Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wystapienia-publiczne-kreowanie-wizerunku-przedsiebiorstwa-podczas-wystapien-publicznych-35845-id41

Informacje o szkoleniu

 • Wystąpienia publiczne- kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa podczas wystąpień publicznych


  ID szkolenia: 35845
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel
  Belwederska 46/50
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09.00 - 16.30 - 2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Competitive Skills Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:

Przećwiczenie kreowania wizerunku firmy poprzez jej prezentację podczas wystąpień publicznych.
Poznanie psychologiczno-socjologicznych podstaw tworzenia wizerunku firmy.
Ćwiczenie technik skutecznego komunikowania się w biznesie, w tym technik asertywnych wypowiedzi.
Poznanie i ćwiczenie zastosowania technik perswazyjnych, wywierania wpływu na odbiorców.
Ocena własnych umiejętności prezentacyjnych, w tym udzielania wywiadów dla mass mediów, przyjęcie konstruktywnej krytyki i praca nad udoskonaleniem formy przekazu.
Uczenie się reagowania w sytuacji kryzysowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób, które w imieniu firmy lub działu występują publicznie w mediach (telewizja, radio, prasa) lub na forum (konferencje, sympozja, szkolenia) w formie swobodnych wypowiedzi, wywiadów i prezentacji lub też w najbliższym czasie planują takie wystąpienia.

Program szkolenia:

Kreowanie wizerunku firmy i jej prezentacja podczas wystąpienia
Psychologiczne i socjologiczne podstawy autorytetu i atrakcyjności firmy
Wykorzystanie symboli korporacyjnych dla zwiększenia atrakcyjności wizerunku firmy
Zasady opracowywania i skutecznej prezentacji firmy w mediach i w czasie wystąpień publicznych
Niezbędne elementy skutecznego przekazu
Dramaturgia przekazu i jej znaczenie dla przyciągania i utrzymywania uwagi uczestników
Wykorzystanie środków multimedialnych i rekwizytów
Zasady skutecznej komunikacji w biznesie
Psychologiczne i społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji
Celowe zastosowanie mowy ciała, wykorzystanie siły kontaktu wzrokowego
Wprowadzanie wypowiedzi para-językowych (intonacja, milczenie, wysokość głosu, rytm i tempo mówienia)
Sztuka formułowania wypowiedzi - właściwa argumentacja i kontrargumentacja, stosowanie technik perswazji, szybkie reagowanie na różne rodzaje pułapek słownych, właściwe reakcje na krytykę
Wchodzenie w relacje z uczestnikami
Wykorzystanie warunków technicznych i przestrzeni
Prezentacja - wystąpienie na forum
Przygotowanie się do prezentacji
Praktyczne wykorzystanie zasad skutecznej komunikacji
Realizacja celu
Ramy czasowe
Komentarz
Komunikacja asertywna w biznesie
Istota i sens wypowiedzi asertywnych
Ćwiczenie asertywności
Największe bariery dla asertywności, sposoby przełamywania tych barier
Wywiad dla mass mediów, na przykładzie wywiadu telewizyjnego - autoprezentacja
Faza przygotowania się do wywiadu
Kontrola sytuacji podczas wywiadu
Sposoby wypowiadania się podczas wywiadu telewizyjnego
Metody stymulowania dziennikarzy do rzeczywistego zainteresowania firmą w czasie udzielania wywiadu
Punkty krytyczne w kontaktach z dziennikarzami podczas wywiadu telewizyjnego
Sytuacje kryzysowe w wystąpieniach publicznych
Identyfikacja sytuacji kryzysowej
Zarządzanie sytuacją kryzysową, najczęściej popełniane błędy
Radzenie sobie z obiekcjami, perspektywa współpracy w przyszłości

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzi ekspert z wieloletnim doświadczeniem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2500 zł cena netto

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje koszt wynajęcia sali, wynagrodzenie trnera, 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową oraz materiały szkoleniowe dla uczestników w formie skryptu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 2500 zł + VAT. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z jednej firmy, proponujemy atrakcyjne zniżki:

W przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy - zniżka 10%
W przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy - zniżka 15%
Dodatkowo proponujemy zniżkę w wysokości 5% osobom zgłoszonym najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem szkolenia. Warunkiem otrzymania tej zniżki jest uiszczenie opłaty za szkolenie nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Wydarzenie: Wystąpienia publiczne- kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa podczas wystąpień publicznych