Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem planowanych zmian od 1 sierpnia 2022

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem planowanych zmian od 1 sierpnia 2022.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.
Posiadamy wpis do placówek oświatowych oraz wpis do RIS.

Kto powinien wziąć udział?
 • kadry
 • wszyscy zainteresowani tematem

Program szkolenia

I. Nowości

 1. Przedstawienie projektu z 25.07.2022 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – ZMIANY W UPRAWNIENIACH RODZICIELSKICH. Nowe zasady w zakresie:
  1. składania wniosków o urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski,
  2. wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  3. wymiaru urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego/ ich okresy i części,
  4. postępowania w okresie przejściowym.
 2. Omówienie prawa do świadczeń pieniężnych:
  1. na ogólnych zasadach – z uwzględnieniem zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. oraz stosowania przepisu przejściowego do tych zmian,
  2. przyznawanych na podstawie przepisów o COVID – 19 ( część archiwalna).

II. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. , dotyczące zmian do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 1. Zmiany w zakresie:
  1. ustalania podstawy wymiaru zasiłków,
  2. ustalania okresu zasiłkowego
  3. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu
  4. ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  5. ujednolicenia zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”
  6. przepisu przejściowego.

III. Ustalanie prawa i wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i sprawowania opieki – na ogólnych zasadach

 1. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
  1. okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  2. przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
  3. kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  4. wysokość świadczeń chorobowych,
  5. okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie lub nie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
  6. zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji.
 2. Zaświadczenia lekarskie: wystawianie zwolnień lekarskich:
  1. wystawianie przez lekarza, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA,
  2. przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
  3. obsługa zaświadczenia lekarskiego po stwierdzeniu błędu w e-ZLA,
  4. zwolnienie wystawione za okres wsteczny.
 3. Uprawnienia rodzicielskie:
  1. Zasiłek macierzyński:
   1. za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
   2. za okres urlopu rodzicielskiego:
    1. możliwość odroczenia urlopu,
    2. wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu,
    3. możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim rodzicem dziecka,
   3. przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
   4. zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka,
   5. zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
   6. wysokość zasiłku macierzyńskiego, uzależnienie wysokości zasiłku od terminu wystąpienia z wnioskiem i okresu jego pobierania, przypadki, w których zasiłek macierzyński ulega wyrównaniu do 100%,
   7. zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu.
  2. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego:
    1. ustalanie podwyższenia, gdy zasiłek macierzyński przysługuje z więcej niż jednego tytułu,
    2. ustalanie kwoty podwyższenia w razie wykonywania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego,
    3. wypłacanie zasiłku w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego,
    4. dokumenty do wypłaty podwyższenia zasiłku,
    5. wykazywanie wypłaconego podwyższenia zasiłku w raportach ZUS RSA i ZUS DRA,
  3. za okres urlopu ojcowskiego.
 4. Zasiłki opiekuńcze:
   1. Zasiłek opiekuńczy (60 dni):
    1. prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość,
    2. dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.
   2. Zasiłek opiekuńczy (56 dni):
    1. ustalanie prawa, okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    2. dokumentowanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
    3. wysokość zasiłku, zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
 5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – wybrane zagadnienia zgodnie z profilem zawodowym płatnika składek:
  1. okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  2. definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru,
  3. składniki wynagrodzenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru,
  4. wyłączanie wynagrodzenia z obliczenia podstawy wymiaru,
  5. zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  6. składniki uwzględniane w podstawie wymiaru w faktycznej wysokości,
  7. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
  8. składniki do określonego terminu, zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia,
  9. umowy zlecenia z własnym pracownikiem,
  10. zaliczkowa wypłata składnika,
  11. niezdolność do pracy po długiej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym lub wychowawczym,
  12. zmiana wymiaru czasu pracy,
  13. minimalna podstawa wymiaru zasiłków, a składniki wypłacane obok zasiłku,
  14. ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

IV. Świadczenia pieniężne w związku z COVID-19 – z uwzględnieniem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.u. 2022 poz. 679).

 1. Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:
  1. na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,
  2. poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,
  3. zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
  4. wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,
  5. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
  6. opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
  7. wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,
  8. praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,
  9. dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

V. Odpowiedzi na pytania

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Zajęcia poprowadzi: wysokiej klasy specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, znany i ceniony wykładowca, praktyk, autorka artykułów i publikacji z zakresu zasiłków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 20 wrzesień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Taxus Centrum Szkoleń
30-337 Kraków
Monte Cassino 6/58
woj. małopolskie
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem - prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski od stycznia 2000 roku. Specjalizujemy się w organizowaniu tzw. szkoleń twardych, głównie z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, pra...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Taxus Centrum Szkoleń
30-337 Kraków Monte Cassino 6/58
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!