Szkolenie: DOKUMENTACJA KADROWA - WYPEŁNIANIE, ZAGADNIENIA PRAWNE, KONTROLA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/dokumentacja-kadrowa---wypelnianie-zagadnienia-prawne-kontrola-69832

Informacje o szkoleniu

 • DOKUMENTACJA KADROWA - WYPEŁNIANIE, ZAGADNIENIA PRAWNE, KONTROLA


  ID szkolenia: 69832
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  AL. WARSZAWSKA 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 6.02.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Poznanie mechanizmów prawidłowego wypisywania dokumentacji kadrowej oraz umów cywilno-prawnych, poznanie prawnych zagadnień związanych z dokumentacją kadrową.

KORZYŚCI SZKOLENIA:

Umiejętność wypisywania dokumentacji kadrowej, umów cywilno-prawnych w raz z podstawową orientacją w zakresie umiejętnego dopasowywania umów do charakteru pracy, poznanie zasad prawnych dotyczących postępowania z dokumentacją.

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkie osoby zajmujące się dokumentacją kadrową w firmach lub planujące podjęcie zatrudnienia w działach kadr w celu odświeżenia posiadanej wiedzy.

Program szkolenia:

I. Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Zasady prowadzenia teczek akt osobowych, co powinny zawierać?
Zasady przechowywania dokumentacji
Świadectwa pracy, postępowanie w przypadku zagubienia
II. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilno-prawnych

Umowa o dzieło
Umowa zlecenie
Umowa o świadczenie usług
III. Różnice pomiędzy umową o pracę a umową o dzieło

Konsekwencje prawne w przypadku ich mylenia
Dyskryminacja w zatrudnieniu
Roszczenia odszkodowawcze
Kontrola PIP
IV. Wybrane zagadnienia:

Jakich informacji i dokumentów może żądać pracodawca przed podjęciem zatrudnienia pracownika. Ochrona danych osobowych.
Dokumenty związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy: informacje i pouczenia, umowy dodatkowe, zmiany warunków pracy i płacy, zgoda pracownika na potrącanie wynagrodzeń, informacje dokumentujące naruszanie obowiązków pracowniczych, kary i nagrody, usuwanie dokumentów z akt. Treść i forma wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę oraz omówienie pism i zasad dotyczących konsultacji z organizacjami związkowymi.
Jak prawidłowo wystawić świadectwo pracy – omówienie poszczególnych elementów
Dokumenty w dotyczące czasu pracy:
Zasady sporządzania i przechowywania wniosków pracowników o udzielenie czasu wolnego.
Jakie elementy powinna zawierać ewidencja czasu pracy.
Ewidencjonowanie czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy.
Informacje dotyczące prawa do świadczeń ze stosunku pracy i pomocy socjalnej, ewidencja czasu pracy, karty pracy, listy płac, dokumentacja wysokości wynagrodzeń.
Pozorność umowy o pracę, zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.
Skutki prawne niewłaściwie prowadzonej dokumentacji pracowniczej:- w zakresie uzyskiwania świadczeń pracowniczych i z ubezpieczeń społecznych, uprawnienia pracowników
Orzecznictwo sądowe, związane z odtwarzaniem dokumentacji pracowniczej, prostowaniem świadectw pracy, kontrolą prawidłowości zawieranych umów i obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Udostępnianie informacji pracownikowi oraz organom państwowym.
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

P.W. - doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowych (międzynarodowe prywatne prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług w Sądzie Okręgowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 350 zł netto - 430,50 zl brutto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: DOKUMENTACJA KADROWA - WYPEŁNIANIE, ZAGADNIENIA PRAWNE, KONTROLA