Szkolenie

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNO-DYSTRYBUCYJNYM

O szkoleniu

Cele szkolenia:

· Zapoznanie z narzędziami poprawy gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

· Kompleksowe przedstawienie czynników kształtujących gospodarkę zapasami we współczesnym przedsiębiorstwie

· Zapoznanie z metodami prognozowania i gospodarowania zapasami w różnych uwarunkowaniach

· Praktyczne warsztaty (przypadki, gra symulacyjna) pogłębiające i utrwalające prezentowaną wiedzę teoretyczną

· Prezentacja prostych i skutecznych narzędzi zaangażowania pracowników w proces poprawy produktywności w sferze gospodarki magazynowej
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

Wprowadzenie:

Współczesną gospodarkę charakteryzuje przede wszystkim ogromna dynamika zmian w praktycznie każdym obszarze funkcjonowania gospodarki. Zmiany te wymuszają na przedsiębiorstwie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, których celem jest zaspokajanie wymagań klienta na niezwykle konkurencyjnym rynku, na którym klienci oczekują wysokiej jakości po możliwie najniższej cenie. Obecny kryzys finansowy wywiera dodatkową presję na podtrzymywanie konkurencyjności w warunkach gwałtownego wzrostu kosztów, szczególnie w sferze logistyki, w której głównym kosztem jest koszt transportu, a w dalszej kolejności koszt utrzymywania zapasów. Te, z kolei rzutują na koszty zaopatrzenia, następnie produkcji i w końcu dystrybucji, co uszczupla często i tak już niewysokie marże zysku.

Kumulacja niekorzystnych czynników niejako w naturalny sposób skłania firmy do poszukiwania możliwości szybkiego obniżenia kosztów, co w większości przypadków opiera się na ograniczaniu zasobów, kosztem spadku konkurencyjności i efektywności organizacji w długim okresie. Właśnie w takim momencie należy dosłownie wprowadzić, czy tez zwiększyć wysiłki w realizację procesu zmian w oparciu o misje i wizję firmy, której słowami kluczowymi jest jakość i innowacyjność w oparciu o twórcze zaangażowanie pracowników na rzecz celu nadrzędnego jakim jest zadowolenie klientów.

Zaprezentowany poniżej plan szkolenia dotyczy ważnego, ale jedynie jednego z wielu aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności sfery logistyki jaką jest zarządzania zapasami. W zamyśle, szkolenie to z jednej strony ma za zadanie dość szczegółowo przypomnieć, przedstawić i rozwinąć wiedzę w zakresie zarządzania zapasami. Z drugiej strony, równie ważnym, jeśli nie ważniejszym, jest pokazanie wzajemnego oddziaływania zarządzania zapasami na tle całego łańcucha dostaw. Dlaczego? Bo nie ma możliwości

Program szkolenia:

1. Rola zarządzania zapasami w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw
a. Krótki przewodnik po zarządzaniu logistyką we współczesnej gospodarce
b. Podstawowe zasady prawidłowego zarządzania logistyką
c. Logistyka a łańcuch dostaw – trendy rozwojowe
d. Rola zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw

2. Tradycyjne i współczesne podejście do zarządzania zapasami
a. Statyczne zarządzanie zapasami
b. Dynamiczne zarządzanie zapasami

3. Klasyfikacja zapasów i metody zarządzania poszczególnymi kategoriami zapasów
a. Metody klasyfikacji zapasów i ich wykorzystanie w procesie optymalizacji poziomu zapasów w przedsiębiorstwie (asortymentowa, metoda ABC, wg przyczyn powstawania itp.)
b. Metody efektywnego zarządzania poszczególnymi kategoriami zapasów
c. Metody zapobiegania powstawaniu zapasu zbędnego (martwego)

4. Struktura i wielkość zapasów a system magazynowania

5. Czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów – metody uzupełniania zapasów
a. Metody kontroli zapasów w warunkach pewności – popyt zależny (sterowany przez producenta) i niezależny (sterowany przez klienta)
i. Ekonomiczna Wielkość Zamówienia (EOQ)
ii. Wyznaczanie Punktu składania zamówienia (ROP)

b. Metody kontroli zapasów w warunkach niepewności
i. Metody wyznaczania EOQ i ROP w warunkach niepewności
ii. Obliczanie wielkości zapasu bezpieczeństwa
iii. Szczególne metody sterowania zapasami

6. Zapasy a prognozowanie popytu na wyroby – metody prognozowania
a. Popyt średni
b. Metoda średniej ważonej
c. Metoda regresyjna
d. Metoda kolejnych przybliżeń

7. Analiza przypadku: Hickory Hill

8. Zapasy a zaopatrzenie (gospodarka materiałowa) oraz dystrybucja (logistyka
marketingowa)
a. Wpływ podsystemu zaopatrzenia i produkcji na gospodarkę zapasami w przedsiębiorstwie
b. Metody optymalizacji zapasów w łańcuchu dostaw
c. Gospodarka zapasami a model planowania potrzeb materiałowych
i. Zarządzanie w warunkach systemu MRP i pochodnych
ii. Zarządzanie w systemie Kanban/JIT

9. Kosztowe aspekty zarządzania zapasami
a. Struktura kosztów zapasów: kapitałowe, ryzyka, manipulacji materiałowych i utraconych korzyści
b. Obliczanie kosztów zapasów oraz ich współzależność z innymi kosztami logistycznymi

10.Ocena efektywności zarządzania zapasami – metody analizy
a. Wskaźniki wydajności
b. Wskaźniki operacyjne
c. Wskaźniki kosztowe
d. Wskaźniki ekonomiczne
e. Zrównoważona karta wyników (BSC) w gospodarce zapasami

Gra Piwna – Przepływ informacji a zarządzanie zapasami. Wyzwania w procesie podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji i przesunięcia czasowego.
Metody usprawnień w zakresie gospodarki zapasami
a. Metody kreatywnego rozwiązywania problemów
b. Narzędzia poprawy produktywności w magazynie
Podsumowanie szkolenia

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Cytat
Specjalista w takich dziedzinach jak: zarządzanie logistyczne, logistyka dystrybucji, strategie konkurencji, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie czy TQM. Stypendysta rządu Kanady, Fundacji Mellona oraz rządu Austrii. Ukończył specjalny program (International Faculty Development Programme) w Międzynarodowej Szkole Zarządzania IESE w Barcelonie (Uniwersytet Navarry), następnie Research Associate, University of British Columbia, Vancouver BC, Kanada, uczestnik AOTS Executive Training Programme – szkolenie na temat japońskich metod zarządzania.

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 listopada 2013
hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Krynica Zdrój 27 - 29 września 2012
hotel o wysokim standardzie

Krynica Zdrój

centrum

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN+VAT
1850 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!