Szkolenie

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Nabycie wiedzy jak przygotowywać sprawę do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim. Zapoznanie z zasadami prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Nabycie wiedzy o podstawowych zasadach radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami.

Umiejętności: Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowego przygotowywania dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz umiejętności wyboru właściwego trybu prowadzenia takiego postępowania.

Postaw społecznych: Po szkoleniu uczestnik będzie umiał sporządzać wezwania do zapłaty i dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:

pracowników księgowości i działów finansowych
osób zajmujących w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności

Program szkolenia

1. Klasyfikacja dłużników
1.1. Biedacy
1.2. Fraudzi
1.3. Gracze
1.4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty
1.4.1. Twierdzenie, że dokonali przelewu
1.4.2. Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki
1.4.3. Zastrzeżenia wobec dostawy
1.4.4. Nawał obowiązków
1.4.5. Wypadek losowy

2. Windykacja telefoniczna
2.1. Postępowanie w przypadku dużych kwot
2.2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot
2.3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem
2.3.1. Nawiązanie rozmowy
2.3.2. Powody braku zapłaty
2.3.3. Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta
2.3.4. Negocjacje z dłużnikiem
2.3.5. Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?)
2.3.6. Notatka z rozmowy telefonicznej
2.4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?)
2.5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych
2.6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności

3. Wezwania do zapłaty
3.1. Upomnienie
3.2. Wezwanie do zapłaty
3.3. Wezwanie przedprocesowe

4. Spotkania bezpośrednie
4.1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego
4.2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

5. Przedawnienie roszczeń
5.1. Okres przedawnienia roszczeń
5.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń
5.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia
5.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego

6. Postępowanie sądowe
6.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu
6.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych
6.2.1. Postępowanie zwykłe
6.2.2. Postępowanie upominawcze
6.2.3. Postępowanie nakazowe
6.3. Inne tryby postępowań sądowych
6.3.1. Postępowanie uproszczone
6.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
6.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej
6.3.4. Sąd polubowny

7. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe
7.1. Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego przez sąd
7.2. Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne
7.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
7.4. Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym
7.5. Rada wierzycieli
7.6. Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
7.7. Postępowanie restrukturyzacyjne
7.7.1. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego
7.7.2. Propozycje układowe
7.7.3. Zgromadzenie wierzycieli
7.7.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu
7.7.5. Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd
7.7.6. Sankcje karne wobec dłużnika
7.8. Postępowanie upadłościowe
7.8.1. Rola i zadania syndyka
7.8.2. Kategorie należności
7.8.3. Kolejność zaspokojenia roszczeń
7.8.4. Zakończenie postępowania upadłościowego
7.8.5. Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)

8. Podsumowanie
8.1. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych
8.2. Ryzyko związane z oceną kontrahenta
8.3. Siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów
8.4. Ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Prelegenci

Cytat
J. S - Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Gdzie i kiedy

Wrocław 9 grudnia 2020
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 października 2020
Hotel Ibis

04-118 Warszawa

Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Lublin 8 czerwca 2020
IP ALTER

20-824 Lublin

Al.Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 20 marca 2020
Sale Omega

60-529 Poznań

Dąbrowskiego 79 A/11

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Lublin 15 listopada 2019
IP ALTER

20-824 Lublin

al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 26 września 2019
Sale Omega

60-529 Poznań

Dąbrowskiego 79A

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 grudnia 2018
hotel Ibis Warszawa

04-118 Warszawa

ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Lublin 29 października 2018
Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

20-824 Lublin

AL. WARSZAWSKA 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 24 września 2018
Biurowiec OMEGA

60-529 Poznań

ul. Dąbrowskiego 79A - 11 PIĘTRO

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 19 marca 2018
Hotel / miejsce zostanie wskazane

00-000 Rzeszów

Hotel / miejsce zostanie wskazane

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Poznań 18 stycznia 2018
Biurowiec Omega

60-529 Poznań

ul. Dąbrowskiego 79 A- 11 piętro

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 11 grudnia 2017
Hotel Duet***

50-127 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 47-48

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Lublin 1 grudnia 2017
Inkubator Przedsiębiorczości ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 listopada 2017
Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska

04-118 Warszawa

ul. Ostrobramska 36

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Łódź 13 listopada 2017
Hotel Ambasador ***

93-320 Łódź

ul. Kosynierów Gdyńskich 8

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Poznań 9 października 2017
zostanie przedstawione uczestnikom łącznie z potwierdzeniem szkolenia

Poznań

zostanie przedstawione uczestnikom łącznie z potwierdzeniem szkolenia

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Łódź 3 kwietnia 2017
Hotel Demel ***

30-085 Łódź

ul. Głowackiego 22

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Łódź 13 marca 2017
Hotel Ambasador *** Łódź

93-320 Łódź

ul. Kosynierów Gdyńskich 8

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 grudnia 2016
zostanie podana

00-000 Warszawa

zostanie podana

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 grudnia 2016
zostanie podana

00-000 Warszawa

zostanie podana

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 18 listopada 2016
---

00-000 Poznań

--

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 24 października 2016
--

00-000 Wrocław

--

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Lublin 3 października 2016
ALTER

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Kraków 12 września 2016
-

Kraków

-

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Łódź 26 sierpnia 2016
-

Łódź

-

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Lublin 15 kwietnia 2016
Inkubator Przedsiębiorczości Alter

20-824 Lublin

AL.Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

POZNAŃ 29 lutego 2016
-

POZNAŃ

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 21 października 2015
-

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Weź udział

Cena 1
netto + 23% VAT
550 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.
Weź udział

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!