Szkolenie: Obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Omówienie zmian przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/obowiazki-platnika-wynikajace-z-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-omowienie-zmian-przepisow-obowiazujacych-od-dnia-1-stycznia-2013-roku-47101-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Przekazanie uczestnikom rzetelnych i najaktualniejszych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem zmian dotyczących opodatkowania w 2013 roku.
• Szczegółowe omówienie świadczeń na rzecz pracowników, m.in. dofinansowanie kształcenia, usługi medyczne, imprezy integracyjne, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, jak również kwestie dotyczące opodatkowania tych świadczeń przez pracodawcę.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy służb finansowo – księgowych,
• Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
• Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a obowiązki Płatnika.
2. Przychody podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:
a) przychody ze stosunku pracy, w tym: używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, pakiety medyczne, ubezpieczenia opłacane przez pracodawcę, wycieczki
i imprezy integracyjne, opodatkowanie umorzonych należności dla pracowników oraz dla poręczycieli,
b) przychody wypłacone na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym: ryczałtowe opodatkowanie przychody z umów do 200 zł, opodatkowanie przychodów z umów zleceń
i umów o dzieło, kontrakty menadżerskie i umowy o podobnym charakterze,
c) opodatkowanie przychodów dla rencistów i emerytów,
d) opodatkowanie świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście,
e) opodatkowania stypendiów oraz nagród – z uwzględnieniem zmian obowiązujących
od 2011r.
f) opodatkowanie wygranych w grach i konkursach,
g) opodatkowanie zmian w zakresie świadczeń wypłacanych osobom nie będącym pracownikiem pracodawcy .
3. Omówienie przychodów zwolnionych z opodatkowania z omówieniem warunków do jego zastosowania, w tym:
a) dopłaty do podnoszonych kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem zmian,
b) świadczenia z funduszu socjalnego oraz środków Związków Zawodowych,
c) przychody ze świadczeń, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi
na podstawie przepisów BHP (okulary oraz szkła kontaktowe dla pracowników biurowych, okulary dla kierowców, świadczenia dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, posiłki regeneracyjne),
d) dopłaty do wypoczynku pracownika oraz członków rodzin, zapomogi losowe i inne.
4. Koszty uzyskania przychodu:
a) koszty uzyskania przychodu pracowników, , w tym wiele umów u jednego pracodawcy, wysokość i sposób dokumentowania 50% kosztów ze stosunku pracy, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 r., kwestie związane ze stosowaniem kosztów uzyskania
po ustaniu stosunku pracy.
b) koszty uzyskania przychodu przy umowach cywilnoprawnych:
 warunki zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, omówienie zmian obowiązujących od 2013 r.
 dokumentowanie kosztów faktycznie poniesionych.
5. Omówienie ulg podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2013 roku, w tym:
a) rozliczanie osób samotnie wychowujących dzieci,
b) ulga internetowa,
c) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych poza granicami kraju,
d) warunki odliczenia darowizn,
e) nowe zasady dotyczące dokumentowania wydatków w zakresie ulgi rehabilitacyjnej,
f) nowe zasady stosowania ulgi prorodzinnej.
6. Zakończenie roku podatkowego, w tym: złożenie zeznania za pracownika, odliczenia dokonywane przez pracodawcę – zasady dokumentowania.
7. Wskazanie zmian dotyczących formularzy podatkowych obowiązujących za 2012 r.
8. Kwestie związane z odpowiedzialnością płatnika czyli finansowa i karna odpowiedzialność płatnika za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków.
9. Odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

• Specjalista z zakresu prawa podatkowego, pracownik administracji skarbowej, osoba posiadająca szeroką wiedzę i praktykę podatkową. Wieloletni szkoleniowiec współpracujący
ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Podatkową.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 310 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Obowiązki płatnika wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Omówienie zmian przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 roku