Szkolenie: Umowy handlowe B2B

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-handlowe-b2b-70914

Informacje o szkoleniu

 • Umowy handlowe B2B


  ID szkolenia: 70914
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 04-05.06.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia dowiesz się:

Jakie elementy powinna zawierać dobra umowa?
Jakich błędów się wystrzegać?
Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego?
Kto może podpisać umowę w imieniu spółki?
Jakie są klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy?
Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
Jak wprowadzić do umowy zaawansowane klauzule bezpieczeństwa?
Kiedy zapisy w umowie są niezgodne z prawem?
Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
Jak renegocjować warunki kontraktu?
Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
Jakie są dobre praktyki kontraktowania?

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników działów umów
Menedżerów i specjalistów ds. umów
Kierowników i specjalistów ds. prawnych
Dyrektorów ds. handlowych
Kierowników projektów
Kierowników i specjalistów ds. zakupów
Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów

Program szkolenia:

Dzień I

09.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PODSTAWY PRAWNE, REPREZENTACJA W UMOWIE I BADANIE KONDYCJI KONTRAHENTA
Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym?

Jakie przepisy reguluję kwestie umów między spółkami?
Jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy
Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?
Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
Jaka jest odpowiedzialność członkowie zarządu, pełnomocników, prokurentów podpisujących umowę?
W jaki sposób napisać pełnomocnictwo aby było ważne?
Negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej?
Jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?
Na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi?
Umowa przedwstępna
JAK KONSTRUOWAĆ UMOWĘ I ZAŁĄCZNIKI KONTRAKTOWE?
Struktura umowy

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej a zawieranie umów
Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej
Czynności prawne w kontraktowaniu
Jakie są stałe elementy umów?
Komparycja umowy – prawidłowy opis
Co pojawia się w dobrych umowach?
Słowniczek i preambuła umów
Język umów, formy zawierania umów
Określanie obowiązków i uprawnień stron
Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
Kto podpisuje umowy?
Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
Załączniki w umowach
Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU UMÓW
Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów?

Rodzaje umów oraz analiza ich zastosowania
Case study: umowy ramowe, sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy itp.
E-umowa:
forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
w jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie?
elektroniczne oświadczenie woli – warunki ważności
Umowa ostateczna – cechy szczególne
Dokumenty, które powinny stanowić załącznik do umowy w zależności od rodzaju umowy
PRZECIWDZIAŁANIE ZAKAZANYM KLAUZULOM I NIEDOZWOLONYM PRAKTYKOM KONTRAKTOWANIA
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi zapisami?

Czym są niedozwolone postanowienia umów według przepisów prawnych?
Kiedy zapis jest niezgodny z prawem?
W jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule?
Do jakich przepisów odwoływać się?
Rejestr klauzul niedozwolonych
Niedozwolone praktyki windykatorów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
WYKONANIE/NIEWYKONANIE UMÓW
Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego?

Umowa skutecznie zawarta
Problemy aktualizujące się wraz z trwaniem umowy
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
Sposób wykonania umowy, czas wykonania
Osoby uczestniczące w wykonaniu umowy
Dowody wykonania zobowiązania
Wyjątki określone ustawowo
KLAUZULE DOTYCZĄCE WPROWADZANIA ZMIAN DO UMÓW WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Klauzule dotyczące zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule
Jak renegocjować warunki kontraktu?
KLAUZULE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Jak skutecznie rozwiązać umowę?

Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie?
Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
Klauzule dotyczące rozwiązania umów i ich skutki prawne
W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?
Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia
Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 14.05.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Umowy handlowe B2B