Procedura Niebieskie Karty – zmiany w 2023

O szkoleniu

Szkolenie stanowi solidną dawkę wiedzy obejmującej wszczęcie, prowadzenie i zakończenie, a także prowadzenie monitoringu procedury Niebieskie Karty. Szeroko omówione zostaną zmiany w prawie, które istotnie zmodyfikowały regulacje obejmujące procedurę.

Szkolenie spełnia wymagania nałożone przez ustawodawcę, dotyczące obowiązku przeszkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest analiza prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przepisami prowadzenia procedury Niebieskie Karty, a także podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w tym zakresie w odniesieniu do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy przy prowadzeniu procedury Niebieskie Karty.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • pozyskanie wiedzy o aktualnych regulacjach prawnych obejmujących procedurę Niebieskie Karty, a także o zmianach, które istotnie tę procedurę zmodyfikowały,
 • pozyskanie wiedzy o prawnych formach przeciwdziałania przemocy domowej oraz prowadzenia dokumentacji procedury Niebieskie Karty,
 • umiejętność poprawnego przeprowadzenia procedury Niebieskie Karty oraz prowadzenia jej monitoringu,
 • umiejętność reagowania na zgłoszone przypadki przemocy,
 • analiza najczęściej występujących wątpliwości pojawiających się w trakcie prowadzenia procedury.
Kto powinien wziąć udział?
 • Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych,
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej,
 • pracownicy socjalni,
 • pracownicy PCPR.

Program szkolenia

 1. Procedura Niebieskie Karty a zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 2. Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy domowej – zmiany w nomenklaturze.
 3. Formy/rodzaje przemocy.
 4. Przemoc a Konflikt.
 5. Jakie podmioty są uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?
 6. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego; rola przewodniczącego zespołu.
 7. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
 8. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?
 9. Terminy w procedurze Niebieskie Karty.
 10. Formularz „A” a nieobecność ofiary przemocy.
 11. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno-Pomocowych.
 12. Formularz „B”.
 13. Notatki w ramach procedury Niebieskie Karty.
 14. Skierowanie sprawcy do uczestnictwa w specjalistycznych programach.
 15. Nowe obowiązki informacyjne wobec sprawcy przemocy.
 16. Zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy.
 17. Brak współpracy w ramach procedury Niebieskie Karty.
 18. Kurator sądowy a wdrożenie procedury Niebieskie Karty.
 19. Dokumentowanie czynności w ramach procedury Niebieskie Karty.
 20. Niebieska Karta „C”.
 21. Niebieska Karta „D”.
 22. Częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie.
 23. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 24. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR.
 25. Zakończenie procedury Niebieskie Karty.
 26. Protokół Zakończenia procedury Niebieskie Karty.
 27. Działania podejmowane po zamknięciu procedury Niebieskie Karty.
 28. Dostęp do dokumentacji Niebieskie Karty.
 29. Wykroczenia w procedurze Niebieskie Karty.
 30. Skargi na Zespół Interdyscyplinarny.
 31. Rola pracowników socjalnych w Niebieskie Karty.
 32. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusje, podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej w branży ochrony zdrowia. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym, prawie ochrony danych osobowych (w tym w aspekcie cyberbezpieczeństwa), a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw
i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej organów administracji publicznej oraz przedsiębiorstw i spółek.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi, w tym Nagrodą Rektora UŁ.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!