Akademia podatkowa VAT - poziom: od podstaw (2 dni)- Szczecin

O szkoleniu

Miejsce: Szczecin
Data: 2011-06-13 - 2011-06-14
Kod: AVTI110613
Prowadzący: Mariusz Nowak
Godzin: 12 lekcyjnych
Cena: 899 PLN (1105.77 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-06-06
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program szkolenia / seminarium

1 .Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług z uwzględnieniem dyrektyw unijnych w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

2. Zakres opodatkowania


* dostawa towarów i świadczenie usług;
* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
* transakcje towarowe z krajami trzecimi – eksport oraz import towarów;
* import usług;
* świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu na terytorium RP;


3. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną

4. Drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości, próbki – zasady rozliczeń podatkowych na podstawie przykładów.

5. Definicja podatnika, płatnika i działalności gospodarczej - warunki wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT

6 . Zasady ustalania podstawy opodatkowania

* przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych na złote;
* podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu towarów oraz nieodpłatnym świadczeniu usług;
* podstawa opodatkowania w imporcie usług;
* podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.


7. Stawki VAT oraz zwolnienia od podatku

* stawka podstawowa oraz stawki obniżone i zwolnienia z VAT;
* zasady i warunki stosowania stawki 0% w eksporcie bezpośrednim i eksporcie pośrednim towarów;
* zasady i warunki stosowania stawki 0 % do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
* stawki podatku w imporcie usług;
* szczególne regulacje dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku.


8. Obowiązek podatkowy - przykłady

* zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego;
* szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego;
* obowiązek podatkowy w imporcie usług;
* obowiązek podatkowy przy dostawie oraz nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów;
* obowiązek podatkowy w imporcie i eksporcie towarów;
* obowiązek podatkowy u małych podatników.


9. Miejsce świadczenia

* miejsce świadczenia przy dostawie towarów;
* miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów;
* miejsce świadczenia przy świadczeniu usług.


10. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

* podstawowe warunki pozwalające na odliczenie podatku naliczonego; zasady dokumentowania, terminy obniżenia podatku;
* przypadki ograniczeń lub braku prawa do odliczenia podatku naliczonego;
* terminy zwrotu podatku VAT;
* "ulga na złe długi" – rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zasady i warunki stosowania, tryb dokumentowania;
* korekta podatku naliczonego w stosunku to towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną od podatku – przykłady.


11. Ewidencje VAT

* podstawowe dane jakie winna zawierać ewidencja dla potrzeb podatku VAT;
* sposób prowadzenia ewidencji;
* ewidencje VAT niezbędne przy dokonywaniu szczególnych transakcji;
* doprecyzowanie przepisów w zakresie zawartości ewidencji VAT od 1 stycznia 2010 r.


12. Deklaracje VAT, informacje podsumowujące oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT

* rodzaje deklaracji stosowanych dla potrzeb podatku VAT oraz ustawowe terminy ich przekazania naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego
* informacje podsumowujące - terminy, sposób i zasady ich sporządzania w aspekcie ostatnich zmian
* w przepisach ustawy o VAT
* formularz rejestracyjny omówienie zasad sporządzenia dokumentu VAT-R/UE.


13. Zasady stosowania kas rejestrujących

* zwolnienia od obowiązku stosowania kas;
* sposób rozliczenia „ulgi” za zakup kasy rejestrującej;
* obowiązki podatników stosujących urządzenia fiskalne.


14. Procedury szczególne w zakresie:

* drobnych przedsiębiorców
* rolników ryczałtowych,
* usług turystyki
* towarów używanych


15. Faktura VAT jako podstawowy dokument
w obrocie gospodarczym

* istota i znaczenie faktury VAT w obrocie gospodarczym;
* podatnicy zobligowani do wystawiania faktur;
* ogólne zasady fakturowania;
* zasady wystawiania faktur VAT;
* rodzaje faktur VAT;
* faktury korygujące;
* zasady wystawiania i ujmowania not korygujących oraz duplikatów
* zasady refakturowania;


16. Przewidywane zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług w 2011 roku

17. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia


Czas trwania

Godzin: 12 lekcyjnych

Prelegenci

Mariusz Nowak
Absolwent studiów ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Politechnice Koszalińskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu w Białymstoku – Egzekucja administracyjna, studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego – Doradztwo podatkowe i rachunkowość podatkowa. Jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - Katedra Finansów Publicznych - prawo podatkowe, planowany termin uzyskania tytułu doktora ekonomii -2011. Zdany egzamin pisemny na doradcę podatkowego. Obecnie Główny księgowy w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego i rachunkowości, poprzednio specjalista do spraw finansów i podatków w Bridgestone Stargard oraz kierownik działu podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym. Doświadczenie z zakresu przeprowadzonych szkoleń między innymi z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług. Autor publikacji w biuletynie finansowym. Na Sali wykładowej głównie charakteryzuje go wysoki poziom energii i zaangażowania oraz umiejętność wieloaspektowego przedstawiania zagadnień.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Szczecin

-

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN
1 105
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Zapisz się

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!