Szkolenie: Wartości niematerialne i prawne w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 38

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wartosci-niematerialne-i-prawne-w-swietle-ustawy-o-rachunkowosci-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-miedzynarodowego-standardu-rachunkowosci-nr-38-48075-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W czasie szkolenia uczestnicy uzyskają m.in. informacje jak amortyzować wartości niematerialne i prawne, jak wycenić wartość godziwą. Zwrócimy także uwagę na szczególne przypadki wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac rozwojowych, licencje na oprogramowanie komputerowe. Powiemy czy możliwa jest likwidacja środka trwałego w budowie oraz kiedy można dokonać jego sprzedaży

Szkolenie skierowane jest do:

zainteresowanych osób

Program szkolenia:

1) Definicja wartości niematerialnej i prawnej:
• Identyfikowalność
• Kontrolowalność
• Generowanie korzyści ekonomicznych
2) Relacja między wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu ogólnym a wartościami niematerialnymi i prawnymi spełniającymi definicję aktywów
3) Kiedy kwoty wydane na zakup wartości niematerialnej podnoszą wartość aktywów materialnych – środków trwałych, inwestycji, zapasów (licencje OEM, wieczyste użytkowanie gruntu, służebności gruntowe i przesyłu)
4) Ustalanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych:
• Wartości niematerialne wyceniane w cenie nabycia
• Wartości niematerialne wyceniane w koszcie wytworzenia
5) Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych:
• Wartości niematerialne i prawne nie amortyzowane Stawki amortyzacji
• Metody amortyzacji
• Wartość końcowa
• Weryfikacja wielkości szacunkowych
6) Wycena w wartości godziwej
7) Ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych
8) Szczególne przypadki wartości niematerialnych i prawnych:
• Koszty prac rozwojowych
• Know-how
• Licencje na oprogramowanie komputerowe wraz z nakładami towarzyszącymi („ugrad’y”, „updat’y” , „maintenance” itp.)
• Topografia układu scalonego
• Oznaczenia geograficzne
9) Trwała utrata wartości.
10) Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.

Informacje o prelegentach:

doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zakresie środków trwałych, rachunku kosztów, budżetowania, planowania finansowego oraz aktywów rzeczowych i niematerialnych; obecnie jest konsultantem w Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych oraz ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; autor i współautor wielu projektów z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej dla polskich przedsiębiorstw, m.in. Telewizja Polska S.A., Elektrownia Bełchatów, Telekomunikacja Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Elektrownia Kozienice, Orbis Hotele S.A. (Accor), Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. Współautor dwóch książek: "Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza", "Rachunkowość zarządcza".

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Wartości niematerialne i prawne w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 38