Szkolenie: PRAWO BUDOWLANE 2017 W PRAKTYCE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-budowlane-2017-w-praktyce-68430

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO BUDOWLANE 2017 W PRAKTYCE


  ID szkolenia: 68430
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  CENTRUM KONFERENCYJNE HETMAN
  ul. Langiewicz 29A
  35-085 Rzeszów
  woj. podkarpackie
 • Termin szkolenia:

  Data: 9.06.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego, omówienie zmian po nowelizacjach ustawy. omówienie kwestii problemowych zgłaszanych przez uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:

- pracownicy urzędów administracji publicznej,
- pracownicy firm działających w branży budowlanej,
- wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie budowlanym

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
2. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i konsekwencje ich niejednoznaczności, korelacje z definicjami ustawy Prawo energetyczne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3. Aktualny stan prawny i nowelizacje ustawy wprowadzone w latach 2010 – 2014, 9 nowelizacji z roku 2015 i już dwie kolejne, wprowadzone w roku 2016
4. Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku – omówienie najważniejszych nowych regulacji, w tym rozszerzenie katalogu obiektów zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę
5. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu
6. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno –budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
7. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub jego ostemplowanie przy zgłoszeniu, nowelizacja rozporządzenia wykonawczego o zakresie i formie projektu budowlanego
8. Inne decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania przed rozpoczęciem realizacji obiektów budowlanych, szczególne regulacje dotyczące obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów położonych na terenach zamkniętych
9. Zmiany w procedurach administracyjnych i ich terminach
10. Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, nowa możliwość przeniesienia zgłoszenia
11. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora
12. Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, wprowadzona możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty
13. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, jakie dotyczy kończenia budowy większej liczby rodzajów obiektów niż poprzednio
14. Utrzymanie obiektów budowlanych, podstawowe informacje o kontrolach okresowych i książce obiektu budowanego
15. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego
16. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa
17. Dyskusja i podsumowanie

Informacje o prelegentach:

erzy Dylewski
w Sądzie Najwyższym- główny specjalista od spraw zamówień publicznych, rzeczoznawca PZiTB, posiada uprawnienia budowlane

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490ZŁ - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: PRAWO BUDOWLANE 2017 W PRAKTYCE