Szkolenie

Negocjacje w zakupach i planowanie materiałowe

O szkoleniu

Szkolenie ma celu wsparcie działu zakupowego zarówno od strony stosowanych technik miękkich jak i twardych. W zajęciach z jednej strony położony jest nacisk na umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, nawiązywania kontaktów handlowych - rozwijane w wielu firmach na całym świecie. Uczestnicy w sposób praktyczny uczeni są jak odczytywać momenty stosowania technik manipulacji. W pewnym sensie celem warsztatu jest walka z nie zawsze produktywnymi lub ujawnionymi przyzwyczajeniami.
Z drugiej strony w treningu został położony nacisk na usprawnianie wskaźników związanych z planowaniem materiałowym, zakładanym poziomem kosztów czy wskaźników obsługi klienta – również wewnętrznego. Uwzględniono tu również sprzeczne ze sobą wskaźniki np. trendy zmian cen rynkowych, kursów a koszty magazynowania. Dodatkowo pokazano również problemy związane z prowadzeniem przez zakupy - SCM (zarządzaniem łańcuchem dostaw) kwestie jakościowe dotyczące rozwoju produktów, użycia składów konsygnacyjnych, VMI (Vendor Managed Inventory), rozwiązywania problemów dotyczących dostaw, czy też technicznie - wsparciem wymiany danych przez EDI XML ... W trakcie zajęć omówione zostaje również jak Industrie 4.0 wpłynie na pracę działu zakupów.
Mając na uwadze dwie strony powyższych zajęć (miękką i twardą) – trening wyraźnie prezentuje ile w procesie podejmowania decyzji może być elementów racjonalnych, a ile emocjonalnych. Co i kiedy potrafi zdominować zachowania działu zakupowego – planowany wynik negocjacji.
Kto powinien wziąć udział?
GRUPA DOCELOWA:
Zaangażowani w utrzymanie, usprawnienie konkretnych wskaźników np. koszty zakupów, a koszty magazynowania.
Pracownicy odpowiedzialni za negocjowania i zawierania umów.
Osoby odpowiedzialne za rozwój produktów np. zmiany w BOM, wersjonowanie pozycji.

Program szkolenia

Dzień 1
1. ROLA I SPECYFIKA PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW W FIRMIE
a. Uwarunkowania i specyfika branż
b. Jakość i metody dostępu do informacji rynkowych, jak i wewnątrz firmy
c. Rodzaje adresowanych kosztów i wskaźników

2. OBSZARY PROWADZENIA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
a. Materiały i surowce produkcji
b. Materiały eksploatacyjne
c. Usługi
d. Środki trwałe
e. Zmiany projektowe przy rozwoju produktów np. wersje w BOM, terminy

3. CELE PROWADZENIA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
a. Rozwój współpracy w łańcuchu dostaw
b. Utrzymanie właściwego poziomu kosztów np. magazynowanie
c. Poprawnie obsługi np. produkcji, rynku, projektu

4. POZIOMY I METODY WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ Z PERSPEKTYWY ZAJMOWANEJ POZYCJI NA RYNKU
a. Przewaga popytu nad podażą
b. Przewaga podaży nad popytem
c. Ochrona prawna przedmiotu dostawy
d. Wielkość partnera i udział w rynku – od równorzędny po większy/mniejszy

5. FORMALNA KLASYFIKACJA ZAWIERANYCH UMÓW PO STRONIE ZAKUPOWEJ I PRZENOSZENIE RYZYKA NA WSKAZANE STRONY UMOWY – TRZY GŁÓWNE GRUPY UMÓW
Dzień 2
1. KSZTAŁTOWANIE SKŁADU ZESPOŁU NEGOCJACYJNEGO I PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI
a. Profile osobowości i ich wpływ na zachowania w procesie negocjacyjnym
b. Świat emocji i świat racjonalnej analizy – wpływ na proces podejmowania decyzji
c. Metody kontroli emocji od eskalacji po wyciszenie – inteligencja emocjonalna w procesie osiągania celu negocjacyjnego
d. Planowanie sekwencji działań negocjacyjnych w zależności od planowanych celów – moderowania spotkań/rozmów

2. REALIZACJA PROCESU NEGOCJACJI
a. Zmiana strategii w trakcie negocjacji
b. Przerwy w procesie negocjacji – przypadkowe/zamierzone
c. Reakcja na tzw. „wrzutki” w trakcie i po negocjacjach

3. TECHNIKI MANIPULACJI STOSOWANE W NEGOCJACJACH I UMIEJĘTNOŚĆ ICH ODCZYTYWANIA
a. Trzy podstawowe metody obrony lub/i przejęcia kontroli
b. Wnioski płynące z „old-school’owych” źródeł wiedzy np. Kabała

4. METODY ROZWOJU PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
a. Umowy ramowe
b. Normy jakościowe
c. Definicja wartości działu zakupów – VOC (Voice of Customer) w obszarze czas, jakość, cena
d. Integracja systemów lub spięcie protokołów wymiany danych EDI, XML
e. Rozwój współpracy na poziomie VMI (Vendor Managed Inventory) lub/i składy konsygnacyjne
f. Wsparcie dla Pull/JIT/JIS
g. Concurrent Engineering przy rozwoju nowych produktów
h. Usprawnienie pozyskiwania danych zarówno ze świata zewnętrznego, jak i z wnętrza firmy
i. Korekty w MRP (planowanie materiałowe po stronie zakupowej) – zasady wprowadzania i określania wielkości partii

5. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Czas trwania

Dzień 1: 10:00 - 17:00
Dzień 2: 9:00 - 15:00

Prelegenci

Cytat
Adam Łazarski

Zajmuje się od dziewiętnastu lat realizowaniem projektów reorganizacyjnych, doradczych, informatycznych głównie z zakresu zagadnień logistyki, harmonogramowania, planowania produkcji i łańcucha dostaw, jak i tematyki Lean Management (MRPII i APS, JIPM i APICS®).
Jest również twórcą sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w sektorze FMCG – na rynku międzynarodowym.

Rozpoczął karierę zawodową w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu ERP (IFS) w obszarach produkcji. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami SAP. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Logistycznego, jaki i chapteru PMI® w Monachium.

Opracował (7’em lat) kontekstowy framework Project Management – platformę natychmiast dopasowującą narzędzia PM do konkretnego kontekstu biznesowego – pozwalającą uniknąć teoretycznych rozważań pt. „która metodyka jest lepsza”. PMI® uznała to podejście na poziomie R.E.P. Zajmuje się dostosowywaniem metodyk PM do wymagań konkretnych przedsiębiorstw.
Posiada tytuł Asesora IPMA® dla „Project Management Excellence Model” – Międzynarodowej Nagrody Doskonałości w Project Management. Przygotował dosłownie tysiące osób do certyfikacji logistycznej i PM (IPMA® i PMI®).

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.
W obszarze narzędzi biznesowych unika myślenie przez „brand”, „logo” – preferuje skupianie się na konkretnych technikach, metodach i samej efektywności ich stosowania.
W 2016 roku współzałożył fundację FAIR dla promocji postaw etycznych w biznesie.

W 2016 roku uzyskał biznesowy tytuł DBA (Doctorate of Business Administration) w prestiżowym programie realizowanym na TiasNimbas Business School i Bradford School of Management, z akredytacją „Triple Crown”: EQUIS, AMBA, AACSB (drugi najlepszy w rankingu DBA – raport Financial Times). Jest w Polsce całkowicie pionierem tego tematu.
Absolwent z wyróżnieniem elitarnego programu MBA na George Simon Ohm Management Institut w Norymberdze (drugi najlepszy program MBA w Niemczech – raport McKinsey), laureat nagrody Schwan-Stabilo przyznawanej wąskiej grupie najlepszych absolwentów MBA.
Absolwent z wyróżnieniem Politechniki Gdańskiej – organizacja systemów produkcyjnych.
Autor, koordynator wielu dedykowanych programów szkoleniowych, jak i całych cykli rozwojowych, w tym największych (edukacja logistyczna) realizowanych w Polsce. Realizator ponad 850’ąt (ponad 2200 dni) udokumentowanych usług szkoleniowych. Współpracuje z instytucjami biznesowymi/doradczymi na rynku polskim, niemieckim i brytyjskim. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę kadry kierowniczej, planistów, logistyków, operatorów i PM’ów – rozwiązań czysto technicznych, organizacyjnych, usprawniających samą dokumentacje, jak i często informatycznych.

Prywatnie: żona i dwójka dzieci, żeglarz, nurek swobodny i scuba, designer UAV/RPA.

Staż trenerski:
19 lat, 850 szkoleń, około 2200 dni szkoleniowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 29 - 30 listopada 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181b

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 kwietnia 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181b

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
1290 PLN
Cena zawiera:
  • Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-29-30-11-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!