Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lean-six-sigma-champion-executive-61998-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Termin szkolenia
23-25 października 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***Cele szkolenia
Zapoznanie się z charakterem metodyki DMAIC oraz nabycie umiejętności posługiwania się jej podstawowymi narzędziami. Profesjonalne przekazanie potencjalnym uczestnikom projektów wiedzy z zakresu podstawowych narzędzi jest w praktyce dużym ułatwieniem dla liderów projektów.

Szkolenie skierowane jest do:

• głównie osoby wyższego i średniego szczebla zarządzania,
• liderzy procesów (implementacja metody w procesie),
• liderzy obszarów w których będą pełnić funkcje Champion (implementacja w obszarach wydzielonych operacyjnie),
• osoby pełniące funkcję Champion Six Sigma.

Program szkolenia:

1. Wstęp. Istota metody Six Sigma. Dążenie do doskonałości:
• kluczowe aspekty działania firmy, które mają największy wpływ na poziom zadowolenia klientów i na finansowy sukces firmy,
• cel implementacji metody Six Sigma,
• powiązanie programu Six Sigma ze strategią przedsiębiorstwa,
• Six Sigma – jako element procesu ciągłego usprawniania,
• definiowanie kluczowych obszarów rozwoju organizacji – identyfikacja i eliminacja ograniczeń,
• budowa i rozwój programu Six Sigma w ramach organizacji,
• Six sigma a inne podejścia do wprowadzenia doskonalenia organizacji, Kaizen, TQM, Lean, ToC.

2. Implementacja Six Sigma w organizacji. Zarządzanie projektami. Zarządzanie kompetencją
• rola i zadania championa w ramach przebiegu całego projektu, skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych,
• karta projektu – definiowanie zakresu, celu, zespołu, terminu,
• liderzy programu Six Sigma (Master Black Belt), BB (Black Belt), GB (Green Belt) - wybór, wsparcie i rozwój,
• zarządzanie kompetencją Six Sigma MBB (Master Black Belt), BB (Black Belt), GB (Green Belt) – matryca kompetencji – program certyfikacji,
• struktura projektu MBB (Master Black Belt), BB (Black Belt), GB (Green Belt).

3. Fazy i etapy metody Six Sigma DMAIC
• działania przed rozpoczęciem projektu, w trakcie trwania projektu oraz po zakończeniu projektu,
• usprawnienie procesu – metoda DMAIC, DCOV, DMADV, DMEDI,
• definiowanie KPI organizacji, procesu,
• projektowanie procesu – metoda DFSS,
• przeprojektowanie procesu - Istota projektowania procesu z wykorzystaniem narzędzi Six Sigma.

4. Narzędzia Six Sigma - wybór:
• Voc (voice of the customer) - “glos klienta”,
• Diagram sipoc (suppliers, inputs, process, outputs, customers),
• QFD (quality function deployment) - „domek jakości”,
• Fmea – failure mode effect analysis,
• BSC – balanced score card,
• wykresy kontrolne,
• SPC – statystyczne sterowanie procesem,
• DoE - design od Experiments.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1810 zł + 23% VAT za 1 os.

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji oraz przekazania szczegółów organizacyjnych.


Wydarzenie: Lean Six Sigma – champion executive