Znajdź kursy, konferencje i szkolenia z zarządzania!

 • Zapoznaj się z listą konferencji, szkoleń i kursów poświęconych zarządzaniu
 • Poznaj program poszczególnych szkoleń oraz ich ceny
 • Wybierz pozycję dla siebie i zarejestruj swój udział online
szkolenia, kursy i konferencje z zarządzania

Szkolenia zarządzanie: 1982

już od 2500 PLN
Artykuł

Zarządzanie – metody i znaczenie zarządzania w biznesie. Szkolenia z zarządzania, kursy i warsztaty z zarządzania.

Zarządzanie może być definiowane na wiele sposobów, a jego pierwszych odmian można doszukiwać się już w starożytności. Koncepcje, metody i style zarządzania zmieniały się przez lata, jednak dziś nie sposób podważyć jego znaczenia dla efektywności i rentowności przedsiębiorstw. Dowiedz się, w jaki sposób ewoluowało podejście do zarządzania strategicznego i jaką rolę odgrywa ono we współczesnych organizacjach. Jak podnosić wiedzę i umiejętności praktyczne pracowników i kadry zarządzającej poprzez profesjonalne warsztaty, kursy i szkolenia z zarządzania?

Czym jest zarządzanie?

Pojęcia zarządzania jest bardzo trudne do zdefiniowania. Można je jednak nazwać np. zbiorem procesów związanych z administrowaniem polegających na planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu. Istotą podejmowania działań związanych z zarządzaniem w organizacji jest realizacja jej celów. Pojęcie jest jednak używane nie tylko w kontekście biznesowym. Zarządzać można bowiem w zasadzie wszystkim – począwszy od dokumentacji, a skończywszy na stresie. Ogólne zasady zarządzania są dość uniwersalne i mogą być stosowane w wielu aspektach życia. Istnieje jednak również wiele dodatkowych reguł stosowanych w konkretnych procesach zarządczych. Osobę odpowiedzialną za proces zarządzania w organizacji najczęściej nazywa się menedżerem. Ponadto może ona zatrudniać specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, ryzykiem i wieloma innymi procesami.

Podejścia do zarządzania

Zarządzanie było stosowane w praktyce od tysiącleci, jednak dopiero na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto rozważania teoretyczne na temat tej dziedziny. W ciągu kilkudziesięciu lat sformułowano też trzy podstawowe podejścia do zarządzania. Jakie?

Podejście klasyczne

Opierało się na wprowadzaniu usprawnień w organizacji na podstawie prowadzonych badań. Jeden z twórców tego modelu – Fryderyk Taylor – mierzył czas pracy robotników podczas wykonywanych zadań i na tej podstawie opracował wzorzec najefektywniejszej metody postępowania. Z kolei Henry Fayol opracował 14 zasad sprawnego zarządzania stanowiących podwaliny klasycznej teorii organizacji.

Podejście behawioralne

Kładzie nacisk na indywidualne postawy i zachowania oraz na procesy grupowe, dostrzegając znaczenie procesów behawioralnych w miejscu pracy. Efektem pracy wielu przedstawicieli nurtu było dostrzeżenie znaczenia zaufania i pozytywnych relacji w firmie dla samopoczucia pracowników i w efekcie ich większego zaangażowania oraz efektywniejszej pracy. Ważną rolę odgrywa w tym przypadku informowanie pracowników o planach, zadaniach, sukcesach czy problemach przedsiębiorstwa.

Podejście ilościowe

Koncentruje się na wykorzystaniu liczb, komputerów i technik matematycznych do podejmowania decyzji. Dokładne zebranie i analiza rozwiązań pozwalają na wybór tego najkorzystniejszego. Jego odmiana – zarządzanie operacyjne – to metoda mniej zmatematyzowana i mniej skomplikowane statystycznie. Jej techniki pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie produktów i usług oraz mają zastosowanie w wielu dziedzinach i problemach.

Te trzy szkoły zarządzania nie muszą się wzajemnie wykluczać, wręcz przeciwnie mogą się doskonale uzupełniać. Dlatego istnieją również podejścia integrujące ich zasady – to spojrzenie systemowe i sytuacyjne. Więcej o metodach zarządzania dowiedzieć się można w trakcie szkoleń dla biznesu poświęconych zarządzaniu.

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

W latach 50 i 60 XX wieku opracowano też koncepcję zarządzania strategicznego. Dotyczy ono organizacji działalności przedsiębiorstwa w ujęciu całościowym i długofalowym. Niejako w opozycji do zarządzania strategicznego stoi zarządzanie operacyjne, którego celem jest zapewnienie płynnej kontynuacji codziennych działań.

Wiele organizacji skupia się za zarządzaniu operacyjnym, pomijając niezwykle ważne procesy związane z zarządzaniem strategicznym. To podejście skupiające się na rozwoju w dalszej perspektywie, poszukiwaniu innowacji i sposobów na doskonalenie procesów, rozwoju i wzbogacaniu oferty. Dobrze funkcjonująca organizacja powinna dbać zarówno o zarządzanie operacyjne (dotyczące bieżącej działalności i zapewnienia jej stabilności), jak i to strategiczne pomagające osiągać przewagę konkurencyjną. Doświadczenie pokazuje bowiem, że działanie z myślą o dalszym horyzoncie czasowym jest potrzebne. Ważne jednak, by było ono dostosowane do współczesnych realiów, wymogów i wyzwań stojących przed kadrą zarządzającą. Dlatego:

 • proces zarządzania strategicznego powinien stanowić kompromis pomiędzy uporządkowanymi regułami działania, a elastycznością,
 • w procesie zarządzania powinno uczestniczyć więcej podmiotów,
 • forma strategii zarządzania powinna być prosta, czytelna i uniwersalna,
 • decyzje strategiczne powinny być podejmowane w sposób konkretny, jednak z uwzględnieniem kompromisu z przeciwstawnymi rozwiązaniami.

Potrzebę takiej ewolucji podejścia do procesu zarządzania strategicznego dostrzega coraz więcej nowoczesnych organizacji.

Popularne szkolenia z zarządzania, kursy i konferencje z zarządzania
Szkolenia zarządzanie, kursy z zarządzania, warsztaty poświęcone zarządzaniu - gdzie ich szukać?

Szkolenia dotykające rozmaitych obszarów zarządzania mogą być dobrą metodą podnoszenia kompetencji pracowników, a przez to wpływania na konkurencyjność prowadzonej działalności. Wybierając szkolenia, kurs czy konferencję z zarządzania warto zapoznać się z ofertą szkoleniową wielu organizatorów, co pozwoli dobrać wydarzenie dopasowane do naszych potrzeb oraz w atrakcyjnej cenie. Listę szkoleń z zarządzania organnizowanych na terenie całego kraju można znaleźć w naszej bazie szkoleń i kursów z zarządzania. W bazie zgromadziliśmy szkolenia z zarządzania stacjonarne, realizowane w formie szkoleń otwartych, które odbywają się głównie w dużych miastach, takich jak Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Bydgoszcz, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Opole czy Olsztyn, jak też szkolenia i kursy online. Kursy, warsztaty i szkolenia online umożliwiają podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bez względu na miejsce zamieszkania czy zatrudnienia. Zajęcia realizowane są na platformach do wideokonferencji i spotkań zdalnych, takich jak Webex, Zoom czy też program Teams dostarczany przez firmę Microsoft.

Ciekawe szkolenia z zarządzania

Wśród ciekawych tematów szkoleń i kursów z zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego oraz technik zarządzania wymienić można między innymi:

 • Metody i techniki zarządzania zespołem
 • Przywództwo w praktyce: nowoczesne techniki zarządzania zespołem
 • Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
 • Świeżo upieczony menedżer: zarządzanie zespołem, przywództwo, motywowanie
 • Zwinne zarządzanie z wykorzystaniem metodyk Agile
 • Zarządzanie pracownikami w pracy zdalnej
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Zarządzanie zmianą
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne i controlling strategiczny
 • Zarządzanie finansami dla niefinansistów
 • Zarządzanie kosztami i rentownością
 • Podstawy zarządzania

Wiele ze szkoleń z zarządzania prowadzonych jest w oparciu o zaawansowane symulacje strategiczne i gry menedżerskie. Popularne są również wszelkiego typu ćwiczenia, zajęcia grupowe oraz studia przypadków, których celem jest zdobywanie wiedzy i rozwój kompetencji z zakresu zarządzania w możliwie praktycznej formule, pozwalającej zastosować zdobyte umiejętności w codziennej praktyce zarządzania organizacją. Kursy i szkolenia z zarządzania prowadzone są najczęściej przez praktyków biznesu, doświadczonych menedżerów, którzy przeszli również liczne szkolenia dla trenerów biznesu, co pozwala połączyć doświadczenie zawodowe i znajomość realiów zarządzania z umiejętnością przekazywania wiedzy i angażowania uczestników szkolenia czy kursu.

Zarządzanie – metody i znaczenie zarządzania w biznesie. Szkolenia z zarządzania, kursy i warsztaty z zarządzania.
Zarządzanie

Artykuły, poradniki oraz newsy

Agile mindset
10 lipca 2021
Agile mindset

Metodyki zwinne zgodne z manifestem Agile szturmem zdobywają biznes. Czym jest Agile, jak przestawić organizację na zwinne metodyki i myślenie?

Czytaj więcej
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy
25 marca 2021
Metodyki zarządzania projektami – kompendium wiedzy

Coraz więcej firm inwestuje w zespoły zarządzające projektami - ich sprawne działanie może być kluczem do wygranej na mocno konkurencyjnym rynku. Poznaj Scrum, Prince2 oraz PMBoK.

Czytaj więcej
Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Szkolenia zarządzanie, kursy zarządzanie

Zapisz się i odbieraj mailowe powiadomienia o nowych szkoleniach i kursach z zarządzania!