Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-i-realizacja-budzetu-2012-31979-id535

Informacje o szkoleniu

 • PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU 2012


  ID szkolenia: 31979
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR
  Al. Jana Pawła II 27
  WARSZAWA
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00 - 16.30
 • Organizator szkolenia:

  Progress Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

- prezentacja zasad tworzenia budżetu, organizacji procesu budżetowania i raportowania
- metodologia tworzenia planów przychodów, preliminowania kosztów działalności operacyjnej
- planowanie inwestycji i źródeł ich finansowania

Druga część szkolenia poświęcona zostanie metodom analizy i interpretacji odchyleń między planem a jego realizacją.

Metodologia: wykład wspierany licznymi przykładami z praktyki i ćwiczeniami warsztatowymi. Uczestnicy będą tworzyć budżet, a następnie oceniać jego realizację.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób, które tworzą budżety, odpowiadają za ich realizację, a także do zarządzających, dla których budżet jest swoistym przewodnikiem w działalności. Szkolenie będzie służyć zarówno tym, którzy na co dzień nie mają do czynienia z rachunkowością i finansami, jak i osobom posiadającym doświadczenie w tym zakresie i pragnącym uporządkować, odświeżyć i rozszerzyć swoją wiedzę.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA (9.00 - 16.30)

BUDŻETOWANIE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA
- funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
- czas w budżetowaniu
- harmonogram i etapy procesu budżetowania
- odpowiedzialność za sporządzanie i realizację budżetu

BUDŻET SPRZEDAŻY JAKO PODSTAWA PLANOWANIA
- szczegółowość i kompleksowość budżetu sprzedaży
- planowanie wielkości sprzedaży, poziomu przychodów i wpływów ze sprzedaży

Studium przypadku: przykład metodologii planowania sprzedaży

PLANOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
- budżetowanie kosztów działalności operacyjnej: materiały, płace, koszty pośrednie
- budżetowanie kosztów administracyjnych
- budżetowanie kosztów procesu sprzedaży

Ćwiczenie: tworzenie budżetu kosztów dla firmy produkcyjnej

PLANOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- planowanie wpływów i wydatków operacyjnych
- prognozowanie podatku VAT
- zapotrzebowanie na inwestycje i źródła ich finansowania

Ćwiczenie: przygotowanie budżetu gotówkowego

TWORZENIE PLANU FINANSOWEGO
- rachunek zysków i strat
- bilans
- przepływy pieniężne

Ćwiczenie: tworzenie budżetu finansowego – kontynuacja przykładu

ANALIZA ODCHYLEŃ REALIZACJI BUDŻETU
- uelastycznianie budżetu
- kalkulacja odchyleń: przychodów, kosztów, wyniku finansowego
- ocenę realizacji budżetu – czynniki kontrolowane i niekontrolowane a odpowiedzialność za realizację budżetu

Ćwiczenie: analiza odchyleń od stworzonego w trakcie zajęć budżetu

Informacje o prelegentach:

Ekspert, trener skutecznie zaraża pasją do finansów humanistów jak i zaprawionych finansistów. Wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in.: w zagadnieniach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rachunkowości bankowej i analizie sprawozdań finansowych. Działalność szkoleniową przeplata doświadczeniami praktycznymi, kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości m.in.: Rachunek kosztów działań, Doradca Dyrektora Finansowego, Wiedza i Praktyka (2002 r.), Odpowiedzialność za rachunkowość w świetle ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych, (wspólnie z E. Pietrusińską i R. Pietrusińskim) referat w J. Turyna, W. Szczęsny (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin (2007 r.).

Wydarzenia towarzyszące:

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - KATOWICE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + VAT przy zgłoszeniu do 10 października 2011 r.

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, przerwa na kawę, herbatę, słodki poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia

Dostępne zniżki:

 • RABAT 5% PRZY ZGŁOSZENIU 2 LUB WIĘCEJ OSÓB

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie zgłoszenia na numer faksu 22 207 28 49 lub na adres mailowy biuro@progressgroup.pl

Wydarzenie: PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU 2012