Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/aktualne-zasady-naliczania-oplat-za-korzystanie-ze-srodowiska-za-i-polrocze-2012r-42481-id1184

Informacje o szkoleniu

 • Aktualne zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012r.


  ID szkolenia: 42481
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00-16:00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sprawozdawczości przedsiębiorców za korzystanie ze środowiska, procedur składania formularzy/sprawozdań (w tym: niezbędnych druków, terminów, właściwości urzędów, zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami, sposobów odroczeń, ulg, opłat podwyższonych i kar za niewywiązywanie się z obowiązków). Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu naliczania opłat środowiskowych we wszystkich aspektach korzystania ze środowiska, korzystania z arkuszy wspomagających prawidłowe naliczanie opłat, ewidencjonowania zanieczyszczeń oraz interpretacji podstawowych wyników monitoringu środowiskowego.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresat: przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw z sektora MSP, wszelkie podmioty korzystające ze środowiska i ponoszące koszty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Ponadto na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

„Aktualne zasady naliczania opłat za korzystanie
ze środowiska za I półrocze 2012r.”


1. Wprowadzenie - omówienie celów i planu szkolenia, agenda, pretest.
2. Obowiązujący w Polsce system opłat za korzystanie ze środowiska. Podstawy dot. Ochrony środowiska, organy, opłaty, sankcje i kary
za niewywiązywanie się z obowiązków.
3. Pozwolenia emisyjne, które trzeba posiadać dla uniknięcia opłat podwyższonych.
4. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie
ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
5. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie
ze środowiska – wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi.
6. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie
ze środowiska – pobór wód.
7. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie
ze środowiska – składowanie odpadów.
8. Opłaty produktowe i depozytowe.
9. Zakres ewidencji środowiskowej wymaganej dla opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Podsumowanie i dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Prowadzący doświadczony trener oraz ekspert z zakresu ochrony środowiska w aspekcie zagadnień dotyczących gospodarowania odpadami. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 380zł netto

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta uczestnictwa oraz szczegóły dotyczące szkolenia dostępne na stronie www.rig.katowice.pl w zakładce SZKOLENIA.

Wydarzenie: Aktualne zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012r.