Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/przywodztwo-we-wdrozeniu-strategii-rola-i-wyzwania-szefa-organizacji-26750-id3

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Odkrycie w sobie cech przywódczych.
* Zdobycie kompetencji w zakresie doskonalenia i rozwoju zespołu menedżerskiego.
* Nabycie umiejętności organizacji zespołu menedżerskiego.
* Opanowanie zasad delegowania odpowiedzialności na niższe szczeble organizacji.
* Poznanie narzędzi oceny i kontroli funkcjonowania zespołu menedżerskiego.

Szkolenie skierowane jest do:

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, członkowie zarządów, prezesi rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, wyższa, średnia i niższa kadra menedżerska, kierownicy projektów.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

1. Lider i menedżer – co ich różni?
1. Co łączy wielkie osobistości świata biznesu?
2. Czego możemy nauczyć się z największych porażek XX i XXI wieku poniesionych przez menedżerów?
2. Jak zbudować organizację wygrywającą? Tajemnice liderów rynkowych.
1. Co odróżnia organizacje wygrywające od innych przedsiębiorstw?
2. Rola i zadania przywódcy w kształtowaniu organizacji wygrywającej.
3. Jak przełożyć deklarowane wartości organizacji na pożądane zachowania menedżerów i pracowników?
4. Jak kultura organizacji wpływa na realizację celów biznesowych?
3. Zespół menedżerski w budowie sukcesu organizacji.
1. Rola i zadania lidera zespołu menedżerów.
2. Jak stworzyć sprawnie funkcjonujący zespół menedżerów?
1. Dobór członków zespołu – zasada 100 pierwszych dni. Którego menedżera zastąpić innym?
2. Jak efektywnie planować i organizować pracę zespołu menedżerskiego?
3. Budowanie mechanizmów przejawiania inicjatywy w pracy zespołowej i indywidualnej.
4. Jak osiągnąć efekt synergii w organizacji? Sposoby „zaszczepiania” chęci współpracy zespołowej wśród menedżerów różnych działów.

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

1. Jak inspirować menedżerów do realizacji ambitnych celów firmy?
1. Pasja i motywacja – skuteczne sposoby na inspirację menedżerów.
2. Nowe trendy w badaniach nad motywacją zespołów menedżerskich.
3. Jak zbudować indywidualne plany wdrożenia systemu motywacji zespołów menedżerskich? Etapy budowy planu wdrożenia systemu motywacji menedżerów.
2. Delegowanie odpowiedzialności na zespół menedżerski.
1. Za które obszary i działania menedżerowie powinni brać odpowiedzialność, aby organizacja odniosła sukces?
2. Kiedy zespół menedżerów zasługuje na „nagrodę” w postaci delegowania?
3. Jak zachęcać menedżerów do podejmowania odpowiedzialności?
4. Stopnie delegowania odpowiedzialności w zależności od fazy rozwoju zespołu menedżerskiego.
5. Zasady budowy systemu delegowania odpowiedzialności.
6. Uczmy się na błędach innych, czyli najlepsze i najgorsze praktyki w delegowaniu odpowiedzialności.
3. Jak oceniać, czy zespół menedżerski funkcjonuje tak, jak powinien? Narzędzia do oceny i kontroli zespołu menedżerskiego.
4. Jak teorię wcielić w życie? Plan budowy zespołu zwycięzców.
5. Podsumowanie.

Informacje o prelegentach:

Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach z zakresu strategii i planowania sprzedaży, umiejętności handlowych, negocjacji, zarządzania kluczowymi klientami, rachunkowości menedżerskiej (metoda Activity-Based Costing) oraz przywództwa. Prowadzi również projekty dotyczące rozwoju kompetencji pracowniczych za pośrednictwem e-learning oraz blended learning.

Zainicjował nowatorskie szkolenia interdyscyplinarne łączące kształcenie umiejętności zarządzania zespołem, zarządzania sprzedażą z elementami wiedzy z zakresu planowania sprzedaży, rachunkowości i finansów. Autor wielu publikacji z zakresu komunikacji w biznesie zamieszczanych w prasie codziennej, jak i branżowej. Jego hobby to savoir-vivre w biznesie.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Library of Congress of the United States of America. Tematyka studiów obejmowała nowoczesne metody edukacji biznesu i administracji rządowej. Certyfikowany trener Fischer Group International w zakresie zarządzania zmianą i przywództwa.

Prowadził seminaria dla branży bankowej i ubezpieczeniowej, produkcyjnej i dystrybucyjnej, m.in.: AUTONIKA HOLDING; BP Polska; Bristol Myers Squibb; Browary Żywiec S.A.; CEFARM Warszawa S.A.; Huta Szkła Krosno; Institute for International Research; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; KEMIRA ŚWIECIE; KOLPORTER HOLDING; LexisNexis; MERCK; Parkiet Media S.A.; Perfetti van Melle; PKP PLK; Rettig Heating; SBS Polskie Składy Budowlane; Sotralentz; TBD S.A.; Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.; Plaut Polska; Poczta Polska; RANBAXY; SYNGENTA; TEL-ENERGO S.A.; Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Obecnie we Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pn.: „Profesjonalna prezentacja informacji finansowych” oraz „Jak zbudować sprawny zespół menedżerski? Tajemnice przywództwa”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2 490 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu jednej osoby
  • 2 290 zł + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Przywództwo we wdrożeniu strategii. Rola i wyzwania szefa organizacji