Szkolenie: ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-emocjami-i-komunikacja-interpersonalna-62581-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
• Poznanie istoty emocji oraz mechanizmów powstawania stresu
• Odkrycie i wzmocnienie wewnętrznych filarów utrzymujących równowagę emocjonalną
• Nauczenie się sposobów zmiany swojego stanu emocjonalnego poprzez wykorzystanie technik relaksacyjnych
• Nabranie umiejętności nawiązywania i utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi
• Poznanie technik dobrego porozumiewania się
• Rozwijanie uczciwej i otwartej komunikacji

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do menadżerów i pracowników, którzy pozostają w stałych, intensywnych relacjach z innymi ludźmi i są narażeni na ciągły stres. Umiejętność utrzymania równowagi emocjonalnej oraz dobrej kondycji psychofizycznej jest w ich sytuacji szczególnie ważna.

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE DO ŚWIATA EMOCJI
• Mechanizmy powstawania uczuć i emocji.
• Emocje "pozytywne" i "negatywne" i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi.
• Nauka języka emocji, czyli zrozumienie tego, co się dzieje ze mną i z innymi ludźmi.
2. STRES NIE MUSI NAS WYNISZCZAĆ
• Co to jest stres i jak rozpoznawać poszczególne jego poziomy?
• Źródła i rodzaje stresu.
• Techniki relaksacyjne ułatwiające zadbanie o równowagę emocjonalną:
a) Trening autogenny
b) Praca z oddechem
c) Ćwiczenia oddechowe i rozciągające
d) Techniki wizualizacji
e) Ćwiczenia poprawiające koncentrację i pozom wewnętrznego spokoju
3. EMOCJE A POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
• Filary poczucia własnej wartości.
• Wpływ poczucia własnej wartości na efektywność i skuteczność działania w życiu zawodowym i prywatnym (poczucie kontroli nad sytuacją);
• Wpływ systemu przekonań na nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje (eliminacja niekorzystnych wzorców zachowań).
• Techniki zmiany osłabiających przekonań.
4. JAK LEPIEJ ROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH W PROCESIE KOMUNIKACJI?
• Najpierw słuchaj, potem mów. Odkrywanie własnych barier utrudniających uważne słuchanie.
• Nieporozumienia i możliwość ich unikania
• Cechy dobrego komunikatu.
• Co to znaczy być spójnym w komunikacji?
• Wejdź w cudze buty, czyli empatia, jako wsparcie dobrej komunikacji.
• Inteligencja emocjonalna, jako warunek elastyczności w komunikacji.
5. ASERTYWNOŚĆ, JAKO NARZĘDZIE KONTROLI EMOCJI
• Jak wyrażać gniew i złość?
• Zasady formułowania krytyki konstruktywnej.
• Zachowanie ukierunkowane na cel.
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi, komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo -szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1100.00 zł netto - (1353.00 zł brutto)

Cena zawiera:

• Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: dokładne miejsce szkolenia podane zostanie zgłoszonym uczestnikom przy potwierdzeniu szkolenia

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA