Szkolenie

Raje podatkowe 2022. Procedury należytej staranności. Sprawozdawczość podatkowa.

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób z działów księgowości, kontrolingu zajmujących się sprawozdawczością podatkową z zakresu cen transferowych. Omówione zostaną nowe regulacje nakładające obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z kontrahentami (powiązanymi i niepowiązanymi), w przypadku gdy transakcje „jednego rodzaju” przekroczą 500 00 zł. Dodatkowo przedstawiony zostanie sposób identyfikacji transakcji oraz narzędzia w ramach tzw. należytej staranności. Jednym z kluczowych obszarów na jakie zostanie zwrócona uwaga będzie nowy rodzaj dokumentacji podatkowej – tzw. uproszczona dokumentacja rajowa oraz sposób pozyskania danych do analizy porównawczej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane: do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

1. Nowe regulacje – odbiorcy przepisów

2. Transakcje z rajami podatkowymi

2.1.Progi transakcyjne

2.2.Strony transakcji

3. Transakcje z podmiotami niepowiązanymi a procedura należytej staranności

3.1.Sposób identyfikacji transakcji innej niż transakcja kontrolowana

3.2.Oświadczenie wiedzy. Sposób pozyskania

4. Transakcje z podmiotami powiązanymi a procedura należytej staranności

4.1.Sposób identyfikacji transakcji kontrolowanych

4.2.Elementy procedury należytej staranności 4.2.1. Oświadczenie wiedzy 4.2.2. Katalog dodatkowych materiałów źródłowych

5. Klauzula umowna jako element należytej staranności

5.1.Zapis umowny dotyczący rajów podatkowych

5.2.Wzór oświadczenia

6. Alternatywny sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych

6.1.Uproszczona dokumentacja local file dla transakcji powyżej 500 000 zł – elementy: 6.1.1. Opis transakcji 6.1.2. Sposób kalkulacji ceny 6.1.3. Uzasadnienie gospodarcze transakcji 6.1.3.1. Katalog korzyści ekonomicznych 6.1.3.2. Katalog korzyści podatkowych

6.2.Analiza cen transferowych – wybór próby badawczej w kontekście obowiązku identyfikacji strony testowanej

7. Informacja o cenach transferowych. Sposób ujęcia danych w TPR

8. Klauzula rynkowości ceny dla transakcji z rajami podatkowymi (100 000 zł) oraz transakcji z limitem 500 000 zł

8.1.Elementy klauzuli

8.2.Oświadczenie o rynkowości stosowanych cen

9. Zwolnienie krajowe z art. 11n a zwolnienie rajowe Czy można skorzystać z preferencji zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji z limitem powyżej 500 000 zł?

Czas trwania

9:00-12:30

Prelegenci

Cytat

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Gdzie i kiedy

Online 15 luty 2022

Gdzie i kiedy

Online 4 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Online 26 styczeń 2022

Gdzie i kiedy

Online 18 listopad 2021

Gdzie i kiedy

Online 13 lipiec 2021

Zapisz się

450 zł netto
450 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
Dostępne zniżki:
  • 13.33% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
aleje jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.

Platforma - Live webinar

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa aleje jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!