Szkolenie

Gospodarowanie odpadami i ochrona środowiska w urzędzie

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami, co przyczyni się do podniesienia przez nich kwalifikacji w przedmiotowym obszarze. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do :

 • pracowników administracji publicznej
 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
 • specjalistów ds. ochrony środowiska
 • specjalistów ds. gospodarki odpadami
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

dzień I

1. Obowiązki instytucji publicznej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami – systematyzacja zasad i przepisów. 

 • Prawo ochrony środowiska -  zakres przedmiotowy;  adresaci przepisów. Pojęcie podmiotu korzystającego ze środowiska. Urząd jako podmiot korzystający ze środowiska.  
 • wpływ przepisów prawa miejscowego na podmioty korzystające ze środowiska.
 • Uzyskiwanie zezwoleń i pozwoleń na korzystanie ze środowiska. Zwolnienia.
 • Zgłoszenia instalacji z zakresu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
 • Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.

2. Postępowanie z SZWO i F-gazami

 • Pojęcie SZWO i f-gazów, operator
 • karty urządzenia i systemu ochrony p-poż.
 • raportowanie do CRO.

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Rodzaje opłat
 • terminy i  właściwe organy
 • naliczanie opłat – stawki, obowiązek samonaliczania.
 • decyzje o wymiarze należnej opłaty

4. prawo wodne i opłaty za usługi wodne w działalności urzędu.

 • Pomiary i  płatność. Reklamacje.
 • Utrata naturalnej retencji – czy urząd może być adresatem decyzji?        

Dzień II

5. Zasady gospodarowania odpadami

 • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa odpadowego (odpad. Posiadacz i wytwórca odpadu. MPD – miejsce prowadzenia działalności).
 • klasyfikacja odpadów (podstawy prawne, metodologia klasyfikacji odpadów,
 • nadawanie kodów)
 • magazynowanie odpadów –pojęcie magazynowania i wstępnego magazynowania. Wytwórca jako wstępnie magazynujący posiadacz odpadów.
 • Gospodarowanie odpadami – wytwarzanie, zbieranie, transport, przekazywanie odpadów. Przetwarzanie odpadów i przetwarzanie poza instalacjami. Odpowiedzialność przekazującego.
 • Urząd jako wytwórca odpadów komunalnych i innych niż komunalne.
 • Zasady i terminy magazynowania odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych wynikające z ustawy o odpadach oraz rozporządzenia ws. magazynowania odpadów.

6. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa

 • Ewidencja odpadów – zasady i zwolnienia
 • karta ewidencji odpadu wersja papierowa i BDO
 • sprawozdawczość odpadowa: sprawozdania z wytworzenia odpadów, sprawozdania z pozostałych obszarów, sprawozdania zbierających (jeśli dotyczy)

7. BDO – informacje praktyczne

 • Wpis do BDO
 • Tworzenie kart w BDO (KEO, KPO, KPOK)
 • uprawnienia poszczególnych  grup użytkowników (nadawca, przyjmujący, transportujący)
 • odrzucanie i korekta kart (KPO, KPOK)
 • sprawozdawczość on line -  tworzenie sprawozdań, uprawnienia poszczególnych  grup użytkowników
 •  uprawnienia kontrolne.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 lutego 2022
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa

04-118 Warszawa

Ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 5 - 6 maja 2022
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Lublin 30 czerwca - 1 lipca 2022
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Kraków 1 - 2 grudnia 2021
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 6 - 7 września 2021

Zapisz się

Szkolenie Lublin
cena za osobę
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie Poznań, Kraków, Wroc
cena za osobę
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
cena za osobę
350 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!