Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/negocjacje-w-zakupach-i-planowanie-materialowe-69992-id176

Informacje o szkoleniu

 • Negocjacje w zakupach i planowanie materiałowe


  ID szkolenia: 69992
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10:00 - 17:00
  Dzień 2: 9:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma celu wsparcie działu zakupowego zarówno od strony stosowanych technik miękkich jak i twardych. W zajęciach z jednej strony położony jest nacisk na umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, nawiązywania kontaktów handlowych - rozwijane w wielu firmach na całym świecie. Uczestnicy w sposób praktyczny uczeni są jak odczytywać momenty stosowania technik manipulacji. W pewnym sensie celem warsztatu jest walka z nie zawsze produktywnymi lub ujawnionymi przyzwyczajeniami.
Z drugiej strony w treningu został położony nacisk na usprawnianie wskaźników związanych z planowaniem materiałowym, zakładanym poziomem kosztów czy wskaźników obsługi klienta – również wewnętrznego. Uwzględniono tu również sprzeczne ze sobą wskaźniki np. trendy zmian cen rynkowych, kursów a koszty magazynowania. Dodatkowo pokazano również problemy związane z prowadzeniem przez zakupy - SCM (zarządzaniem łańcuchem dostaw) kwestie jakościowe dotyczące rozwoju produktów, użycia składów konsygnacyjnych, VMI (Vendor Managed Inventory), rozwiązywania problemów dotyczących dostaw, czy też technicznie - wsparciem wymiany danych przez EDI XML ... W trakcie zajęć omówione zostaje również jak Industrie 4.0 wpłynie na pracę działu zakupów.
Mając na uwadze dwie strony powyższych zajęć (miękką i twardą) – trening wyraźnie prezentuje ile w procesie podejmowania decyzji może być elementów racjonalnych, a ile emocjonalnych. Co i kiedy potrafi zdominować zachowania działu zakupowego – planowany wynik negocjacji.

Szkolenie skierowane jest do:

GRUPA DOCELOWA:
Zaangażowani w utrzymanie, usprawnienie konkretnych wskaźników np. koszty zakupów, a koszty magazynowania.
Pracownicy odpowiedzialni za negocjowania i zawierania umów.
Osoby odpowiedzialne za rozwój produktów np. zmiany w BOM, wersjonowanie pozycji.

Program szkolenia:

Dzień 1
1. ROLA I SPECYFIKA PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW W FIRMIE
a. Uwarunkowania i specyfika branż
b. Jakość i metody dostępu do informacji rynkowych, jak i wewnątrz firmy
c. Rodzaje adresowanych kosztów i wskaźników

2. OBSZARY PROWADZENIA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
a. Materiały i surowce produkcji
b. Materiały eksploatacyjne
c. Usługi
d. Środki trwałe
e. Zmiany projektowe przy rozwoju produktów np. wersje w BOM, terminy

3. CELE PROWADZENIA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
a. Rozwój współpracy w łańcuchu dostaw
b. Utrzymanie właściwego poziomu kosztów np. magazynowanie
c. Poprawnie obsługi np. produkcji, rynku, projektu

4. POZIOMY I METODY WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ Z PERSPEKTYWY ZAJMOWANEJ POZYCJI NA RYNKU
a. Przewaga popytu nad podażą
b. Przewaga podaży nad popytem
c. Ochrona prawna przedmiotu dostawy
d. Wielkość partnera i udział w rynku – od równorzędny po większy/mniejszy

5. FORMALNA KLASYFIKACJA ZAWIERANYCH UMÓW PO STRONIE ZAKUPOWEJ I PRZENOSZENIE RYZYKA NA WSKAZANE STRONY UMOWY – TRZY GŁÓWNE GRUPY UMÓW
Dzień 2
1. KSZTAŁTOWANIE SKŁADU ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO I PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI
a. Profile osobowości i ich wpływ na zachowania w procesie negocjacyjnym
b. Świat emocji i świat racjonalnej analizy – wpływ na proces podejmowania decyzji
c. Metody kontroli emocji od eskalacji po wyciszenie – inteligencja emocjonalna w procesie osiągania celu negocjacyjnego
d. Planowanie sekwencji działań negocjacyjnych w zależności od planowanych celów – moderowania spotkań/rozmów

2. REALIZACJA PROCESU NEGOCJACJI
a. Zmiana strategii w trakcie negocjacji
b. Przerwy w procesie negocjacji – przypadkowe/zamierzone
c. Reakcja na tzw. „wrzutki” w trakcie i po negocjacjach

3. TECHNIKI MANIPULACJI STOSOWANE W NEGOCJACJACH I UMIEJĘTNOŚĆ ICH ODCZYTYWANIA
a. Trzy podstawowe metody obrony lub/i przejęcia kontroli
b. Wnioski płynące z „old-school’owych” źródeł wiedzy np. Kabała

4. METODY ROZWOJU PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
a. Umowy ramowe
b. Normy jakościowe
c. Definicja wartości działu zakupów – VOC (Voice of Customer) w obszarze czas, jakość, cena
d. Integracja systemów lub spięcie protokołów wymiany danych EDI, XML
e. Rozwój współpracy na poziomie VMI (Vendor Managed Inventory) lub/i składy konsygnacyjne
f. Wsparcie dla Pull/JIT/JIS
g. Concurrent Engineering przy rozwoju nowych produktów
h. Usprawnienie pozyskiwania danych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z wnętrza firmy
i. Korekty w MRP (planowanie materiałowe po stronie zakupowej) – zasady wprowadzania i określania wielkości partii

5. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Informacje o prelegentach:

Adam Łazarski

Zajmuje się od dziewiętnastu lat realizowaniem projektów reorganizacyjnych, doradczych, informatycznych głównie z zakresu zagadnień logistyki, harmonogramowania, planowania produkcji i łańcucha dostaw, jak i tematyki Lean Management (MRPII i APS, JIPM i APICS®).
Jest również twórcą sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w sektorze FMCG – na rynku międzynarodowym.

Rozpoczął karierę zawodową w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu ERP (IFS) w obszarach produkcji. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami SAP. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Logistycznego, jaki i chapteru PMI® w Monachium.

Opracował (7’em lat) kontekstowy framework Project Management – platformę natychmiast dopasowującą narzędzia PM do konkretnego kontekstu biznesowego – pozwalającą uniknąć teoretycznych rozważań pt. „która metodyka jest lepsza”. PMI® uznała to podejście na poziomie R.E.P. Zajmuje się dostosowywaniem metodyk PM do wymagań konkretnych przedsiębiorstw.
Posiada tytuł Asesora IPMA® dla „Project Management Excellence Model” – Międzynarodowej Nagrody Doskonałości w Project Management. Przygotował dosłownie tysiące osób do certyfikacji logistycznej i PM (IPMA® i PMI®).

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.
W obszarze narzędzi biznesowych unika myślenie przez „brand”, „logo” – preferuje skupianie się na konkretnych technikach, metodach i samej efektywności ich stosowania.
W 2016 roku współzałożył fundację FAIR dla promocji postaw etycznych w biznesie.

W 2016 roku uzyskał biznesowy tytuł DBA (Doctorate of Business Administration) w prestiżowym programie realizowanym na TiasNimbas Business School i Bradford School of Management, z akredytacją „Triple Crown”: EQUIS, AMBA, AACSB (drugi najlepszy w rankingu DBA – raport Financial Times). Jest w Polsce całkowicie pionierem tego tematu.
Absolwent z wyróżnieniem elitarnego programu MBA na George Simon Ohm Management Institut w Norymberdze (drugi najlepszy program MBA w Niemczech – raport McKinsey), laureat nagrody Schwan-Stabilo przyznawanej wąskiej grupie najlepszych absolwentów MBA.
Absolwent z wyróżnieniem Politechniki Gdańskiej – organizacja systemów produkcyjnych.
Autor, koordynator wielu dedykowanych programów szkoleniowych, jak i całych cykli rozwojowych, w tym największych (edukacja logistyczna) realizowanych w Polsce. Realizator ponad 850’ąt (ponad 2200 dni) udokumentowanych usług szkoleniowych. Współpracuje z instytucjami biznesowymi/doradczymi na rynku polskim, niemieckim i brytyjskim. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę kadry kierowniczej, planistów, logistyków, operatorów i PM’ów – rozwiązań czysto technicznych, organizacyjnych, usprawniających samą dokumentacje, jak i często informatycznych.

Prywatnie: żona i dwójka dzieci, żeglarz, nurek swobodny i scuba, designer UAV/RPA.

Staż trenerski:
19 lat, 850 szkoleń, około 2200 dni szkoleniowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-29-30-11-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Negocjacje w zakupach i planowanie materiałowe