zarządcze
b)  Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów
c)  Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów
d)  Rachunek kosztów działań bazujący na czasie - przewaga względem tradycyjnego rachunku kosztów działań, zakres zastosowań
e)  Budżetowanie w systemach rachunku kosztów działań
f)  Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

5)  Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie

a)  Obszary controlingu funkcyjnego
b)  Podstawowe uwarunkowania controlingu: projektów, działalności badawczo-rozwojowej, produkcji, personalnego, marketingu i sprzedaży, projektów inwestycyjnych.

Prelegenci

Cytat

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne (ponad 150 projektów).  Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem ponad 200 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu zarządczego. Kierownik kilku i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Gdzie i kiedy

Online 18 - 19 marca 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 14 - 15 grudnia 2020
Hotel Demel

30-085 Kraków

Ul. Bartosza Głowackiego 22

woj. małopolskie

Weź udział

Cena szkolenia stacjonarnego
1200 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Cena szkolenia on-line
600 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu; ankieta oceniająca szkolenie; test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!