Pozwolenia zintegrowane w realiach funkcjonowania instalacji IPPC – kluczowe zagadnienia praktyczne, w tym stosowanie konkluzji BAT

O szkoleniu

Reżim zintegrowanego podejścia (IPPC) - za sprawą złożoności i zakresu zagadnień, które się na niego składają - stanowi duże wyzwanie praktyczne dla operatorów dużych instalacji przemysłowych, podlegających jego wymogom.

Nakładają się na to ciągłe zmiany w krajowym oraz unijnym prawie ochrony środowiska, które nieustannie zmieniają realia formalne funkcjonowania instalacji IPPC. Dotyczy to zwłaszcza konieczności wdrażania wymogów BAT, określonych w konkluzjach BAT, jak i zmian w przepisach odpadowych, czego przykładem jest przyjęte niedawno krajowe rozporządzenie ws. instalacji MBP.

Sprawne poruszanie się w reżimie prawnym IPPC wymaga od osób odpowiedzialnych za te kwestie, w zakładach podlegających tym regulacjom, ciągłego podnoszenia własnych kompetencji i śledzenia na bieżąco zmian w prawie oraz w praktyce działania organów administracji publicznej.

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowane przekazanie wiedzy na temat regulacji o pozwoleniach zintegrowanych, zarówno w wymiarze proceduralnym, jak i materialnoprawnym
 • Omówienie kluczowych zagadnień problemowych, budzących w praktyce najwięcej wątpliwości, w tym m.in. zakresu pojęcia instalacji, kwestii kwalifikacji konkretnych instalacji do objęcia reżimem IPPC oraz wdrażania wymogów konkluzji BAT w treści pozwoleń zintegrowanych
 • Prezentacja typowych problemów praktycznych na konkretnych przykładach
 • Nakreślenie spodziewanych zmian w prawie związanych z planowaną nowelizacją Dyrektywy IED.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Możliwość uporządkowanego poznania wymogów formalnych składających się na reżim prawny pozwoleń zintegrowanych i instalacji IPPC zaprezentowanych w sposób przystępny dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego
 • Poznawanie przedmiotowych zagadnień w oparciu o konkretne przykłady praktyczne czerpiące z doświadczeń prowadzącego
 • Szkolenie prowadzone przez osobę posiadającą kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane, a jednocześnie mającą bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów związanych z tą tematyką.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane odpowiedzialni za zagadnienia związane z ochroną środowiska, inżynierię produkcji, obsługę prawną zakładów in-house, itp. zajmujący stanowiska od specjalistów aż po stanowiska kierownicze
 • Pracownicy firm konsultingowych świadczących usługi w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska na rzecz przemysłu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu pozwoleń zintegrowanych, kluczowe pojęcia takie jak instalacja, emisje, standardy emisyjne, graniczne wielkości emisyjne, BAT-AEL, standardy jakości środowiska, istotna zmiana instalacji, itp.
 2. Omówienie zagadnień proceduralnych, w tym kwestii stron postępowania oraz zapewniania możliwości udziału społeczeństwa i uczestnictwa organizacji ekologicznych w postępowaniach dotyczących pozwoleń zintegrowanych.
 3. Podstawowe problemy praktyczne związane m.in. z definiowaniem granic instalacji, kwalifikacją instalacji do objęcia reżimem IPPC, ustalaniem czy dana zmiana instalacja kwalifikuje się jako istotna zmiana instalacji.
 4. Instytucja BAT, BREF i konkluzji BAT.
 5. Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do wymogów konkluzji BAT w praktyce – aspekty proceduralne oraz merytoryczne.
 6. Odstępstwa od konkluzji BAT.
 7. Omówienie zagadnień sektorowych istotnych z perspektywy pozwoleń zintegrowanych, w tym związanych z gospodarką odpadami (m.in. wymogi szczególne co do treści pozwolenia zintegrowanego związane z gospodarowaniem odpadami, utrata statusu odpadu, produkt uboczny) oraz gospodarką wodno-ściekową.
 8. Zarys planowanych zmian w Dyrektywie IED.
 9. Odpowiedzi na pytania szczegółowe uczestników, omówienie konkretnych zagadnień problemowych podniesionych przez uczestników.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie klimatycznym, zagadnieniach dotyczących emisji, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, a także prawie wodnym oraz gospodarowaniem wodami. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, przemysłu ciężkiego oraz z branżą wydobywczą.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!