VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH OD 2013 R. ZMIAN)

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Podatnikami VAT są także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne lub spółki komunalne. Szkolenie uwzględnia specyfikę rozliczania podatku VAT w jednostkach sfery samorządu terytorialnego poprzez położenie nacisku na usługi użyteczności publicznej, obrót nieruchomościami, rozliczenie dotacji, rozliczenie środków pomocowych, w tym kwalifikowalności podatku VAT. W szkoleniu zostaną również przedstawione planowane zmiany, które maja obowiązywać od 2013 r. istotne z punktu widzenia firm jednostek samorządu terytorialnego
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatku VAT w jednostkach sfery samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, zakłady i jednostki budżetowe, spółki komunalne)

Program szkolenia

1. Podatnik
1) Podatnikiem jednostka samorządu terytorialnego czy obsługujący ją urząd?
2) Pozostali podatnicy w sektorze samorządowym (np. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze podatnikami)
3) Organ władzy publicznej - zakres wyłączenia

2. Czynności opodatkowane - wybrane zagadnienia
Wybrane czynności opodatkowane (obrót nieruchomościami; najem i dzierżawa nieruchomości, usługi rozprowadzania wody i usługi sanitarne; usługi komunikacji miejskiej,)
- moment powstania obowiązku podatkowego
- podstawa opodatkowania
- wysokość podatku
- dotacje
Nowy zakres zwolnień takich czynności jak np.: usługi edukacyjne, usługi pomocy społecznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi związane z kultura, usługi związane ze sportem
Wybrane stawki preferencyjne (m.in. usługi wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym, usługi związane z kultura, sportem i rekreacją)
Stawki przejściowe 8 i 23%
Zwolnienie dotyczące czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych
Usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi - zakres zwolnienia.

3. Dokumentowanie
Faktura - zasady i terminy wystawiania
Faktura korygująca - zasady wystawiania i rozliczenia
Anulowanie faktury
Duplikat faktury
Nota korygująca
Faktura elektroniczna - wybrane zagadnienia
Kasy rejestrujące - wybrane zagadnienia (m.in. zasady stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, ulga na zakup kasy, korekta paragonu)

4. Odliczenia i zwroty
Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego
Terminy realizacji prawa do odliczenia
Podatek naliczony związany z inwestycjami i programami pomocowymi,
VAT jako koszt kwalifikowany
Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego
Odliczenie proporcjonalne i korekta podatku odliczonego
- struktura sprzedaży a czynności niepodlegające VAT, dotacje, środki trwałe, nieruchomości
- korekta odliczonego podatku naliczonego, roczna i z uwagi na sprzedaż, wniesienie aportem, zmianę przeznaczenia

5. Planowane i oczekujące zmiany istotne dla jednostek samorządu terytorialnego (m.in. obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, rozliczenie WNT i importu usług, fakturowanie, opodatkowanie czynności nieodpłatnych)

6. Najnowsze orzecznictwo ETS, NSA i WSA dotyczące istotnych problemów rozliczania podatku VAT

7. Odpowiedzi na pytania uczestników

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla praktyków z profesjonalna wiedzą w zakresie podatku VAT.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Kraków

-

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
350
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
* Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
* Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
* Informacja o dokładnym miejscu szkolenia będzie podana zgłoszonym uczestnikom na 7 dni przed terminem szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!