Szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W PROJEKTACH - ROZLICZANIE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ksiegowosc-przedsiebiorstw-w-projektach-rozliczanie-projektow-dofinansowanych-ze-srodkow-ue-71214

Informacje o szkoleniu

 • KSIĘGOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W PROJEKTACH - ROZLICZANIE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

  ID szkolenia: 71214
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 5.12.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zajęcia warsztatowe, praca z dokumentami.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorstw. Grupę szkoleniową stanowią osoby z działów finansowo-księgowych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia księgowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz rozliczania otrzymanych dotacji.

Program szkolenia:

I. CEL I PODSTAWA PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ KSIĘGOWOŚCI PROJEKTU W PRAWIE UNIJNYM I POLSKIM

II. PRZEPISY REGULUJĄCE PRZYZNAWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Regulacje unijne
Regulacje krajowe
Inne dokumenty
Regulacje wewnętrzne jednostki organizacyjnej
III. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

IV. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI I ZASADY EWIDENCJI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW OPERACJI KSIĘGOWYCH

Podstawowe zasady rachunkowości
Metody ewidencji przychodów z dotacji
Moment zakwalifikowania dotacji do przychodów
Zasady ewidencji kosztów finansowanych dotacją
Kwalifikowanie środków trwałych
Odpisy amortyzacyjne
V. DOSTOSOWANIE POLITYKI (ZASAD) RACHUNKOWOŚCI

Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
Wyodrębniona ewidencja kosztów
Wyodrębniona ewidencja przychodów
Zakładowy plan kont
Odpowiedni kod księgowy
VI. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI LUB KODU KSIĘGOWEGO

Wyodrębnienie operacji mających miejsce przed podpisaniem umowy
Obowiązek wyodrębnienia wszystkich kosztów (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych)
Konsekwencje związane z brakiem prowadzenia przez beneficjenta wyodrębnionej ewidencji
Warunki przeksięgowań wydatków zaewidencjonowanych na “8” po zakończeniu roku budżetowego
Kontrola prawidłowości zastosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
Procedura kontrolna
Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego
VII. PODSUMOWANIE

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Wieloletni wykładowca z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, trener Stowarzyszenia Księgowych, prowadzi warsztaty dla aktualnych i przyszłych pracowników księgowości, główna księgowa z ponad 10 letnim doświadczeniem, posiada certyfikat księgowy, doświadczony praktyk w działach finansowo-księgowych, również na stanowisku dyrektora finansowego, były pracownik firmy audytorskiej, uczestniczy w tworzeniu projektów unijnych w ramach RPO dla firm zewnętrznych, szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z UE.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 360 zł + 23% VAT - cena za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Szkolenie, kurs: KSIĘGOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W PROJEKTACH - ROZLICZANIE PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE