Szkolenie

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

O szkoleniu

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy zostały usankcjonowane w znowelizowanym Kodeksie Pracy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. Zjawiska te, są problemami dużej liczby przedsiębiorstw i urzędów, zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej strony jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.
Pracodawcy często nie dostrzegają potrzeby przeciwdziałania mobbingowi lub nie znają odpowiednich metod i narzędzi. Wynika to z faktu, że nękanie przyjmuje formę utajoną, którą trudno jest nie tylko wykryć, ale i zwalczać.
Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę w art. 94(2) do przeciwdziałania mobbingowi oraz nakłada na niego odpowiedzialność odszkodowawczą, choćby osobą mobbującą był szeregowy pracownik, a nie sam pracodawca lub inna osoba z kadry kierowniczej firmy.
Jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu - może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet, jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11).
Stawia to pracodawców w zupełnie nowej sytuacji, w której aktywne działania szkoleniowe mogą zabezpieczyć firmy przed ponoszeniem odpowiedzialności za konflikty pracownicze, kończące się wysokimi i niepotrzebnymi kosztami.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Zapoznanie słuchaczy z przyczynami oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy
• Wyposażenie uczestników w metody i narzędzia skutecznego odróżniania mobbingu od innych patologii charakterystycznych dla środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego.
• Poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania,
• Poznanie całego wachlarza metod organizacyjnych, jak i indywidualnych pozwalających na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, w szczególności dotyczących występowania mobbingu.
• Zdobycie wiedzy dotyczącej metod dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy oraz zasięgu tych roszczeń.
Kto powinien wziąć udział?
- właścicieli, kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla
- menedżerów i specjalistów ds. personalnych
- pracowników różnego szczebla, którzy uczestniczą w tworzeniu procedur kadrowych
- kontrolerów i ewaluatorów
- oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki: mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego
• Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji
• Molestowanie seksualne, jako forma dyskryminacji
• Istota, pojęcie i zakres mobbingu
• Skala i rozmiar mobbingu
• Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych
2. Dyskryminacja w miejscu pracy
• Czym jest dyskryminacja?
• Rodzaje dyskryminacji
• Jak rozpoznać przypadek dyskryminacji?
• Jak się bronić przed dyskryminacją?
3. Dyskryminacja w prawie polskim
• Uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji
• Zasada równego traktowania w pracy
• Ciężar dowodu
• Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady równego traktowania
• Casy study
4. Molestowanie seksualne, jako szczególna forma dyskryminacji. Mobbing w miejscu pracy- przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu
• Indywidualne uwarunkowania mobbingu
a. Przyczyny zależne i niezależne od ofiary
b. Stres
c. Konflikt
d. Przyczyny po stronie mobbera
• Przyczyny społeczno- kulturowe
a. Stereotypy
b. Uprzedzenia społeczne
5. Ofiary i sprawcy mobbingu
• Osobowość ofiar mobbingu
• Fałszywe ofiary mobbingu
• Zespół kozła ofiarnego
• Cechy mobbera
6. Taktyki mobbingu
• Poniżania
• Upokarzania
• Zastraszania
• Pomniejszenia kompetencji
• Utrudniania wykonywania pracy
• Izolacji
7. Zapobieganie mobbingowi, jako obowiązek pracodawcy. Odpowiedzialność prawna z tytułu wystąpienia mobbingu
• Odpowiedzialność na zasadzie prawa pracy
a. Odpowiedzialność pracodawcy na dopuszczenie wystąpienia lobbingu
b. Odpowiedzialność sprawcy lobbingu
c. Typy roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu
• Odpowiedzialność cywilna
a. Pojęcie szkody i krzywdy
b. Dobra osobiste człowieka i ich naruszenie
c. Rodzaje dostępnych powództw
• Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana ze stosowanie mobbingu
a. Przestępstwa
b. Nadużycie stanowiska lub pełnionej funkcji
c. Wykroczenia przeciwko prawu pracy
d. Postępowanie adhezyjne w postępowaniu karnym
e. Środki karne związane z orzekaniem w sprawach na tle mobbingowym
8. Skutki mobbingu
• Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe
a. Zaburzenia funkcjonowania społecznego
b. Zaburzenia psychiczne
c. Zaburzenia somatyczne
• Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary
a. Destrukcja małych grup społecznych
b. Naruszenie więzi społecznych
c. Destrukcja rodziny
• Wpływ mobbingu na organizację
a. Skutki finansowe
b. Skutki w sferze personalnej (HR)
c. Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR)
d. Skutki organizacyjne dla pracowników
e. Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej
9. Przeciwdziałanie mobbingowi
• Asertywność
• Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych
• Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania lobbingu
• Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych
• Wewnętrzna polityka antymobbingowa
• Szkolenia dla pracowników, jako podstawowa metoda antymobbingowa
• Wprowadzanie regulacji prawnych, dot. mobbingu
• Casy study
Program szkolenia podlega ochronie prawnej, zabronione kopiowanie programu lub jego fragmentów.

Czas trwania

8 godz. dydaktycznych

Prelegenci

Cytat
Prawnik, trener biznesu, konsultant z zakresu prawa pracy w wiodących kancelariach prawnych. Przez kilka lat pracował jako Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy . Aktualnie zajmuje się obsługą prawną Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Pracy i Polityki Społecznej.
Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej min . opublikowanych w Gazecie Prawnej, Monitorze Prawa Pracy ,wydawnictwie Infor.
Specjalizuję się w obszarach: prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych oraz umów handlowych. Jest wykładowcą prawa pracy w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników firm różnej wielkości oraz administracji publicznej .
W ramach dotychczasowej działalności szkoleniowej zrealizował projekty szkoleniowe między innymi dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Mahle, Dartom sp.z.o.o, Pharma Group Sp. z o.o
Bank Zachodni WBK, Banki Spółdzielcze, Orlen, Budimex., i innych.
Jest wysoko oceniany przez uczestników szkoleń za wiedzę i umiejętności jej przekazywania oraz dostosowania do praktyki.

Gdzie i kiedy

Kraków 8 grudnia 2015
Ośrodek szkoleniowy

Kraków

Strażacka

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 7 grudnia 2015
Ośrodek szkoleniowy

Katowice

Strażacka

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 23 listopada 2015
Ośrodek szkoleniowy

Kraków

Strażacka

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 16 października 2015
Ośrodek szkoleniowy

Wrocław

Strażacka

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 września 2015
Ośrodek szkoleniowy

Warszawa

Strażacka

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Lublin 8 września 2015
Masters CSB

Lublin

Strażacka

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 czerwca 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Lublin 2 czerwca 2015
Siedziba firmy Masters

Lublin

Strażacka 8/90

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 maja 2015
Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

Warszawa

ul. Tumidajskiego 2

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
(479.70 zł brutto)
390 PLN
Cena zawiera:
  • • Materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują pełen zestaw materiałów wykorzystywanych na szkoleniu • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Obiad
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkolenie
• Uwaga: dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!