Szkolenie

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy po zmianach w prawie - nowe obowiązki dla wielu podmiotów

O szkoleniu

30 kwietnia 2021 roku opublikowano znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wdrożenie V Dyrektywy AML wprowadziło szereg obowiązków i poszerzyło katalog podmiotów, które zobowiązane są wdrożyć i stosować AML w swojej organizacji. Zmiany w AML to nowa lista instytucji obowiązanych, nowe obowiązki nakładane na podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także powiększony katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zmiany wynikające z wdrożenia V Dyrektywy AML oraz określony zostanie moment ich wejścia w życie. Wejście w życie nowych regulacji podzielono na dwa terminy: 31 lipca 2021 roku 31 października 2021 roku. Na szkoleniu opowiemy co i w jakiej kolejności należy zrobić, aby zachować zgodność z nowymi wymogami.
Kto powinien wziąć udział?

księgowi; osoby zajmujące się tematyką prawa, podatków

Program szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną odpowiedzi na pytania:

  1. Co to jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu oraz dlaczego powinno to nas interesować?
  2. Kogo dotyczą nowe obowiązki – czyli czym jest instytucja obowiązana?
  3. Zadania instytucji obowiązanej (w tym ocena ryzyka, monitoring i środki bezpieczeństwa finansowego) i sposób ich realizacji z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO?
  4. Jakie dokumenty i procedury musi posiadać instytucja obowiązana?
  5. Jak przebiega proces raportowania do organów?
  6. Jak przebiega kontrola instytucji obowiązanej i jak się można do niej przygotować?
  7. Jakie kary administracyjne przewiduje AML oraz komu może grozić odpowiedzialność karna?

Czas trwania

10:00 - 13:15 (przerwa 15')

Prelegenci

Cytat

Szkolenie poprowadzi radca prawny Anna Layer-Janiga. Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved AML Officer (AMLO). Prawnik z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym jako prawnik wewnętrzny. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procedur oraz programów zarządzania zgodnością z wymogami prawnymi (Compliance). Odpowiadała za opracowywanie pisemnych standardów i ich wdrażanie. Tworzyła i prowadziła wewnętrze programy szkoleniowe, procesy komunikacji oraz monitorowania wdrażanych rozwiązań.

Gdzie i kiedy

Online 30 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
490 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

 

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Szkolenie zostanie przeprowadzane na platformie ClickMeeting dostarczanej przez ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Minimalne wymagania sprzętowe i oprogramowania (wymagania techniczne), których spełnienie jest niezbędne dla dostępu do Szkolenia dostępne są na stronie: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!