Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/program-platnik-801001-wykorzystanie-narzedzi-programu-dokumentu-zswa-obsluga-wyciagow-z-cru-dokumentacja-ubezpieczeniowa-zgloszeniowarozliczeniowakorygujaca-51324-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie prowadzone w formie wykładu oraz prezentacja multimedialna

Szkolenie skierowane jest do:

działów kadrowo płacowych

Program szkolenia:

Wyciągi z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (eliminowanie rozbieżności w rejestrze ubezpieczonych)
1. Zamawianie i wczytywanie wyciągów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych
2. Porównywanie danych zapisanych w rejestrze ubezpieczonych z wyciągiem CRU i porównywanie z jedną wybraną kartoteką ubezpieczonego.
3. Weryfikacja dokumentów ZUZ ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA (o statusie potwierdzony lub historyczny) z wyciągiem CRU – weryfikacja zależności w/w dokumentów przekazanych do ZUS.
4. Weryfikacja zależności – weryfikacja dokumentów rozliczeniowych względem danych w rejestrze ubezpieczonych i z danymi z wyciągu CRU przekazywanych do ZUS.
5. Korygowanie/porządkowanie kartotek ubezpieczonych:
a. aktualizacja statusów ubezpieczonych,
b. zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w ZUS lub aktualizacja w rejestrze ubezpieczonych,
c. zmiana/korekta danych o kodzie NFZ ubezpieczonego w ZUS lub aktualizacja w rejestrze ubezpieczonych,
d. zmiana/korekta danych adresowych ubezpieczonego w ZUS lub aktualizacja w rejestrze ubezpieczonych,
6. Powstawanie wielości kartotek ubezpieczonych w wyniku zasilania inicjalnego
7. Eliminowanie błędnych zapisów – łączenie kartotek ubezpieczonych
Rejestr Ubezpieczonych - obsługa/tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych i dok. ZUS ZSWA
1. Wykorzystanie funkcji „OPERACJE” (wypełnianie dokumentacji ubezpieczeniowej z poziomu kartoteki ubezpieczonego- najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania poszczególnych dok. zgłoszeniowych).
2. Określanie parametrów słownika w kartotece płatnika/zastosowanie ATRYBÓTÓW w kartotece ubezpieczonego
3. Ewidencjonowanie okresów pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w kartotekach ubezpieczonych
4. Tworzenie dokumentu ZUS ZSWA – nowy dokument, kreator dokumentów ZUS ZSWA, import dokumentów
Tworzenie dokumentów ZUS RMUA oraz rozliczeniowych bieżących i korygujących na podstawie plików KEDU, korekta raportu ZUS RSA, ZUS RCA
1. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – manualnie/za pomocą kreatora dokumentów rozliczeniowych/import dokumentów z programów zewnętrznych.
2. Tworzenie zestawów dokumentów do ZUS, weryfikacja zależności oraz wysyłka.
3. Drukowanie pozycji raportu rozliczeniowego za wybranego ubezpieczonego lub za wybraną grupę ubezpieczonych.
4. Tworzenie ZUS RMUA dla danego okresu rozliczeniowego\ miesiąca dla wszystkich lub dla wybranych ubezpieczonych
5. Tworzenie ZUS RMUA dla wybranego ubezpieczonego za więcej niż jeden okres rozliczeniowy\ miesiąc.
6. Zamawianie plików KEDU (usługa nie jest realizowana z poziomu programu płatnik)
7. Wczytywanie zamówionych plików KEDU do programu płatnik – ZASILANIE INICIALNE
8. Tworzenie dokumentacji rozliczeniowej korygującej na podstawie plików KEDU.
9. Korekta raportu RSA – tworzenie raportu wycofującego, korekta kodu świadczenia przerwy, korekta okresów świadczenia przerwy.
10. korekta raportu RCA – korekta kodu tytułu ubezpieczeń
11. Usuwanie z programu płatnik wykorzystanych plików KEDU
Archiwum i inne funkcje
1. Zakładanie archiwum dla roboczej bazy danych i archiwizacja danych zgromadzonych w programie
2. Zmiana danych administratora.
3. Dodawanie nowych użytkowników.

Informacje o prelegentach:

Specjalista w dziedzinie Płatnika, praktyk, pracownik ZUS; wieloletni wykładowca firmy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Program Płatnik 8.01.001 – Wykorzystanie narzędzi programu, dokumentu ZSWA, obsługa wyciągów z CRU dokumentacja ubezpieczeniowa zgłoszeniowa/rozliczeniowa/korygująca