Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/prawo-celne-i-wewnatrzwspolnotowy-obrot-towarowy-w-kontekscie-najnowszych-zmian-71412-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Termin szkolenia
23-25 października 2019r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
20-22 listopada 2019r., Warszawa - Warsaw Plaza Hotel****
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****
27-29 stycznia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
19-21 lutego 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
18-20 marca 2020r., Zakopane - Mercure Kasprowy***
22-24 kwietnia 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
6-8 maja 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
3-5 czerwca 2020r., Gdańsk - Novotel Marina***
17-19 czerwca 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
1-3 lipca 2020r., Olsztyn - Hotel Omega***
26-28 sierpnia 2020r., Gdańsk - Novotel Marina***
9-11 września 2020r., Kraków - Hotel Best Western Premier****

Opis szkolenia i cel
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nabyć lub pogłębić i zaktualizować wiedzę z zakresu prawa celnego i wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego, która od pierwszego maja 2016 roku uległa przekształceniu. Dodatkowo, na szkoleniu mogą skorzystać menadżerowie i specjaliści biorący udział w działalności związanej z importem i eksportem towarów, dyrektorzy handlowi, oraz specjaliści ds. transportu – spedytorzy i przewoźnicy. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładu z prezentacją przykładów dotyczących optymalizacji procesów celnych na potrzeby podmiotów gospodarczych. Egzemplifikacje te wsparte zostaną prezentacją multimedialną obejmującą prezentowaną tematykę.
Zapoznanie uczestników szkolenia ze znowelizowanymi przepisami ustawy, obowiązkami i procedurami związanymi z udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą oraz ze zmianami jakie nastąpiły w przepisach celnych. Celem szkolenia będzie również zaprezentowanie najczęściej popełnianych uchybień i błędów, oraz powstałych w ich wyniku problemów, z którymi borykają się firmy oraz ze sposobami ich rozwiązywania.

Korzyści dla uczestników
Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych, wprowadzonych zmian prawnych we wspólnotowym prawie celnym, wprowadzonych od 2009 roku i na bieżąco modyfikowanych, a także o projektach dalszych jego zmian oraz konsekwencjach, które wniosą dla przedsiębiorstw. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków. Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do nowych możliwości oferowanych przez administrację celną w obsłudze procedur celnych w aktualnym stanie prawnym.
Możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium:
• środki taryfowe w handlu zagranicznym,
• taryfy celne, kontyngenty taryfowe, pobór ceł,
• środki pozataryfowe,
• plafony taryfowe,
• refundacje wywozowe do artykułów rolno - spożywczych.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień I i II - Obsługa celna transakcji w obrocie z krajami poza UE wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r.
1.Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
• źródła polityki celnej i prawa celnego,
• konwencje międzynarodowe
• prawo UE
• ustawy krajowe
• unia celna,
• kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej.
• I instancja
• II instancja
• Nowa struktura KAS I jej zadania.

2.Podstawy stosowania prawa celnego:
• podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
• procedury zwykłe – transakcja sprzedaży
• procedury celne - zwykłe i specjalne.
• skład celny,
• odprawa czasowa oraz Karnet ATA,
• końcowe przeznaczenie,
• uszlachetnianie czynne,
• uszlachetnianie bierne.
• Tranzyt/ karnet TIR.

3.Elektroniczne zgłoszenia celne – komunikaty oraz komunikacja z Organami celno - skarbowymi:
• CELINA,
• ECS,
• NCTS.

4.Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
• Jednolity Dokument Administarcyjny - SAD,
• Faktura handlowa (proforma, celna),
• List przewozowy,
• Pozostałe dokumenty wymagane do odprawy celnej.

5.Zgłoszenie celne:
• Definicja zgłoszenia celnego,
• Formy zgłoszeń celnych,
• Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.

6.Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
• VAT (podatek od towarów I usług) – prawidłowe rozliczenia podatku,
• Akcyza – prawidłowe funkcjonowanie w podatku.

7.Elementy kalkulacyjne:
• pochodzenie towarów,
• niepreferencyjne,
• preferencyjne,
• wartość celna,
• w tym element doliczane i odliczane od wartości,
• taryfa celna – ustalanie kodu taryfy celnej.

8.Postępowanie celne:
• przedstawicielstwo w sprawach celnych – pośrednie oraz bezpośrednie, odpowiedzialność Agencji Celnych jako podmiotu pośredniczącego w obrocie towarowym z zagranicą,
• kontrola towarów
• weryfikacja zgłoszenia celnego,
• rewizja towaru,
• rewizja wstępna,
• zwolnienie towaru w trakcie weryfikacji,
• pobieranie próbek,
• postępowanie administracyjne.

9.Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.

10.AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
• co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
• uzyskanie pozwolenia,
• przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
• praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
• wymogi i zakres kontroli przeprowadzanej przez Organy Celne w przypadku starania się o status.

11.Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
• formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
• wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
• pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
• czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
• elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.

12.Cwiczenia praktyczne – analiza case study

13.Deregulacja agenta celnego:
• brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
• umiejętności i kompetencje,
• odpowiedzialność.

Dzień III
1.Unijny Kodeks Celny – najważniejsze merytoryczne zmiany kodeksowe:
• rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.,
• faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego,
• podstawowe zmiany merytoryczne w UKC - nowe definicje:
• przedstawiciel celny,
• formalności celne,
• środki polityki handlowej.
• zadania i środki organów celnych określone w UKC:
• w zakresie bezpieczeństwa,
• w zakresie kontroli.
• zmiana podejścia do powrotnego wywozu,
• przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi:
• e-zgłoszenia celne,
• e-pozostała wymiana informacji.
• informatyzacja podstawą działania UKC:
• programy do komunikacji z organem celnym,
• programy do 2020r..
• postępowania administracyjne:
• decyzja administracyjna,
• pozwolenie,
• postępowanie administracyjne.
• zarządzanie ryzykiem i kontrola celna,
• jedno okienko:
• kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.
• zasady obliczania kwot należności celno-przywozowych:
• wartość celna,
• korekty wartości celnej,
• podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym,
• podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym.
• procedury celne:
• zwykłe,
• specjalne.
• tymczasowe składowanie:
• zmiany w magazynie czasowego składowania,
• zmiana okresu składowania.
• scentralizowana odprawa celna:
• przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE.
• rewizja towaru i pobieranie próbek:
• brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i obieraniu próbek.
• nowe podejście do uzyskania AEO:
• nowe audyty,
• rozszerzenie przywilejów w UKC.
• zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
• zmiany w zakresie pochodzenia towarów:
• nowe zasady ustalania pochodzenia towarów,
• ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.
• analiza porównawcza z WKC.

2.Najnowsze zmiany w prawie około celnym i podatkowym w zależności od następujących nowelizacji przepisów.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1890 zł

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian