Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do radzenia sobie z nadmiernymi emocjami w oparciu o znajomość definicji stresu, źródeł stresu, wzorców reakcji na stres, reakcje na stres moja i innych, pojęcie wypalenia zawodowego, psychologicznych objawów wypalenia zawodowego, trzy wymiary wypalenia, sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik:

 • definiuje – „zdrowy” i „niezdrowy” stres,
 • rozróżnia skutki stresu na poziomie zachowań, emocji i przekonań,
 • charakteryzuje emocjonalne i fizyczne koszty stresu,
 • ilustruje model stresu,
 • rozpoznaje obiektywne i subiektywne dopasowanie w pracy,
 • wnioskuje o wpływie nieobiektywnego sposobu oceny pracy na poziom stresu,
 • zapobiega odczuwaniu presji czasu, wyniku, innych osób,
 • zapobiega presji własnej jako czynnika stresu.
 • rozróżnia naturalne wzorce reakcji – atak/obrona, zachowania agresywne i biernoagresywne,
 • stosuje asertywność, czyli zachowania pomiędzy agresją, uległością i lekceważeniem,
 • nazywa swoje prawa w relacjach z innymi,
 • rozpoznaje oznaki własnego pobudzenia emocjonalnego,
 • rozpoznaje swój sposób reakcji na stres,
 • waży konsekwencje stosowania intuicyjnych sposobów rozładowywania stresu,
 • ćwiczy radzenie sobie z własnym gniewem i złością,
 • ćwiczy radzenie sobie z negatywnymi konsekwencjami stresu kolegów i współpracowników,
 • asertywnie wyraża emocje,
 • definiuje i diagnozuje wypalenie zawodowe,
 • charakteryzuje mechanizmy podtrzymujące wypalenie zawodowe i jego negatywne skutki
 • wylicza fazy i objawy wypalenia zawodowego,
 • wskazuje czynniki zwiększające ryzyko pojawienia się objawów wypalenia
 • identyfikuje wpływ relacji interpersonalnych na wypalenie,
 • rozpoznaje objawy wypalenia zawodowego u podwładnych i współpracowników,
 • diagnozowanie wyczerpania emocjonalnego i zmian we własnym samopoczuciu nim wywołanych,
 • zapobiega depersonalizacji wynikającej z wypalenia zawodowego w relacjach ze współpracownikami,  
 • zapobiega spadkowi produktywności w pracy,
 • zapobiega wypaleniu poprzez zaangażowanie w pracę,
 • planuje, motywuje i pracuje w własnymi przekonaniami w celu wspierania procesu radzenia sobie z wypaleniem zawodowym,
 • korzysta z technik redukujących poziom wypalenia zawodowego,
 • stosuje praktyczne sposoby chroniące przed wypaleniem,
 • unika braku rozładowania napięcia z uwagi na negatywne konsekwencje.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących doskonalić umiejętności praktyczne w zakresie radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, dla osób chcących przeprowadzić analizę indywidualnych stresorów i technik radzenia sobie ze stresem, dla osób chcących stworzyć własną strategię prozdrowotną i zapobiegającą wypaleniu zawodowemu.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

                                          

MODUŁ I

Czym jest stres?

 • definicja – „zdrowy” i „niezdrowy” stres,
 • przyczyny powstawania, indywidualna podatność, skutki stresu na poziomie zachowań, emocji i przekonań,
 • koszty stresu, model stresu.

MODUŁ II

Źródła stresu w pracy

 • wpływ nieobiektywnego sposobu oceny pracy na poziom stresu,
 • presja czasu,
 • presja wyniku,
 • presja innych osób,
 • presja własna jako czynnik stresu.

MODUŁ III

Wzorce reakcji na stres w pracy

 • naturalne wzorce reakcji – atak/obrona,
 • zachowania agresywne i biernoagresywne,
 • asertywność, czyli zachowania pomiędzy agresją, uległością i lekceważeniem,
 • obrona swoich praw w relacjach z innymi.

MODUŁ IV

Mój sposób reagowania na stres własny i innych osób w organizacji

 • jak rozpoznawać oznaki własnego pobudzenia emocjonalnego?
 • jak rozpoznawać swój sposób reakcji na stres?
 • jakie są konsekwencje stosowania intuicyjnych sposobów rozładowywania stresu?
 • radzenia sobie z własnym gniewem i złością,
 • radzenie sobie z negatywnymi konsekwencjami stresu kolegów i współpracowników,
 • asertywne wyrażanie emocji - rola ekspresji.

MODUŁ V

Wypalenie zawodowe

 • wypalenie zawodowe jako główne zagrożenie wynikające z nadmiernego poziomu stresu,
 • co to jest wypalenie zawodowe?
 • mechanizmy podtrzymujące wypalenie zawodowe,
 • negatywne skutki wypalenie zawodowego,
 • autodiagnoza behawioralnych oznak stopnia wypalenia zawodowego (kwestionariusz).

MODUŁ VI

Psychologiczny zespół objawów wypalenia zawodowego

 • fazy i objawy wypalenia zawodowego,
 • pierwsze objawy wypalenia,
 • czynniki zwiększające ryzyko pojawienia się objawów wypalenia zawodowego,
 • wpływ relacji interpersonalnych na wypalenie,
 • jak rozpoznawać objawy wypalenia zawodowego u współpracowników?

MODUŁ VII

Trzy wymiary wypalenia

 • wyczerpanie emocjonalne, czyli co zmienia się we własnym samopoczuciu psychofizycznym,
 • depersonalizacja, czyli zmiany zachodzące w relacjach ze współpracownikami,
 • poczucie braku kompetencji i spadku osiągnięć oraz produktywności w pracy, czyli co zmienia się w obszarze wykonywanych zadań.

MODUŁ VIII

Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

 • zaangażowanie w pracę jako główny element przeciwdziałający wypaleniu,
 • profilaktyka,
 • planowanie, motywacja, praca z własnymi przekonaniami jako elementy wspierające proces radzenia sobie z wypaleniem,
 • techniki redukujące poziom wypalenia,
 • praktyczne porady chroniące przed wypaleniem,
 • negatywne konsekwencje braku rozładowania napięcia.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Jeden dzień szkoleniowy - 9:00 - 16:00, 7 godzin zegarowych, 8 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

OPEN konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Rezygnacja:

1. Zamawiający ma możliwość bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji po tym czasie, Zamawiający ponosi 50% kosztów uczestnictwa, zgodnie z formularzem zgłoszenia.
2. Nie odwołanie, nie wzięcie udziału w szkoleniu skutkuje pełnym obciążeniem kosztami udziału.
3. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować do 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. W przypadku informacji o rezygnacji ze szkolenia później niż mowa jest w pkt. 1, Organizator w uzasadnionych przypadkach dopuszcza:
● możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji szkolenia, w miarę dostępności miejsc;
● możliwość wykorzystania wpłaconych środków na inne, szkolenie z oferty, w miarę dostępności miejsc.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!