Kurs pisania wniosków unijnych - WROCŁAW

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w jednodniowym kursie pisania wniosków unijnych. Szkolenie to jest dobrym startem, pierwszym krokiem do skutecznego pozyskiwania funduszy na inwestycje przedsiębiorstw. Atutem szkolenia jest kumulacja w formie jednodniowego szkolenia, w niezwykle przystępnej formie, bardzo rozległego obszaru wiedzy, który nazywamy "pozyskiwaniem dotacji unijnych".


TEMAT SZKOLENIA: Kurs pisania wniosków unijnych
TERMIN SZKOLENIA: 28.02.2012 - WROCŁAW
CZAS TRWANIA: 8 godzin lekcyjnych; w godz. 9.00 - 16.00
GRUPA SZKOLENIOWA: do 10 osób.
CENA SZKOLENIA: 450zł + VAT
W cenę wliczone są: materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, obiad oraz serwis kawowy.

CELEM SZKOLENIA JEST:
* Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich,
* Realizacja warsztatów z wybranych aspektów dokumentacji konkursowej niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach RPO danego województwa,
* Poznanie specyfiki przygotowania projektów, prawidłowego wypełnienia wniosku aplikacyjnego, jego oceny formalnej i merytorycznej.
* Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać wniosek o dofinansowanie oraz biznes plan.KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
* Nabycie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,
* Poznanie zasad umożliwiających przygotowanie prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,
* Zdobycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne - "Czy mój pomysł ma szansę na dotację?",
* Nabycie umiejętności pisania najważniejszych aspektów w ramach wniosków inwestycyjnych,
* Nasz trener jest praktykiem - ma wiedzę, z której możesz skorzystać przy analizie Twojego indywidualnego przypadku,
* Poznanie zagadnień praktycznego podejścia do "pisania projektów" oraz zasad oceny projektów.
Kto powinien wziąć udział?
osoby prywatne, przedsiębiorstwa, przedstawiciele przedsiębiorstw

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I. - WPROWADZENIE DO FUNDUSZY UNIJNYCH
• przybliżenie podstawowych pojęć w zakresie funduszy unijnych (m.in. czym jest innowacja, kwalifikowalność, cross finansing, mapa pomocy regionalnej);
• omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania przez przedsiębiorstwo – określenie jakie są możliwości sfinansowania inwestycji przedsiębiorstw w ramach istniejących Programów Operacyjnych;
• przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy – kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji.,
• wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie;
• źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach;

BLOK II. - ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
• ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
• kwalifikowalność wydatków w projekcie,
• analiza planowanych źródeł finansowania,
• przygotowanie budżetu projektu,
• procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej.
• omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu.

BLOK III. - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
• praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu,
• budżet i harmonogram działań,
• przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów,
• omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji.Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR:www.edoor.edu.pl

Czas trwania

1-8h

Prelegenci

Zajęcia prowadzi Marcin Kibitlewski – doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Właściciel firmy doradczej Centrum Rozwoju Gospodarczego, jednej z najskuteczniejszych firm consultingowych w Polsce (6 miejsce w Polsce w przeprowadzonym przez czasopismo EuroEkspert II Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych, w kategorii "Skuteczność Aplikowania", osiągając wynik 87,5%).
Doświadczony praktyk z dziedziny sporządzania dokumentacji ze środków unijnych, autor ponad 150 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. biznes planów dla przedsięwzięć finansowanych z kredytów bankowych, projektów w ramach programów PHARE, SPO-WKP, ZPORR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO IG, PO KL, RPO WP, RPO WM, RPO WiM, RPO WK-P, PO IiŚ, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.
W latach 2004 – 2010 pozyskał dla firm i instytucji środki z Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 100 mln PLN.
Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.
W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 900 osób w ciągu ostatnich 5 lat.
Redaktor naczelny Portalu Informacyjnego Dotacje Unijne, właściciel serwisu internetowego Dotacje Białystok.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe

00-499 Warszawa

Plac Trzech Krzyży 16

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
z
553
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe - bez limitu!
Zapisz się

Organizator

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków
Tadeusza Kościuszki 40
woj. mazowieckie
Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe EDOOR zajmuje się kompleksową organizacją konferencji, kursów i szkoleń związanych z dofinansowaniem unijnym. Dla całego zespołu naszych specjalistów, najważniejszym celem jest skuteczne i profesjonalne przygotowan...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie formularza zgłoszeniowego

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
07-200 Wyszków Tadeusza Kościuszki 40
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!