Projekty inwestycyjne realizowane w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:
• przedstawienie problematyki przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym z ukierunkowaniem na Odnawialne Źródła Energii,
• przekonanie uczestników do stosowania znanych technik zarządzania projektami przy realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w projektach inwestycyjnych w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
• poznać specyfikę projektów inwestycyjnych w sektorze OZE,
• zapoznać się ze strukturą finansowania tego typu inwestycji,
• przyjmować poprawne założenia do harmonogramowania i budżetowania,
• zwiększyć efektywność zarządzania czasem w projekcie,
• poznać założenia przyjmowane do projektów w sektorze OZE,
• poprawnie szacować zasoby energetyczne potencjalnego terenu pod inwestycję,
• zapoznać się ze złożoną strukturą organizacyjną związana z czynnościami będącymi składowymi zadań w projekcie,
• niwelować zmiany w projekcie i skutki tych zmian,
• uznawać zasadność realizowania projektu,
• stosować w procesie decyzyjnym studium celowości oraz studium wykonalności,
• dynamicznie zarządzać zmianami w realizowanym projekcie inwestycyjnym – wpływ otoczenia (głownie administracyjnego i legislacyjnego),
• identyfikować zagrożenia występujące w projektach budowlanych,
• postępować z ogólnie przyjętymi i powszechnie stosowanymi zasadami wymiany informacji i realizacji zadań w metodyce projektowej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, kierowników projektów a także osób, które chcą zwiększyć efektywność swojego działania poprzez umiejętność zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi i zadaniami w metodyce projektowej.

Program szkolenia

Program (2 dni):
1. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – projekt, aktualny status, kluczowe aspekty.
2. Omówienie wybranych artykułów Ustawy Prawo budowlane na tle Ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeń Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Otoczenie legislacyjne.
4. Przeprowadzenie analizy zagrożeń w projektach inwestycyjnych.
5. Analiza jakościowa ryzyka – przedsięwzięcia w sektorze OZE.
6. Studium celowości realizacji projektów.
7. Studium wykonalności projektu.
8. Przedstawienie technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów budowy gminnych, komercyjnych i indywidualnych instalacji w obszarze OZE.
9. Analiza kwestii prawnych i proceduralnych związanych z przygotowaniem projektów z obszaru OZE w kontekście procedowanej w Sejmie Ustawy o odnawialnych źródłach energii.
10. Formy finansowania (w tym Project Finance) oraz analiza rentowności projektu inwestycyjnego w sektorze OZE.
11. Przedstawienie aktualnych systemów wsparcia finansowego dla budowy OZE.
12. „Prosument” – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, w tym dla samorządów.
13. Zdefiniowanie niezbędnych decyzji, postanowień obowiązujących wszystkich uczestników przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym.
14. Omówienie procedury formalno prawnej uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
15. Studium uwarunkowań i zagospodarowanie przestrzennego gminy.
16. Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego.
17. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa).
18. Przedstawienie zasad kontraktowania wykonawców i dostawców w świetle stosowania metodyki projektowej.
19. Omówienie fazy realizacji (wykonawstwa) projektu.
20. Przedstawienie stosowanej metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w tym PRINCE2 oraz EARNED VALUE.
21. Prezentacja możliwego wparcia zarządzania na platformie programowej (MS Project, Project Server).

Czas trwania

12-13.02.2015, czwartek (09.00 - 16.00) – piątek (09.00 - 16.00)

Prelegenci

Niezależny konsultant, doradca, koordynator projektów, inspektor nadzoru, szkoleniowiec. Posiada praktykę w koordynowaniu i zarządzaniu budowlanymi projektami inwestycyjnymi w sektorze inżynieryjnym, energetycznym, farmaceutycznym oraz medycznym. Doświadczenie zdobywał na stanowiskach kierowniczych w krajowych spółkach giełdowych oraz międzynarodowych korporacjach.

Specjalizuje się w prowadzeniu zadań inwestycyjnych w metodyce projektowej. Dla inwestorów koordynuje budowlane projekty inwestycyjne m.in. w sektorze odnawialnych źródeł energii w dyscyplinach: energetyka wiatrowa, biomasa, biogaz. Autor ekspertyz, opinii oraz ocen technicznych i organizacyjnych.

Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz specjalności instalacyjnej, a także ciepłownicze i energetyczne świadectwa  kwalifikacji SEP.  Wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Od 2001 roku członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Należy do Stowarzyszenia Project Management Polska. Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ekspert zewnętrzny oceniający projekty inwestycyjne w Ministerstwie Gospodarki a wcześniej w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej (IPIEO) - Instytucjach  Wdrażających działanie 9.4. Autor publikacji w czasopismach technicznych i naukowych takich jak:  „Inżynier Budownictwa”, „Rynek Energii”, „Nowa Energia”, „Czysta Energia”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe Goldenfloor

02-017 Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 190
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/projekty_inwestycyjne_1501ozb

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!