Lean Accounting

O szkoleniu

Celem szkolenia jest uświadomienie potrzeby zbudowania systemu rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem przechodzącym na zasady Lean. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zmierzyć efektywność procesów w szczupłym przedsiębiorstwie a także jak skutecznie wdrożyć Lean Accounting w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów finansowo- księgowych.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Moduł 1. Wprowadzenie

1. Wprowadzenie do koncepcji filozofii Lean.
2. Lean Accounting jako integralna część systemu zarządzania w szczupłym przedsiębiorstwie.

Moduł 2. Istota Lean Accounting

1. Księgowanie kosztów a zarządzanie kosztami – przybliżenie zadań, przed którymi stoi specjalista rachunkowości zarządczej w szczupłym przedsiębiorstwie
2. Główne zasady, którymi powinno kierować się przedsiębiorstwo wdrażające Lean Accounting.
3. Metody na przyśpieszenie procesu zamknięcia miesiąca.  
4. Filozofia ciągłego doskonalenia Kaizen (Continuous Improvement) z wykorzystaniem podejścia PDCA.

Moduł 3. Narzędzia, którymi posługuje się Lean  Accounting

1. Rachunek kosztów celu (Target Costing). Rozszerzenie Target Costing na cały łańcuch dostaw. Ogólna charakterystyka funkcjonowania systemu „open book accounting”  
2. Rachunek permanentnej redukcji kosztów (Kaizen Costing).
3. Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości. Kalkulacja średniego kosztu produktu w tym rachunku.
4. Rachunek kosztów cech i charakterystyk jako metoda na pokazanie kosztów zindywidualizowanego produktu.

Moduł 4. Przykłady z praktyki

1. Przykłady z wdrożeń Lean Accounting.
2. Case study – ocena wniosku inwestycyjnego zgodnie z zasadami szczupłej rachunkowości.

DZIEŃ II

Moduł 5. Zarządzanie przez wizualizację

1. Zarządzanie wynikami poprzez zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych w dany proces pracowników finansowe i niefinansowe kluczowe wskaźniki dokonań (KPI) wykorzystywane w Lean Accounting.
2. Wizualne formy prezentacji KPI na ogólnodostępnych tablicach wyników.

Moduł 6. Strumienie wartości

1. Mapowanie strumieni wartości w pięciu krokach.
2. Charakterystyka miar wspierających strumienie wartości używanych w Lean Accounting. Sposoby zbierania danych oraz komunikowania i wykorzystania informacji zarządczej w celu zaangażowania wszystkich pracowników w proces ciągłego doskonalenia i lepszego wykorzystania dostępnych zasobów.
3. Kompleksowa analiza kosztów w strumieniu wartości
a) planowanie i realizowanie ciągłego doskonalenia przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Wsparcie procesu ciągłego doskonalenia przez Lean Accounting poprzez analizę efektywności wykorzystania dostępnych zasobów w przedsiębiorstwie ( ludzie, infrastruktura). Przedstawienie stanu obecnego oraz stanu planowanego do osiągnięcia w przyszłości.
b) publikowanie najważniejszych, syntetycznych informacji na tablicach wyników. Sposób komunikowania rachunku wyników.

Moduł 7. Planowanie zgodne z Lean

1. Szczupłe planowanie od sprzedaży, poprzez operacje wewnętrzne po wyniki finansowe (Lean Sales, Operational and Financial Plannig ( SOFP )). Identyfikacja wąskich gardeł i analiza kosztów w planowanym strumieniu wartości. Planowanie skonsolidowanego raportu finansowego według Lean.
2. Przełożenie celów strategicznych na cząstkowe cele operacyjne z wykorzystaniem metody Hoshin – kanri.
3. Znaczenie i wykorzystanie sprzężeń wyprzedzających (feed forward) w porównaniu do sprzężeń zwrotnych (feed back).

Moduł 8. Analiza zaawansowania wdrożenia systemu Lean.

1. Badanie zaawansowanie przedsiębiorstwa w jego transformacji w kierunku szczupłej organizacji z perspektywy rachunkowości, zarządzania zmianą oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

dr inż. Dariusz Rojek – Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w Zakładach Produkcyjnych branży FMCG, stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów uzyskał na Wydziale Zarządzania UŁ. Obszar zainteresowań naukowych jest ściśle związany z pracą na stanowisku kierownika finansowego w Japan Tobacco International, gdzie odpowiedzialny był  za wyszukiwanie najlepszych rozwiązań według koncepcji Lean mających na celu zwiększanie wydajności  i redukcję kosztów i dotyczy wykorzystania rachunkowości zarządczej przy optymalizacji procesów stosując zasady Lean Management. Kierownik projektu wdrożenia systemu SAP. Obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Administracji w DOZ S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!