Szkolenie: Zarządzanie drogami publicznymi w świetle zmian prawnych od 1 czerwca 2017 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-drogami-publicznymi-w-swietle-zmian-prawnych-od-1-czerwca-2017-roku-69348-id227

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie drogami publicznymi w świetle zmian prawnych od 1 czerwca 2017 roku


  ID szkolenia: 69348
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi zmianami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o Drogach Publicznych, jak również z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa dotyczącym dróg publicznych oraz pomoc w interpretacji tych przepisów w związku z ich nowelizacją. Szkolenie ma także pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji zarządców dróg, mając na względzie praktyczne podejście do tej problematyki.

Omówione zostaną również nowe zasady wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, stosownie do specyfiki działania organów administrujących drogami.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
■odpowiednich komórek urzędów miast i gmin
■starostw powiatowych, wojewódzkich i krajowych
■zarządów dróg gminnych

Program szkolenia:

1. Zasady ogólne postępowania

2. Elementy decyzji wydawanych przez zarządców dróg

3. Milczące załatwienie sprawy

4. Mediacja w sprawach dróg publicznych

5. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem

6. Postępowanie uproszczone

7. Posiedzenie w trybie współdziałania

8. Zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych

9. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Nowa treść zezwolenia. Procedura budowlana dotycząca zjazdów

10. Zasady wymierzania kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia lub niezgodnie z parametrami określonymi w zezwoleniu. Nakazanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

11. Przeniesienie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

12. Ustalanie z urzędu w drodze decyzji nowej wysokości opłaty

13. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym

14. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

15. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym

16. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi

17. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia

18. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, specjalizujący się w prawie administracyjnym. Trener, wykładowca Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

Wydarzenia towarzyszące:

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach
Procedury administracyjne w zakresie usuwania zieleni - nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem zmian w k.p.a.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 5 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Zarządzanie drogami publicznymi w świetle zmian prawnych od 1 czerwca 2017 roku