Szkolenie

Dla kandydatów na analityka finansowego- KURS- Wrocław

O szkoleniu

Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Polskiej Akademii Rachunkowości S.A i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Korzyści z uczestnictwa w kursie:
• Słuchaczom zostaną przedstawione praktyczne aspekty operacyjnego zarządzania finansowego w firmie. Oprócz technik wspomagających podejmowanie decyzji związanych z optymalizacją przepływu gotówki w przedsiębiorstwie, szczególny nacisk jest położony na wykorzystanie nowoczesnych instrumentów finansowych do eliminowania ryzyka.
• Rozumienie roli i znaczenia rachunkowości zarządczej, a głównie aspektu analizy, projektowania i wdrażania tego typu systemu jako podsystemu zarządzania przedsiębiorstwem.
• Umiejętność przeprowadzania selekcji danych i właściwego doboru informacji do danego problemu decyzyjnego.
• Umiejętność lokalizowania dysfunkcji (istniejących) systemów wspomagających podejmowanie decyzji.
• Logicznej (i praktycznej) selekcji różnych obszarów wiedzy (zarządcza, controlling, budżetowanie).
• Określenie podstawowych założeń dla systemu rachunkowości zarządczej w aspektach: analizy potrzeb, możliwości danego przedsiębiorstwa, obszarów współpracy z Konsultantem zewnętrznym.
• Słuchacze poznają techniki umożliwiające trafniej podejmować decyzje inwestycyjne oraz mechanizmy pozwalające prawidłowo wdrożyć i monitorować inwestycje. Oprócz klasycznej wiedzy, zostaną przedstawione (wraz z pragmatycznym komentarzem odnośnie użyteczności) najnowsze osiągnięcia teorii finansów w tym obszarze (m.in. zastosowanie opcji realnych, czy analizy Monte Carlo).
• Metody analizy sektorowej, analizy konkurencji oraz przygotowywanie informacji wspomagających decyzje strategiczne
• Szukanie oraz zdobywanie relatywnych danych i przetwarzanie ich w informację. Szczególny nacisk zostanie położony na zdobywanie informacji do analityki finansowej
Kto powinien wziąć udział?
pracowników działów finansowych

Program szkolenia

Program kursu

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa:
* podstawy prawne i zasady rachunkowości finansowej,
* obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw,
* konstrukcja i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego przedsiębiorstw,
* organizacja systemu rachunkowości przedsiębiorstw,
* współpraca analityka finansowego z działem księgowym.
2. Zarządzanie finansowe:
* klasyczna analiza finansowa,
* zarządzanie płynnością,
* planowanie finansowe,
* zarządzanie ryzykiem finansowym (zabezpieczanie kursów walutowych, cen surowców, stóp procentowych).
3. Matematyka finansowa.
4. Rachunkowość zarządcza:
* rachunkowość zarządcza, budżetowanie, controlling,
* obszary rachunkowości zarządczej,
* źródła informacji – wewnętrzne i zewnętrzne,
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia),
* decyzje menedżerskie, oparte o system rachunkowości zarządczej (ćwiczenia cd.),
* selekcja i grupowanie. Przygotowanie informacji dla podejmowania decyzji - problemy (Case study),
* system raportowania wsparty o rachunkowość zarządczą (warsztat),
* rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji. Problemowe rachunki kosztów,
* rachunkowość zarządcza - główny element nowoczesnego systemu zarządzania; ujęcie kompleksowe na przykładzie zarządzania procesowego,
* budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo-wdrożeniowa (aspekty praktyczne).
5. Wstęp:
* zdobywanie danych do analiz - sposoby, narzedzia, rozwiazywanie problemow,
* wybrane aspekty ekonomii.
6. Informacja zewnętrzna – analiza otoczenia organizacyjnego:
* wielopłaszczyznowa analiza sektorowa,
* zdobywanie informacji o konkurencji i ich analiza,
* wspomaganie zarządzania strategicznego (analiza portera, mapy grup strategicznych).
7. Analiza inwestycji:
* identyfikacja możliwości inwestycyjnych,
* analiza inwestycji - klasyczne metody,
* ocena racjonalności inwestycji - metoda jakościowa,
* nowoczesne metody wyboru najlepszych inwestycji,
* wykorzystanie analizy Monte Carlo przy ocenie projektów inwestycyjnych,
* wspomagania analityczne podczas trwania projektów.
8. zarządzanie przez wartość (maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla właścicieli).

Czas trwania

Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 15:45.

W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: materiały autorskie, zadania.
Dokładne terminy spotkań:
19-20 marzec 2011
2-3 kwiecień 2011
16-17 kwiecień 2011
7-8 maj 2011
21-22 maj 2011
4-5 czerwiec 2011
18-19 czerwiec 2011
2-3 lipiec 2011

Prelegenci

Cytat
Benedykt Bryłka

Menedżer-finansowiec, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższej uczelni, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, czy „Zarządzanie organizacją przyszłości”).
Michał Kowalski
specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, doktor nauk ekonomicznych w specjalności zarządzanie, dyrektor ekonomiczny, główny analityk ekonomiczny. Doświadczony analityk i doradca finansowy specjalizujący się w finansach korporacyjnych. Posiada praktykę jako konsultant wdrożeniowy systemów zarządzania finansami oraz kontroler finansowy. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywanie biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania (w tym opartych na działaniach), projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, wyceny przedsiębiorstw, transakcje M&A, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Pracownik Zakładu Zarządzania Finansami Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku Controlling w Przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Autor wielu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawca projektów badawczych finansowanych ze środków UE i Ministerstwa Nauki.
Paweł Puzio
Certyfikowany Trener Binzesu. Posiada doświadczenie i kwalifikacje z dziedziny finansów potwierdzone przebytymi kursami i uprawnieniami Państwowymi. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Specjalność: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa; absolwent studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne; absolwent studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku: Rachunkowość Zarządcza i Controlling; ukończył wiele specjalistycznych kursów między innymi: „Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych”, „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i spółek komunalnych”, „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych”, „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych – moduł zaawansowany”, „Kurs dla pośredników ubezpieczeniowych”, kurs „Od Diamentu do Brylantu - zaawansowane szkolenia trenerskie”. W marcu 2009 roku zdał egzamin organizowany przez KNF i uzyskał „Licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego – licencja numer 2233”. W 2008 roku zdał egzamin Ministra Skarbu i uzyskał uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2006 r. posiada „Licencję pośrednika ubezpieczeniowego”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy w banku, firmach doradczych oraz konsultingowych oraz współpracy z wieloma instytucjami finansowymi. Od 2007 r. prowadzi własną firmę Konsultingową; od 2006 r. autor i współautor ponad 80 wniosków o dofinansowanie oraz biznes planów projektów starających się o finansowanie z kredytów, leasingu oraz funduszy unijnych w tym: ZPORR, MRPO, RPO WP, RPO WKP, RPO WŚ, RPO WSL, WRPO, RPO W Podlaskie, PO IG, PO KL, PROW. Od 2007 r. trener szkoleń z zakresu finansów.

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 marca - 3 lipca 2011
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 22 stycznia - 15 maja 2011
-

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
PLN
4858 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Weź udział

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia kursu

W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. ceny szkoleń i kursów wzrosną o 23% VAT!!

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!