Ochrona środowiska w firmie a aktualne wymogi prawne

O szkoleniu

Tematyka ochrony środowiska stosowana w każdym Przedsiębiorstwie polega przede wszystkim na dostosowaniu do najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej.

Cele:

Szkolenie usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie, ale też dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

Program szkolenia

Wstęp

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

Obszary ochrony środowiska w firmie:

 • Gospodarka odpadami:
  • Pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów – wymogi.
  • Zasady klasyfikacji odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.
  • Ewidencja odpadowa w BDO – karta KPO i KEO.
  • Zasady magazynowania odpadów – nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów,
  • Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  • Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach,
  • Zasady ewidencji opakowań.
  • LUCID_ wprowadzanie produktu w opakowaniu na teren Niemiec – ustawa Verpack G.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
  • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – zasada udzielania.
  • Wprowadzanie toreb foliowych – opłata recyklingowa w BDO.
 • Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:
  • Import produktów na rynek Polski.
  • Producenci produktów (oleje, smary, opony) – zasady ewidencji produktów.
  • Export produktów na zagranicę.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:
  • Import sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski.
  • Producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego – obowiązki.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wprowadzanie baterii i akumulatorów:
  • Import baterii i akumulatorów na rynek Polski.
  • Rodzaje baterii i akumulatorów,
  • Producent baterii i akumulatorów – obowiązki.
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:
  • Oznakowanie produktów – zgodnie z Rozporządzeniem REACH i CLP,
  • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/ organizacja samorządu gospodarczego.
 • Transport odpadów:
  • Nowe wytyczne dla transportujących odpady.
  • Potwierdzenie Wygenerowane – dokumentacja transportowa w BDO.

Emisje gazów i pyłów do powietrza:

 • Rodzaje emisji występująca w Przedsiębiorstwie.
 • Zgłoszenie/Pozwolenia na emisje – kiedy wymagane?
 • Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska – charakterystyka.
 • Raportowanie w KOBIZE, CRO.

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Pozwolenie wodno-prawne – zasady udzielania.
 • Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – Wody Polskie/ Zakład Wodociągów

Sankcje i kary

Czas trwania

1 dzień

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 28 listopad 2022
Online 27 styczeń 2023
Online 22 luty 2023

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!