Szkolenie

ZARZĄDZANIE STRESEM - WARSZTATY

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przekazanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie szeroko pojmowanej problematyki stresu oraz sposobów radzenia sobie w sytuacja stresowych.

Metody szkolenia
• prezentacja
• ćwiczenia - praca indywidualna i zespołowa, praca z kamerą
• dyskusja
• mini wykład

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zwiększenie efektywności własnej
• zwiększenie efektywności zarządzanych zespołów
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby, które doświadczają stresów w życiu zawodowym i chciałby nauczyć sobie efektywniej radzić z jego następstwami
• osoby, które kierują działami HR w organizacji
• osoby, które zarządzają innymi i mogą wpływać na kształtowanie się poziomu stresu w zespole

Program szkolenia

Moduł 1. Stres, wypalenie i zawodowa deformacja osobowości wyjaśnienie pojęć
• Podstawowy zakres wiedzy na temat stresu i wypalenia zawodowego (mini wykład)
• Czynniki stresogenne w życiu i w organizacji (praca zespołowa)
• Podatność na stres i przebieg reakcji stresowej w organizmie (mini wykład)
• Co sprawia, że się stresuje (autorefleksja i test na wzór zachowania – praca indywidualna)
• Wzory zachowań a podatność na stres (omówienie wyników testów i dyskusja w zespole)
• Zawodowa deformacja osobowości ( praca zespołowa)

Moduł 2.Negatywne skutki stresu w sferze somatycznej, psychicznej i behawioralnej
• Następstwa stresu w sferze somatycznej – dlaczego chorujemy (mini wykład i analizy przypadków)
• Przeciążenia w sferze psychiki (mini wykład i analizy przypadków)
• Jak pod wpływem stresu zmienia się nasze zachowanie (mini wykład i analiza przypadku)
• Jak odczytywać sygnały przeciążenia z własnego ciała (praca zespołowa)
• Jak przejawia się mój stres (praca indywidualna)

Moduł 3. Zasoby własne w radzeniu sobie ze stresem
• Inteligencja emocjonalna w praktyce (praca zespołowa)
• Moje własne poczucie koherencji (praca indywidualna)
• Asertywność, optymizm i inne zasoby (mini wykład)
• Autoprezentacja pt. Moje mocne i obszary do poprawy w radzeniu sobie ze stresem – program działania (prezentacja przygotowana przez każdego uczestnika i zaprezentowana przed całą grupą praca z kamerą)

Moduł 4. Radzenie sobie ze stresem
• Błędy w postrzeganiu, stereotypy i mechanizmy obronne a stres (praca indywidualna i zespołowa)
• Strategie radzenia sobie ze stresem (mini wykład i diagnoza indywidualna stosowanych strategii)
• Strategie unikowe (praca zespołowa i indywidualna)
• Strategie skoncentrowane na zadaniu (praca zespołowa i indywidualna)
• Strategie skoncentrowane na emocjach (praca zespołowa i indywidualna)
• Trening radzenia sobie ze stresem

Moduł 5. Psychologiczne koszty sukcesu
• Psychologiczne koszty a stres i wypalenie podobieństwa i różnice (mini wykład)
• Ile kosztuje praca zawodowa (praca zespołowa)
• Ograniczenia różnych obszarów pozazawodowego życia jako koszt sukcesu (praca zespołowa)
• Wartości, marzenia i sens życia, a motywacja do dalszej aktywności (praca indywidualna i zespołowa na przypadkach)

Moduł 6.Stres w organizacji
• Czynniki stresogenne w organizacji (praca zespołowa)
• Luki kompetencyjne menedżerów a stres w organizacji (praca zespołowa na przypadkach)
• Programy przeciwdziałania stresowi w organizacji (praca zespołowa nad przygotowaniem programu)
• Programy – równowaga praca życie moda czy konieczność (dyskusja w gronie uczestników)
© Copyright dr Joanna Mesjasz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Cytat
DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Gdzie i kiedy

Warszawa 21 - 22 maja 2012
Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1280 PLN
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Weź udział

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!